TworzymyGłos Regionu

XXI Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Poniedziałek, 21 września 2020 o 15:38, aktualizacja Środa, 23 września 2020 o 11:56, autor: 0 718
XXI Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

24 września 2020r. o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa odbędzie się XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XVIII i XX sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja o stanie technicznym placówek oświatowych, remontach w okresie wakacyjnym oraz termomodernizacji w roku 2020 w placówkach oświatowych.

5. Informacja na temat inwestycji gminnych.

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2016-2022” w 2019 roku.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 roku.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za I półrocze 2020 roku.

9. Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. za 2019 rok.

10. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2020 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wschowa do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/19 Rady Gminy Wschowa z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wschowa, a także ustalenia granic ich obwodów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w części zachodniej miasta Wschowa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wschowa na rok szkolny 2020/2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018r., w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020-2027”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Wschowa pod firmą Spółka Komunalna Wschowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2020 rok.

19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i informacje.

22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Hanna Knaflewska-Walkowiak

(UMiG Wschowa)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl