TworzymyGłos Regionu

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Czwartek, 19 listopada 2020 o 12:24, aktualizacja Czwartek, 19 listopada 2020 o 12:28, autor: 5 1053
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia 17 grudnia. 2020 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej, parter.

1)              Wschowa ul. Sosnowa, działka nr 141/80 o powierzchni 0,1108 ha,

ZG1W/00000345/2. Klasa gruntu RV, RVI.

Cena wywoławcza nieruchomości: 81.800,00 zł brutto Wadium brutto: 8.180,00 zł.

2)              Wschowa ul. Sosnowa, działka nr 141/79 o powierzchni 0,1111 ha,

ZG1W/00000345/2. Klasa gruntu RIV b,  RV, RVI.

Cena wywoławcza nieruchomości: 82.000,00 zł brutto Wadium brutto: 8.200,00 zł.

3)              Wschowa ul. Sosnowa, działka nr 141/71 o powierzchni 0,1074 ha,

ZG1W/00000345/2. Klasa gruntu RIV b,  RV.

Cena wywoławcza nieruchomości: 79.300,00 zł brutto Wadium brutto: 7.930,00 zł.

4)              Wschowa ul. Sosnowa, działka nr 141/70 o powierzchni 0,1101 ha,

ZG1W/00000345/2.  Klasa gruntu RV.  

Cena wywoławcza nieruchomości: 81.300,00 zł brutto Wadium brutto: 8.130,00 zł.

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.).

 Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna, zatwierdzoną uchwałą nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 1413) działki 141/80,  141/79  znajdują się na terenie oznaczonym symbolem

14 MN/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami natomiast działki 141/70,  141/71 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem „15 MN/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Przetarg ustny nieograniczony rozpocznie się 17 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Sala Gotycka, parter.

 Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer:

33 8669 0001 2011 0008 7258 0018.

W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg ustny nieograniczony, działka nr ……….., imię i nazwisko osoby (osób) oraz numery PESEL lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”.

Wadium winno być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia
11 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490 ze zmianami).

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pokój nr 23, II piętro, tel. 655408619, email: adrianna.maslaka@wschowa.pl;  katarzyna.lorych@wschowa.pl

 

/-/ Z up. Burmistrza

Marek Kraśny

II Zastępca Burmistrza

(Urząd Miasta i Gminy Wschowa)

REKLAMA

Komentarze (5)

avatar

avatar
~APX
19.11.2020 18:26

Tu jest park. Tu już nie budujemy.

avatar
~WSCHOWA
20.11.2020 00:47

Za to jak ten obiekt teraz wygląda to władze obecne i poprzednie powinny zgnić w kryminale za niegospodarność i doprowadzenie do ruiny!!! Z takim stanem technicznym powinniście oddać obiekt za złotówkę, a i tak nie wiem, czy znajdzie się chętny.

avatar
~do Wschowa
20.11.2020 12:17

Co ty, przecież to pusta działka ? O jakim kryminale bredzisz ?

avatar
~APX
20.11.2020 23:26

To nie jest pusta działka. Ponad 20 lat temu posadzono tu drzewa, aby powiększyć park. Dziś te drzewa już są dorosłe. Zgodnie z koncepcją park ma być przedłużony i dalej połączyć się z aleją do Osowej Sieni. Budowa w tym miejscu rujnuje cały koncept. Jest tyle wolnych działek. Aleja drzew stworzy strefę cienia i barierę ochronną dla gigantycznego osiedla, które ma tutaj powstać.

avatar
~xxx
21.11.2020 19:28

A kiedy autorzy ogłoszenia dowiedzą się wreszcie, z którego miesiąca jest ustawa o gospodarce nieruchomościami?!

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl