TworzymyGłos Regionu

Przedsiębiorco, skorzystaj z pomocy już teraz

- jakie formy pomocy są na wyciągnięcie ręki?

Piątek, 01 maja 2020 o 19:00, aktualizacja Sobota, 02 maja 2020 o 10:46, autor: 7 1341
Przedsiębiorco, skorzystaj z pomocy już teraz

Tu i teraz trwa już udzielanie pomocy lubuskim przedsiębiorcom. Od początku kwietnia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło już ponad 700 wniosków na łączną kwotę ponad 160 mln zł. Dotyczą one uratowania lub wsparcia 46,5 tys. miejsc pracy. – Przygotowaliśmy raport o pomocy, która jest obecnie udzielana. Można już teraz korzystać z dopłat i pożyczek. Zachęcam do zapoznania się z instrukcją dla firm – mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak

BEZPOŚREDNIE FORMY POMOCY

  • Wojewódzki Urząd Pracy – wypłaty wsparcia dla firm, które mają  przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy. Dofinansowanie jest wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmuje dopłaty do wynagrodzeń.

Infolinia WUP: tel. 512 102 585 / (95) 722 80 25, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00

e-mail: wniosek.info@wup.zgora.plcizgorzow@wup.zgora.pl

Zapraszamy na film informujący o pomocy dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  • powiatowe urzędy pracy  – środki są przeznaczane na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne. Zarząd w ramach realokacji Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył na ten cel 20 mln zł
  • powiatowe urzędy pracy  - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać przeznaczona np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Zapraszamy na film informujący o  poszczególnych formach pomocy świadczonych przez urzędy pracy.

Jak już się udało pomóc lubuskim firmom?

Od 2 do 28 kwietnia przedsiębiorcy z woj. lubuskiego złożyli w WUP łącznie  712 wniosków dotyczących świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego oraz świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, ubiegając się o wsparcie dla łącznej liczby 46537 pracowników, na łączną kwotę wsparcia 161.853.735,22 zł.

Do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 19 175 wniosków o mikropożyczki. Do tej pory  3758 z nich zostało już rozpatrzonych pozytywnie. Kwota udzielonych pożyczek sięga na razie 17 421 500,00 mln zł. Dotyczy to 4095 zatrudnionych w lubuskich firmach pracowników.

Natomiast w zakresie wniosków, które wpłynęły do powiatowych urzędów pracy w zakresie dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne wpłynęło 1 603 wnioski na ogólną kwotę 26 681 792,82 zł.

PROJEKTY UNIJNE

  • Możliwość wprowadzenia zmian w realizowanych projektach
  • Możliwość wydłużenia terminów rozliczenia i zamknięcia projektów
  • Wydłużone terminy (nawet do 6 miesięcy) na udokumentowanie rozliczeń związanych z realizowanymi projektami

POŻYCZKI I KREDYTY

 Lubuscy przedsiębiorcy, w ramach umów o pożyczkę lub poręczenie kredytowe zawartych z Lubuskimi Funduszami Pożyczkowymi i Poręczeniowym, mogą wnioskować do Funduszy o:

  • 6-miesięczne wakacje kredytowe
  • zmianę terminów kontraktowych w odniesieniu do wykonawców.

Plany na przyszłość

Pomoc w formie dopłat i pożyczek jest cały czas udzielana – urzędy przyjmują  wnioski od przedsiębiorców. Zarząd Województwa Lubuskiego chce jednak rozszerzyć samorządową osłonę antykryzysową o bony dla firm. Na początek na ten cel będzie przeznaczone 10 mln zł, ale kwota ta może wzrosnąć do 30 mln zł. Bony na inwestycje wyniosą od 30 tys. zł nawet 200 tys. zł (w zależności od wielkości firmy). Zgodnie z podziałem uzgodnionym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, wsparcie regionalne będzie kierowane do małych i mikro firm, a krajowe - do średnich i dużych.

REKLAMA

Komentarze (7)

avatar

avatar
~TARCZA, czy tarcza ...?
02.05.2020 12:52

Jak to się ma do tego, iż średnio dochody gmin w okresie panującej epidemii i długo po niej ich przychody spadną średnio ok. 12 %?. Samorządy nie zależnie od ich poczynań ponoszą koszty, które w 100 % powinny być pokrywane przez obecnie panujący nam rząd !. Największe koszty ponoszą te gminy które muszą łożyć tzw. "Janosikowe" oraz koszty coraz to nowsze pomysły "wciskane" przez rządzących do swoich tzw. "Tarcz antykoronawirusowych" - nie konsultując swoich pomysłów z lokalnym samorządem , np. odmrożenie żłobków i przedszkoli, itp. ...!. Gmina spadają WPŁYWY miedzy innymi z podatków, czynszów, miejskiej komunikacji, mniej inwestycji, liczne zwolnienia pracowników, itd.. Ten stan rzeczy na dłuższą metę spowoduje mniejsze wydatki gmin na : - utrzymanie inwestycji już rozpoczętych, utrzymanie zieleni, na kulturę, sport, na promocje miasta i rejonu, na utrzymanie ulic i chodników , itd. . Najgorsze propozycje wynikające z tych tzw. "Rządowych Tarcz" to odkładanie płatności w czasie dla gmin, przedsiębiorców i zwalnianych pracowników..... To jak Finansowa Pułapka !. To może i chwilowe wsparcie na dziś, na teraz, ale na dłuższą metę to skończy się dla nich KATASTROFĄ !. Jak to możliwe, że we wszystkich Państwach UE i świata tego typu pomoce antykoronawirusowe są załatwione jednym pociągnięciem czy to Ustawą, czy Dekretem, czy Rozporządzeniem i pomoc dla Lokalnych władz, pracodawców i pracowników tracących pracę idzie tam od ręki bez zbędnych WNIOSKÓW, a naszym obecnie rządzącym trzeba do tego kilku tzw. "Rządowych TARCZ", które dodatkowo zawierają ukryte paragrafy do ograniczania nam praw i swobód obywatelskich ??????. Co tu jest grane !!!!!!!

avatar
~do ~TARCZA, czy tarcza
04.05.2020 08:12

Przecież " rząd " wszelkimi sposobami i za wszelką cenę dąży do likwidacji samorządów i ich niezależności względem władz centralnych .Wiadomo nie od dziś że tworzona jest władza centralna taka jaka była w PRL-u .

avatar
~Alex
02.05.2020 13:36

A kto mi pomoże jak nie mam na chleb

avatar
~Do Alex
05.05.2020 16:54

Trzeba iść do pracy niestety.

avatar
~DO-Alex
04.05.2020 16:09

NO jak kto? - TARCZA, TARCZA, TARCZA .........panie Alex !. Przypuszczalnie ich odmrażanie, spłaszczanie...... i nakłady na gospodarkę w wydaniu pis+ , np. wydanie ponad 13 milionów nie dla Polskiego LOT-u, tylko Antonowa, który dostarczył nam za pośrednictwem KGHM i rządu Morawieckiego tysiące maseczek BUBLI !!!!. Mieli miliony pokazanie się na lotnisku prz największym samolocie świata, mieli 2 miliardy na dofinansowanie swojej propagandy TVPpis+, ale zabrakło im na TESTY dla ochrony naszego Personelu Medycznego !!!!!. A pan , panie Alex myśli i ma nadzieję, że im starczy dla takich jak pan ????? - kandydat Duda nie nadąża z wygłaszaniem expose by zasłonić ich niedociągnięcia do czasu przeprowadzenia tych wyborów "Pakiet Poczta Polska pis+"...... to się teraz dla nich liczy, a nie Polski Obywatel, który stracił środki do życia w wyniku ich zakazów, nakazów, obostrzeń !!!!!. Bo jak pan wie, po 4 - 6 Maja jak Polska Gospodarka Ruszy z Kopyta po odmrożeniu żłobków, przedszkoli, muzeów, bibliotek . że CHO,CHO,......CHO, !!!!!.

avatar
~Potrafisz liczyć, licz na siebie...!
04.05.2020 18:01

Zachodzi podejrzenie, że Gminy, które pomogą swoim podatnikom w ramach "pomocy antywirusowej, antykryzysowej..." umarzając im podatki, np. od nieruchomości, STRACĄ finansowo dwa razy. Nie dostaną podatku, a w ramach subwencji otrzymają mniej pieniędzy, itd. Obecnie rządzący mnożą swoje tzw. TARCZE antykryzysowe w nieskończonść z jednoczesnym przemycaniem w nich swoich "haczyków" prawnych z niekorzystnym traktowaniem podmiotów prawnych i osobowych, jak np. Samorządów Lokalnych, właścicieli firm, itd. Każda taka tarcza to jedna wielka niespodzianka z korzyścią dla obecnie rządzących, ale nie dla podatników i osób które straciły pracę !. - bo jak można wytłumaczyć, że umorzony podatek stanie się dochodem?. Stara zasada : Umiesz liczyć licz na siebie - co na to Rady i Zarządy władz lokalnych ?????.

avatar
~A TYM CZASEM....!
13.05.2020 11:38

NSA - "pozwala" na opóźnianie zwrotu VAT Urzędom Skarbowym, stosując różne sztuczki i lakoniczne uzasadnienia, żeby przedłużać - wydłużać postępowania i opóźnienia VAT-u. Podatnicy - czyli my wszyscy w czasie tej epidemii nie możemy przewidzieć, kiedy otrzymamy pieniądze - nasze pieniądze, a nie US !!!. Najnowszy Wyrok NSA - potwierdza, że US działają "zgodnie" z prawem i podatnicy - czyli my wszyscy w czasie tej epidemii czekać na ZWROT podatku jeszcze dłużej niż dotychczas !!!!!. Pytam się, jak to się ma z tymi pseudo rządowymi "TARCZAMI" 001. 002.003.....itd. ??????. Podobnie jest z pracownikami tzw. TYMCZASOWYMI, którzy nie są objęci OCHRONĄ na czas ogłoszonej przez ten rząd ( rząd pisowski) TARCZĄ antykryzysową !!!!!. Nie mówiąc już o innych grupach zawodowych, które tracą swoje dochody nawet ci zatrudnieni na tak zwanej "zdalnej prac" - jak np. nauczyciele i wykładowcy szkół wyższych !!!!. Obecni rządzący od dwóch miesięcy żyją tylko swoimi sprawami, tj. jak UTRZYMAĆ WŁASNE KORYTA WŁADZY i KORYTO dla swojego kandydata na prezydenta - mnożąc nam coraz to nowsze Ustawy o przyspieszonych wyborach w okresie pandemii koronawirusa!!!!. Nie dziwota, że w ostatnim tygodniu pracodawcy i duża część pracowników wyszła na ulice Warszawy w proteście do tego co się dzieje w naszym Kraju !~!!!!. Zamiast Testów, Testów, Testów....... dla personelu medycznego i osób będących na kwarantannach, by im skrócić okresy kwarantanny, oni tylko Wybory, Wybory, Wybory .............. i karmienie nas od rana licznymi konferencjami OBŁUDY i CYNIZMU z FAŁSZEM na ustach !!!!!. Przeciętny Kowalski jest przez nich traktowany w tej sytuacji jak "mięso wyborcze" - efekt tego jest taki jak na Górnym Śląsku !!!!. A TYM CZASEM nasza gospodarka krajowa wraz z nami kapituluje !!!!!!. Bez - komentarza .....!/ narka ....#.pl

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl