TworzymyGłos Regionu

Nie nosisz maseczki? Dostaniesz mandat!

Czwartek, 03 grudnia 2020 o 13:59, aktualizacja Czwartek, 03 grudnia 2020 o 15:14, autor: 6 1558
Nie nosisz maseczki? Dostaniesz mandat!

Straż Miejska informuje, iż w dniu 28.11.2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2112).

Przywołana nowelizacja między innymi doprecyzowała odpowiedzialność osób , które nie przestrzegają, zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Od niedzieli 29 listopada 2020 toku funkcjonariusze organów, którzy są upoważnieni  do nakładania grzywien mogą  nakładać grzywny w oparciu o art. 116 §.1 lub 116 §1a kodeksu wykroczeń.  Tym samym zakończona została dyskusja nad prawomocnością wystawianych wcześniej mandatów karnych za nie przestrzeganie przepisów sanitarnych.

Przypominamy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r poz. 2091) obowiązują w szczególności :

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się:

§ 24. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:

a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: – dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, – osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

c) chyba że realizują obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1;

Obowiązki dotyczące zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki:

§ 25. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury itp.

Przedmiotowych obowiązków  nie stosuje się między innymi w przypadkach:

1)  dziecka do ukończenia 5. roku życia;

2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: a całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

Zachęcamy do zapoznania się z całością rozporządzenia na stronach Sejmu -> https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002091

 

(Straż Miejska Wschowa)

REKLAMA

Komentarze (6)

avatar

avatar
~Hahaha
03.12.2020 14:58

Właśnie na to słowo czekałam-ROZPORZĄDZENIE. Proszę zapoznać się z kolejnością jaki akt prawny jest uznawany za wyższy rangą niż rozporządzenie.

avatar
~Czy aby na pewno?
03.12.2020 17:10

Poczytajcie co na to mówią prawnicy: Rozporządzenie zostało wydane przez RM na podstawie znowelizowanej ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych (…), zgodnie, z którą ustawodawca próbując zalegalizować swoje bezprawie określił w ust 13 art. 46b w/w ustawy, iż w rozporządzeniu można ustanowić nakaz zakrywania ust i nosa. Czyli jednak ustawodawca przyznaje się sam do tego, iż wcześniejsze stanowisko, jakie prezentował, co do zasłaniania ust i nosa mogło być stosowane, ale wyłącznie wobec osób chorych i podejrzanych o zakażenie. (Patrz art. 2 ust 20 i 21) i po 9 miesiącach obowiązywania "rzekomego obowiązku" noszenia maseczek, zreflektował się, że tego rodzaju ograniczenie musi być wprowadzone w ustawie – poniekąd ustawodawca próbuje tego dokonać ale czy to się udało?. Ustawodawca dokonując nowelizacji ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) wprowadził podział art. 46b ust 4 na 4 i 4a którego brzmienie jest następujące: obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów; do art. 46b dodał jeszcze ust 13 w którym zapisał, iż nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu zostanie wydany w formie rozporządzenia. Tu pojawia się naszą wątpliwość, co do niekonstytucyjność tego rozwiązania gdyż nadal regulacja obowiązku następuje w drodze rozporządzenia oraz brak wprowadzenia w tym momencie stanu nadzwyczajnego. Ocenę, wnioski i decyzję czy będziecie stosować się do tego bezprawia pozostawiamy Państwu!!! Zgodnie z nowym Rozporządzeniem w przypadku gdyby ktoś z Państwa zdecydowała jednak się na zakrywanie ust i nosa informujemy, iż na chwile obecną „obowiązek” ten istnieje do 27 grudnia 2020 r., o ile nie pojawi się kolejne Rozporządzenie jakie przedłuży noszenie maseczek na dłuższy okres. Przypominamy, iż zasłanianie ust i nosa jest dozwolone za pomocą: 1. odzieży (np. płaszcz, kurtka, bluza, golf itp.) 2. częścią odzieży (np.: szalik, chusta, woalką, bielizna także wchodzi w grę były już filmiki jak klienci sklepów zakładali ją podczas zakupów, komin) 3. maską np.: teatralną lub wizerunkiem gwiazdora (teraz na czasie z okazji zbliżających się świąt, maseczką ochronną jednorazową lub wielorazowego użytku. Widzieliśmy również osoby które miały maseczkę wykonaną z gazy opatrunkowej a także bandaża. 4. przyłbicą 5. kaskiem ochronnym ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM USTAWODAWCA DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ NIEZASŁANIANIA UST I NOSA W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: - gdy jedziemy samochodem - gdy nie możemy zakrywać ust i nosa, bo cierpimy na całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, jesteśmy niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim – w tym przypadku wg. ustawodawcy wymagane jest posiadanie zaświadczenia. Przypominamy, iż zaświadczenie lekarskie okazujemy wyłącznie POLICJI, STRAŻNIKOM MIEJSKIM, STRAŻNIKOM GRANICZNYM i STRAŻY OCHRONY KOLEI (nikt poza tymi podmiotami nie ma prawa żądać od nas okazania zaświadczenia – w tym np.: pracodawca, sprzedawca, ani też Pani w urzędzie czy pracownik ochrony sklepu, urzędu lub przychodni) - gdy posiadamy trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa – (nasza podpowiedź: w przypadku kontroli i pytania, dlaczego nie posiada Pan/ Pani zakrytych ust i nosa: Posiadam problemy w samodzielnym zakryciu ust i nosa gdyż jestem osobą świadomą tego jakie skutki dla mojego zdrowia może wywołać zasłanianie ust i nosa i mój stan psychiczny nie pozwala mi na wykonanie tej czynności lecz nie posiadam problemu z tym aby samodzielnie odkryć sobie ust i nos) wykazujemy ten fakt INNYM DOKUMENTEM, który okazujemy również tylko i wyłącznie POLICJI, STRAŻNIKOM MIEJSKIM, STRAŻNIKOM GRANICZNYM i STRAŻY OCHRONY KOLEI. Teraz, co to jest DOKUMENT: 1. Zgodnie z art. 115 par. 14 Kodeksu karnego: "każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo, który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne." (z punktu widzenia prawa karnego nie ma znaczenia charakter dokumentu, istotne są jego treść i znaczenie prawne, jakie wynika z jego treści) 2. Zgodnie z art. 77 (3) Kodeksu cywilnego" [Definicja dokumentu] Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią Przypominamy, iż innym dokumentem jest również dokument prywatny, z którego można przeprowadzić dowód. Zgodnie z treścią art. 245 k.p.c. [Dowód z dokumentu prywatnego] - Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. - gdy uprawiamy sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych. Zatem do Państwa decyzji pozostawiamy to czy będziecie Państwo przyjmowali mandat za niezasłanianie ust i nosa czy też nie. Według naszej oceny kara, jaką ustawodawca przewidział za ten czyn w art. 116 § 1a kW jest bezpodstawna gdyż regulacja obowiązku wynika z rozporządzenia a nie ustawy. Oczywiście, o tym, czy mandat został nałożony zgodnie, czy niezgodnie z prawem, zdecyduje w przypadku odmowy jego przyjęcia przez osobę która odmówi jego przyjęcia sąd.

avatar
~do powyżej
04.12.2020 22:30

No cóż z tego wynika ze państwo nasze nie jest państwem prawa tylko widzimisię tych co są u władzy . Prawo ,policja mają służyć tylko władzy a ciebie suwerenie tylko nakazy i obostrzenia wydawane przez rządzących .

avatar
~iks
04.12.2020 15:57

maseczki maseczki maseczki tylko one nie pomagają , no cóż trzeba założyć bo nakaz , a jak będzie nakaz że od 1.01.2021 mamy chodzić wspak to też będziemy????

avatar
~Czyli ....!, ale ja....!
05.12.2020 13:40

Osoby, które przyjadą w goście na wigilię nie są stałymi mieszkańcami tego gospodarstwa i powinni spędzić wspólna wigilię w maseczkach ---- a jak nie to mandat 500 zł !!!!!.

avatar
~Adam
05.12.2020 16:48

Jak zwykle prawo które tworzy pis to lewe prawo i bubel prawny . Czy w tym " rządzie " nie ma nikogo kto by się znał przynajmniej na elementarnych zasadach funkcjonowania prawa w państwie prawa i demokratycznym kraju ? . Ciekawi mnie ilu jest tam doradców z prawdziwego zdarzenia a nie kolesiów . Czy wam w tym " rządzie nie wstyd że każdy z was lub większość jest po studiach prawniczych i chwali się tytułem " doktora " . Poseł Ast z naszego regionu też pokazał swoją " wyższość " w sprawie wiedzy o Sądzie Najwyższym w TV mimo że jest ponoć z wykształcenia prawnikiem . Ludzie nie ośmieszajcie się przed suwerenem bo on ma już dość tej szopki . https://innpoland.pl/163875,kara-od-sanepidu-za-brak-maseczki-w-ustawie-znalazl-sie-duzy-blad

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl