TworzymyGłos Regionu

Nabór na rok szkolny 2018/2019 do Branżowej Szkoły I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wschowie

Czwartek, 24 maja 2018 o 11:06, autor: 0 811
Nabór na rok szkolny 2018/2019 do Branżowej Szkoły I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wschowie

Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 kształci młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Szkoła jest dla uczniów z niepełnosprawnościami: intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami, z autyzmem. Nauka w szkole trwa trzy lata i prowadzona jest w klasach wielozawodowych.

 Uczeń może wybrać sobie każdy zawód ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa  zawodowego, pod warunkiem odbycia w  danym kierunku praktycznej nauki zawodu .

Uczniowie zatrudnieni przez zakłady pracy w celu praktycznej nauki zawodu posiadają status pracowników młodocianych i otrzymują wynagrodzenie za pracę.

 Program Branżowej Szkoły I stopnia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktyczną naukę zawodu. Po zdaniu egzaminów przed komisją Izby Rzemieślniczej uczeń otrzymuje tytuł Czeladnika. Zdając egzamin Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie.

 Obecnie szkoła kształci w następujących zawodach:

1.Kucharz                                      

2.Piekarz

3.Cukiernik                            

4.Stolarz

5.Murarz-tynkarz

6.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

7.Wędliniarz

8.Lakiernik

9.Rolnik

10.Fryzjer

11.Mechanik pojazdów samochodowych

12.Sprzedawca

13.Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

14.Tapicer

Szkoła oferuje również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne:

zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, alternatywne metody komunikacji, treningu umiejętności społecznych, zajęcia z tyflopedagogiem, z surdopedagogiem, zajęcia z integracji sensorycznej, treningu uwagi słuchowej -Tomatis, Biofeedback, komputerowego wspomagania edukacji, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji i fizjoterapii oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Na terenie szkoły działa świetlica oraz stołówka.

Kontakt

Branżowa Szkoła I Stopnia

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. Janusza Korczaka

 Tadeusza Kościuszki 25,

67-400 Wschowa

tel. 65 547 69 22

fax 65 547 69 23

sekretariat sosw.wschowa.com.pl

www.sosw.wschowa.com.pl

REKLAMA

Komentarze (0)

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz dodaj komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

nazwaWschowaDecyzja podjęta - od lipca szpital we Wschowie bez oddziału ginekologiczno-położniczego
23.05.201922 2163
Zupełnie niedawno informowaliśmy, że zarząd Nowego Szpitala we Wschowie rozważa decyzję o zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego ze względu na niewystarczającą ilość urodzeń. ...

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl