TworzymyGłos Regionu

Rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

NOWE PRZEPISY

Poniedziałek, 27 lipca 2020 o 09:20, autor: 1 830
Rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie, informuje że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2168) w części dotyczącej rejestracji łodzi i pontonów z tym dniem traci moc. Natomiast obowiązkowej rejestracji z dniem 1 sierpnia 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018 r. poz. 1137), podlegać będą wyłącznie jachty i inne jednostki pływające o długości powyżej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 KW, jednostki pływające używane do połowów rybackich, jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- o ile nie posiadają innej niż polska przynależności (art. 3 ust.1).
Przepisy ustawy stosuje się do następujących jednostek pływających o długości do 24 m:
1) statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:
a) jachtów rekreacyjnych,
b) jachtów komercyjnych;
2) statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:
a) jachtów rekreacyjnych,
b) jachtów komercyjnych,
c) jednostek pływających używanych do połowu ryb.
Przepisów ustawy nie stosuje się do następujących jednostek pływających:
1) statków zarejestrowanych w polskim rejestrze okrętowym, o którym mowa w art. 23 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1137);
2) statków przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (statków pasażerskich);
3) statków używanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650);
4) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu osób lub rzeczy na wodach śródlądowych z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (promów);
5) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu na wodach śródlądowych nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (łodzi przewozowych).
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Obowiązkowi rejestracji natomiast nie podlegają):
1) jednostki pływające przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2) jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
UWAGA!!!
Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela (art. 3 ust. 3).
Podstawę rejestracji jednostki pływającej określają przepisy z art. 6.
tekst: Starostwo Powiatowe we Wschowie.
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Adaś
27.07.2020 11:36

Oby tylko jak najwięcej takich wiadomości, likwidujących wybujałość w prawie, utrudniających codzienne życie obywateli i pomniejszających koszty w samej administracji i nas podatników. Oczekuję od PiSu kolejnych takich działań, "rozwałki" rozpasionych ministerstw, aparatu administracji państwowej z szczebla wojewódzkiego o co najmniej 20%, stanowisk dyblujący w spółkach skarbu państwa czy powiatów o wielkości i wartości jak np. Wschowa itp. z przejęciem obowiązków i budżetu przez gminy do takiej samej realizacji każdego projektu. Mieliśmy być krajem "prostym" i "tanim" a staliśmy się w UE i świecie sygnaturą głupoty, zdwajania etatów i tworzenia prawa, przepisów nieracjonalnych a co za tym idzie uskuteczniających olbrzymie koszty na rzecz podatnika. Kraj drogi w utrzymaniu i inwigilujący swoich obywateli nie może mieć radosnej przyszłości . Na koniec ciekawostka - g. Wschowa ilość radnych 21 , Los Angeles ilość radnych - 15 , Warszawa - 469 z dietą - 2750zł/m, ....... od zarobków radnych nie jest potrącany podatek dochodowy. Adaś

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl