TworzymyGłos Regionu

XXXIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego (ZAPOWIEDŹ)

Wtorek, 23 sierpnia 2022 o 15:57, autor: 0
XXXIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego (ZAPOWIEDŹ)

Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk zwołuje XXXIII sesję Rady Powiatu Wschowskiego w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawy organizacyjne.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli o działalności Inspekcji za 2021 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Wschowskiego.

6. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego za I półrocze 2022 r.

8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR IX/65/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Wschowy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem małej sali sportowej o powierzchni 260 m2, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd tej jednostki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem małej sali sportowej o powierzchni 260 m2, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd tej jednostki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2022 – 2030.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2022.

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

17. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

18. Wolne głosy, wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad sesji mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie BIP Powiatu Wschowskiego:  https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/177/Transmisja_sesji/ oraz nagrań wideo udostępnianych na stronach internetowych Starostwa Powiatowego pod adresem: http://wschowa.info/sesja-on-line/

(Powiat Wschowski)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl