TworzymyGłos Regionu

Rozpoczęto procedurę nadania imienia i sztandaru

Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach

Czwartek, 02 lutego 2023 o 16:44, autor: 0 965
Rozpoczęto procedurę nadania imienia i sztandaru

W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach pragnę poinformować wszystkich mieszkańców powiatu wschowskiego o tym, że we wrześniu 2022 r. rozpoczęto procedurę nadania imienia i sztandaru szkole.

Dzięki nadaniu szkole patrona będziemy mogli:

  1. Uwydatnić swoją tożsamość, która wyróżni nas spośród innych placówek na terenie gminy i powiatu.
  2. Promować idee, osiągnięcia i dokonania patrona oraz jego postawę życiową.
  3. Pozyskiwać partnerów, instytucje i osoby związane z patronem do współpracy i wymiany dobrych doświadczeń.
  4. Kreować działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona.

Imię nadaje Organ prowadzący szkołę w drodze uchwały, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor szkoły jest inicjatorem i koordynatorem działań związanych z przebiegiem nadania imienia szkole.

Obecnie prace przebiegają według ustalonego harmonogramu. W ostatnim czasie, w wyniku przeprowadzonej anonimowej ankiety, zostało wyłonionych trzech kandydatów do miana patrona Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, są nimi:

  • Wojsko Polskie,
  • Adam Mickiewicz,
  • Mikołaj Kopernik.

W najbliższym czasie organy szkoły przejdą do etapu głosowania nad wyborem patrona szkoły. Połączone siły organów szkoły, rodziców i sympatyków szkoły są skierowane ku dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu i sprzyjać będą rozwojowi placówki.

Z poważaniem,
Marta Krawczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl