TworzymyGłos Regionu

Zawiadomienie: XXVII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Wtorek, 19 października 2021 o 12:32, autor: 0 348
Zawiadomienie: XXVII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk zwołuje w trybie hybrydowym XXVII sesję Rady Powiatu Wschowskiego w dniu 25 października 2021 r. o godzinie 13:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Sprawy organizacyjne.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stanie dróg powiatowych oraz przygotowaniach do ich zimowego utrzymania na terenie Powiatu Wschowskiego w sezonie zimowym 2021/2022.

7. Informacja Lubuskiego  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze o stanie środowiska na terenie Powiatu Wschowskiego.

8. Sprawozdanie z działalności za 2020 rok:

a. Domu Dziecka we Wschowie,

b. Domu Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej,

c. Domu Dziecka w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2021 - 2030.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wschowski w roku szkolnym 2020/2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/163/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych powiatu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2021-2030.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2021.

16. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

19. Wolne głosy, wnioski i oświadczenia radnych.

20. Zamknięcie obrad.

  Przebieg obrad sesji mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Powiatu Wschowskiego oraz nagrań wideo udostępnianych na stronach internetowych Starostwa Powiatowego pod adresem: http:// wschowa.info/sesja-on-line/ oraz na stronie BIP: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/177/Transmisja_sesji/

  (Starostwo Powiatowe we Wschowie)

  REKLAMA

  Komentarze (0)

  avatar

  Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
  Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

  REKLAMA

  Pozostałe wiadomości

  Ogłoszenia

  REKLAMA

  Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl