Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Czwartek, 20 kwietnia 2017 o 12:14, autor: 4 1422
Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

27 kwietnia o godzinie 14:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej we Wschowie. Proponowany porządek obrad przewiduje między innymi informację, dotyczącą realizacji programu współpracy gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi. 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2016 r.
  6. Informacja nt. realizacji Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
  7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za 2016 r.
  8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 w roku 2016,
  9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Wschowa.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)      aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2)      zmiany nazwy samorządowych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa,

3)      zmiany Uchwały Nr XXIV/244/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017,

4)      zbycia nieruchomości gminnych,

5)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

6)      przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kandlewo na rzecz Sołectwa Kandlewo,

7)      przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Przyczyna Górna na rzecz Sołectwa Przyczyna Górna,

8)      uchylenia Uchwały Nr XVI/188/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom do korzystania składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Wschowa,

9)      wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2017,

10)  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok,

11)  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017 – 2026.

12.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

13.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.

14.  Zakończenie obrad.

REKLAMA

Komentarze (4)

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz dodaj komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl