TworzymyGłos Regionu

HZZ Osowa Sień ogłasza przetarg na sprzedaż maszyn

Środa, 05 grudnia 2018 o 09:33, aktualizacja Środa, 05 grudnia 2018 o 10:47, autor: 0 2024
HZZ Osowa Sień ogłasza przetarg na sprzedaż maszyn

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. z siedzibą w Przyczynie Górnej 1, 67-400 Wschowa tel. (65) 540-61-74   ogłasza jako prowadząca przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń (środków trwałych):

L.p.

Marka i typ maszyny

Rok produkcji

Cena (brutto) wywoławcza

Stawka VAT

Wadium

Postąpienie

(minimalne)

1.

Prasa Krone Big Pack 120-70

2000

19.000,00

23%

1.900,00

200,00

2.

Pilmet Europa 2524, P315/1

2000

5.000,00

23%

500,00

50,00

3.

Opryskiwacz Pilmet Europa 2524 P 315/1

2000

5.000,00

23%

500,00

50,00

4.

Ursus  C-360 (LNT 3358)

1984

4.000,00

23%

400,00

40,00

5.

Agregat uprawowy Lemken Kompaktor K600A

2001

12.500,00

23%

1.250,00

130,00

6.

Zgrabiarka Krone Swadro 1201 A

2005

7.500,00

23%

750,00

80,00

7.

Przyczepa Rolnicza PS 20806 (LEO 9683)

1985

2.500,00

23%

250,00

30,00

8.

Wóz Asenizacyjny Meprozet 9000 L

1988

2.500,00

23%

250,00

30,00

9.

Pogłębiacz,Głębosz RAU Dectal 11

1986

1.000,00

23%

100,00

10,00

10.

Brona łąkowa Expom Niwa  8m

2006

500,00

23%

50,00

10,00

11.

Przyczepa technologiczna T088 Fortschrit

1981

4.000,00

23%

400,00

50,00

12.

Tokarka TVK 29

1982

1.000,00

23%

100,00

20,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2018 r. o godz. 930 w miejscowości Przyczyna Górna nr 1, 67-400 Wschowa w formie przetargu pisemnego - ofertowego. Sprzedawane maszyny rolnicze oraz pozostałe urządzenia   można obejrzeć w dniach 05-07.12.2018 r. w godzinach 800 – 1400 w miejscowości Konradowo 1, 67-400 Wschowa.

 

Warunki przetargu:

 1. Złożenie pisemnej oferty do dnia 07.12.2018 r. do godz. 930 w siedzibie spółki – Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa. Pisemna oferta powinna zawierać:
 2. a) imię, nazwisko adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
 3. b) oferowaną cenę
 4. c) numer pozycji
 5. d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu

          wzór (niewypełniony druk) można pobrać ze strony internetowej spółki:

          www.hodowlazwierzat.pl

 1. e) oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na przetarg”            

          w sekretariacie spółki.

 1. f)   jeżeli oferent nie będzie obecny na przetargu i nie będzie dokonywał wpłaty wadium

          gotówką w kasie, to należy do oferty dołączyć dowód wpłaty wadium.

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w gotówce w dniu przetargu do godz. 930 w miejscu gdzie odbędzie się przetarg (kasa) lub na konto Spółki: BZ WBK S.A. O/Wschowa, nr konta: 20 1090 1290 0000 0000 2900 8256 najpóźniej do dnia 07.12.2018 r.              do godz.930 (wymagany na przetargu dowód wpłaty wadium).
 2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 5. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Umowa sprzedaży (faktura VAT) pomiędzy spółką a oferentem, którego oferta została przyjęta, zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przetargu.
 7. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.
 8. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybycia oraz wpłacone wadium.
 9. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 609 299 045

www.hodowlazwierzat.pl

 

REKLAMA

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

nazwaWiadomościJan Pabierowski - zasłużony dla Województwa Lubuskiego
20.05.20191 255
Społecznicy, lokalni producenci żywności i trenerzy sportowi działający na rzecz społeczności lokalnej otrzymali Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Wyróżnie...
nazwa
Smaczna Noc Muzeów
18.05.20190 385

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl