TworzymyGłos Regionu

Ogłoszenie o przetargu w HZZ Osowa Sień

Środa, 13 października 2021 o 10:00, aktualizacja Środa, 13 października 2021 o 10:13, autor: 1 1600
Ogłoszenie o przetargu w HZZ Osowa Sień

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o z siedzibą w Przyczynie Górnej 1, ogłasza jako prowadząca przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń (środków trwałych):

L.p.

Marka i typ maszyny

Rok produkcji

Cena (brutto) wywoławcza

Stawka VAT

Wadium

Postąpienie

(minimalne)

1.

Gniotownik Murska 1400 S2x2

2004

31.000,00

23%

3.100,00

310,00

2.

Brona talerzowa Gregorie Besso XRVP-666-52

2008

48.000,00

23%

4.800,00

480,00

3.

Przenośnik taśmowy 5m

2008

400,00

23%

40,00

10,00

4.

Siewnik pneumatyczny Accord DT 6m

1986

4.000,00

23%

400,00

40,00

5.

Pasteryzator mleka UV Pure firmy GEA Farm Technologies

2015

17.000,00

23%

1.700,00

170,00

6.

Kombajn zbożowy Claas Mega 208 K-423/595

1997

90.200,00

23%

9.020,00

9,100

7.

Pług Lemken Eurodiamont

K-351/590

2001

26.100,00

23%

2.610,00

270,00

8.

Siewnik punktowy Unicorn

K-394/591

2006

37.600,00

23%

3.760,00

380,00

9.

Wycinak Bressel und lade A220

KW – 114/599

2010

3000,00

23%

300,00

30,00

10.

Wilgotnościomierz GAC 500 XT

2012

2.500,00

23%

250,00

25,00

11.

Trafostacja

K-145/990

1979

6.000,00

23%

600,00

60,00

12.

Agregat prądotwórczy do ciągnika Sincro GT2MAS

KW 102/348

2003

2.000,00

23%

200,00

20,00

13.

Agregat prądotwórczy do ciągnika Sincro GT2MAS

PG 319/348

2003

2.000,00

23%

200,00

20,00

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2021 r. o godz. 1000 w miejscowości Przyczyna Górna nr 1, 67-400 Wschowa w formie przetargu pisemnego - ofertowego. Sprzedawane maszyny rolnicze oraz pozostałe urządzenia można obejrzeć w dniach 06.10 – 27.10.2021 r. w godzinach 700 – 1500 w miejscowości Konradowo 53A, 67-400 Wschowa.

Warunki przetargu:

1. Złożenie pisemnej oferty do dnia 27.10.2021 r. do godz. 900 w siedzibie spółki – Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta

b) oferowaną cenę

c) numer pozycji

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu

wzór (niewypełniony druk) można pobrać ze strony internetowej spółki:

www.hodowlazwierzat.pl

e) oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na przetarg”

w sekretariacie spółki.

f) jeżeli oferent nie będzie obecny na przetargu i nie będzie dokonywał wpłaty wadium

gotówką w kasie, to należy do oferty dołączyć dowód wpłaty wadium.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w gotówce w dniu przetargu do godz. 900 w miejscu gdzie odbędzie się przetarg (kasa) lub na konto Spółki: Santander Bank Polska S.A. oddział Wschowa 20 1090 1290 0000 0000 2900 8256 najpóźniej do dnia 27.10.2021 r. do godz. 900 (wymagany na przetargu dowód wpłaty wadium).

3. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

6. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

7. Umowa sprzedaży (faktura VAT) pomiędzy spółką a oferentem, którego oferta została przyjęta, zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przetargu.

8. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.

9. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybycia oraz wpłacone wadium.

10. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

12. Cena wywoławcza jest ceną brutto do zapłaty. Stawka VAT na wszystkie maszyny i urządzenia wynosi 23 %.

13. Przetarg będzie przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno – epidemiologicznych związanych z COVID-19.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 609 299 045

www.hodowlazwierzat.pl

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~,,,,,,,,,
07.10.2021 14:43

Na stare graty też przetargi i tyle warunków do spełnienia?To odstrasza,zniechęca.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl