TworzymyGłos Regionu

Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2023 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym - Gola dz. nr ewid. 548/1

Wtorek, 27 czerwca 2023 o 21:33, autor: 0
Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2023 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym - Gola dz. nr ewid. 548/1

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gola, w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa.Przetarg odbędzie się 28 lipca 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Osoby fizyczne i prawne mogą brać udział w przetargu, z warunkiem wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

O G Ł O S Z E N I E z dnia 27 czerwca 2023 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

obręb Gola,

 

jednostka ewid.

Szlichtyngowa

 

ZG1W/

00021329/7

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań i jest wolna od obciążeń

 

dz. nr ewid

548/1

o pow. 0,1600 ha

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - powiatowej, oznaczonej numerem 1010F (działka numer 197), poprzez drogę wewnętrzną i drogę gminną. Nieruchomość porośnięta trawą i chwastami. Działka niezagospodarowana, teren nie jest ogrodzony. Kształt działki regularny, zbliżony do czworoboku, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane, brak czynników negatywnie wpływających na walory użytkowe nieruchomości. Działka z możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

 

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola – teren oznaczony symbolem

MN/4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako RIVa - 0,1600 ha

 

45 000,00 zł

+ 23% VAT

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl