TworzymyGłos Regionu

reklama

Wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

– nabór wniosków na ostatniej prostej

Sobota, 17 września 2022 o 16:13, aktualizacja Sobota, 17 września 2022 o 16:30, autor: 0
Wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Tylko do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiejskich mają czas na ubieganie się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Dotychczas wnioski o przyznanie pomocy złożyło prawie 10,6 tys. kół gospodyń wiejskich na kwotę ponad 58 mln zł.

O takie wsparcie po raz kolejny mogą ubiegać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję. Obecnie jest w nim zarejestrowanych blisko 11,5 tys. tego typu organizacji.

Przypominamy, by wypełniając wniosek o przyznanie wsparcia, upewnić się, czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, ważne jest uaktualnienie tych informacji w biurze powiatowym Agencji, ponieważ wysokość dofinansowania pozostaje uzależniona od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.
Do rozdysponowania jest 70 mln zł.

Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania.

Koła są zobowiązane wykorzystać otrzymaną pomoc do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć – przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r.

W 2021 roku koła gospodyń wiejskich uzyskane dofinansowanie przeznaczały najczęściej na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

Więcej informacji – otwórz

Materiały:

 

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Informacje podstawowe

Wpis do KRKGW koła utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 XI 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

Wpis do KRKGW związków kół gospodyń wiejskich

Obowiązki koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do KRKGW

Nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich

Dokumenty niezbędne do wpisu do KRKGW

Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła działającego na podstawie odrębnych przepisów

Jak prowadzić finanse Koła Gospodyń Wiejskich

 

Kontakt z powiatowym pełnomocnikiem ds. KGW

Pani Joanna Kostka. Biuro Powiatowe we Wschowie                     

67-400 Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 6         

Tel. 65 540 11 55,  65 526 47 14       

 

Źródło: www.arimr.gov.pl

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl