TworzymyGłos Regionu

reklama

Tym organizacjom przyznano pieniądze

- Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa rozstrzygnięty!

Czwartek, 19 stycznia 2023 o 10:47, aktualizacja Czwartek, 19 stycznia 2023 o 11:13, autor: 1
Tym organizacjom przyznano pieniądze

Rozstrzygnięto wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2023 ogłoszonego przez burmistrza Konrada Antkowiaka.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych w 8 obszarach i 26 zadaniach publicznych.

Fundacje i stowarzyszenia mogły ubiegać się o dotacje w następujących obszarach: turystyka i krajoznawstwo, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.


Ochrona i promocja zdrowia:

 1. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa - nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - 1 300,00 zł
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Lginiu - nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - 4 000,00 zł
 3. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie - X Turniej „Od Przedszkolaka do Ligii Światowej'' 2 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki" - XVII Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka - 4 000,00 zł
 5. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - edukacja zdrowotna w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców Gminy Wschowa - 1 200,00 zł
 6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” - Wiem co jem - 2 500,00 zł

Suma: 15 000,00 zł


Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa - ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością z Gminy Wschowa poprzez działania wspierające aktywność fizyczną, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami - 1 800,00 zł
 2. Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król - ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością z Gminy Wschowa poprzez działania wspierające aktywność fizyczną, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami - 2 200,00 zł
 3. Polski Związek Niewidomych, okręg lubuski Koło PZN we Wschowie - W zdrowym ciele zdrowy duch - 5 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” - Razem w teatrze 2 500,00 zł
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" VII - Wschowski Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych - 3 500,00 zł

Suma: 15 000,00 zł


Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 1. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa - aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach - 2 000,00 zł
 2. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach - 1 200,00 zł
 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” - Aktywny nawet po 60 plus - 4 800,00 zł
 4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko Gminny we Wschowie - wspieranie działań integrujących seniorów z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Wschowa 1 400,00 zł
 5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” - Seniorzy i juniorzy razem gotują - 2 800,00 zł
 6. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE" - wspieranie działań integrujących seniorów z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Wschowa- “Seniorzy bliżej świata" - 3 000,00 zł
 7. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - wspieranie działań integrujących seniorów z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Wschowa - 1 000,00 zł
 8. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko Gminny we Wschowie - wspieranie działań integrujących seniorów z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Wschowa -  1 500,00 zł

Suma: 17 700,00 zł


Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 1. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa - wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu Gminy Wschowa - 5 000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie - Spacer po królewskim mieście Wschowa - 3 000,00 zł
 3. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie - Witamy w naszej bajce - Dzień Dziecka - 4 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki" - „Szydełkomania” -  800,00 zł
 5. Stowarzyszenie "SK" - "FACHMAN" - 900,00 zł

Suma: 13 700,00 zł


Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa - organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 1 500,00 zł
 2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” - Przegląd Teatralny Przedszkoli „Mówię, bo mogę, mówię bo chcę" - 2 300,00 zł
 3. Stowarzyszenie Muzyczne "BIS" - Doposażenie Ogniska Muzycznego - 5 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Muzyczne "BIS" - Edukacja muzyczna 5 000,00 zł
 5. Stowarzyszenie Muzyczne "BIS" - "Muzyczna Wschowa cz.II" - 5 000,00 zł
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" - Wschowa - Miasto Królewskie - 2 000,00 zł
 7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” - Wszyscy jesteśmy dziećmi - graffiti pełne marzeń - 4 200,00 zł

Suma: 25 000,00 zł


Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 600,00 zł
 2. Zarząd Ligi Obrony Kraju we Wschowie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 2 000,00 zł
 3. Stowarzyszenie Sportowe CRC LESZNO - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Wschowa w akrobatyce sportowej - 2 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” - Aktywna przerwa - 2 000,00 zł
 5. Stowarzyszenie Muzyczne "BIS" - Maszerujemy po Wschowie - warsztaty z musztry paradnej i maszerowania - 1 000,00 zł
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" - Olimpiada Radości-dzień sportu w SOSW we Wschowie - 1 800,00 zł
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki" - olimpiada - pn. Sport w pigułce - 2 000,00 zł
 8. Stowarzyszenie Ranczo Rubin - Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - 8 000,00 zł
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Osowa Sień - Aktywna wieś - 3 600,00 zł
 10. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” - IX Powiatowy Maraton Przedszkolaków "Sprintem do maratonu" - 2 000,00 zł

Suma: 25 000,00 zł


Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

 1. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa - wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych - 1 000,00 zł

Suma: 1 000,00 zł


Turystyka i krajoznawstwo:

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa - wydawanie publikacji związanych z promocją walorów turystycznych Miasta i Gminy Wschowa - 2 800,00 zł

Suma: 2 800,00 zł

Link: ZARZĄDZENIE NR B.0050.19.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Mieszkanka Wschowy
20.01.2023 09:05

Super, jak najwięcej pieniążków dla Stowarzyszeń! Tam działają ludzie z Wielkimi Serduchami, Wielkim Zaangażowaniem i wiedzą najlepiej, jak skutecznie wykorzystać przyznane środki. Bardzo brakuje mi w tej grupie Stowarzyszenia Twórcze Horyzonty. Tęsknię za Festiwalem 100droga, spotkaniami z Podróżnikami i Filmowcami... Czy te inicjatywy mogłyby wrócić do naszego miasta?

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl