TworzymyGłos Regionu

reklama

Sławskie Laury 2023: Uhonorowano 11 wyjątkowych osobistości (FOTO)

Piątek, 04 sierpnia 2023 o 18:40, aktualizacja Sobota, 05 sierpnia 2023 o 13:12, autor: 19
Sławskie Laury 2023: Uhonorowano 11 wyjątkowych osobistości (FOTO)

W tym roku 11 osób odebrało Sławskie Laury, prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza Sławy. To tytuł przyznawany tym, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do rozwoju gminy.

Tradycja trwa od 2006 roku

Odznaczenia te przyznawane są od 2006 roku, aby uczcić osoby, które w sposób szczególny wpłynęły na rozwój gminy Sława. Laury Sławskie wręczali osobiście Burmistrz Miasta i Gminy Sława Cezary Sadrakuła oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Mazur. Wydarzenie odbyło się w auli Szkoły Podstawowej w Sławie przy okazji oficjalnego otwarcia Dni Sławy 2023.

Uhonorowani w 2023 roku

Bożena Polańska

Śp. Bożena Polańska zapisała się w pamięci, jako osoba niezwykle aktywna, pogodna i bardzo zaangażowana w życie sławskiej społeczności. Przez lata związana ze szkołą średnią w Sławie, w której uczyła matematyki. Wykształciła i wychowała wiele pokoleń uczniów. Pani Bożena była miłośniczką literatury pięknej, była wyjątkowo wrażliwa i czuła na ludzkie potrzeby. Kochała podróżować, poznawać nowe miejsca i promować naszą Małą Ojczyznę w świecie. Pełniła obowiązki Przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Sławy, była jednym z inicjatorów zorganizowania w naszym mieście Jarmarku Sławskiego. Działania przez nią poodejmowane wielokrotnie przyczyniały się do promocji Sławy i okolic. Posiadała ogromną wiedzę i doświadczenie, którą chętnie się dzieliła, aktywnie działając m.in. w Akademii Dorosłego Człowieka. Jej pomoc niejednokrotnie okazywała się nieoceniona.

Edward Łajko

Pan Edward Łajko to osoba od wielu lat niezmiennie zaangażowana w działalność społeczną gminy Sława. Jest jednym z inicjatorów zorganizowania Jarmarku Sławskiego oraz Dni Sławy, wielokrotnie zaangażowany w inicjatywy doceniające troskę o piękno sławskiego krajobrazu. Niezmiennie wspierający ochronę środowiska naturalnego oraz rozwój turystyki i rekreacji w gminie Sława. Wszystkie działania podejmowane na rzecz rozwoju lokalnego i ochrony sławskiej przyrody miały znaczący wpływ na kształtowanie tożsamości mieszkańców gminy Sława i okolic. Pan Edward wielokrotnie współpracował ze sławskim samorządem, aktywnie uczestnicząc w życiu gminy. W latach 1990-1994 był Radnym Rady Miejskiej w Sławie w pierwszej kadencji samorządu.

Lidia Kaminiarz

Pani Lidia Kaminiarz to wieloletni pedagog, nauczycielka związana ze szkołą w Sławie. Wykształciła i wychowała wiele pokoleń mieszkańców Sławy i okolic. Pani Lidia była również jedną z inicjatorów powstania Jarmarku Sławskiego oraz Dni Sławy, wielokrotnie zaangażowana w działalność społeczną i promocyjną, pomysłodawczyni wielu różnorakich konkursów. Pełniła funkcję Sekretarza w powstałym w roku 1991 Towarzystwie Przyjaciół Sławy, w którym to m.in. podejmowała działalność związaną z kultywowaniem tradycji lokalnych, działaniami na rzecz edukacji regionalnej i rozwoju turystyki, ochrony sławskiego krajobrazu, a także propagowaniem zdrowego i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego oraz ekologii.

Agnieszka Racino

Pani Agnieszka Racino od wielu lat aktywnie i z dużym zaangażowaniem tworzy UKS Yacht Club Sława, wnosząc przy tym nieoceniony wkład w twórczą i kreatywną edukację oraz żeglarskie szkolenie dzieci i młodzieży, które zaowocowało wieloma zdobytymi przez podopiecznych tytułami mistrzowskimi. Nieustannie podejmuje nowe wyzwania, cyklicznie organizując Letnie Zajęcia Żeglarskie dla dzieci i młodzieży, realizując na sławskich wodach Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej dla dzieci PolSailing, a także niezliczoną ilość regat, zawodów i zgrupowań dla podopiecznych. Wykazywane przez Panią Agnieszkę zaangażowanie przyczynia się do promocji i propagowania, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych żeglarstwa, aktywnego wypoczynku na wodzie, a także walorów całego Pojezierza Sławskiego.

Michał Michalski

Pan Michał Michalski od wielu lat aktywnie i z dużym zaangażowaniem tworzy UKS Yacht Club Sława, wnosząc przy tym nieoceniony wkład w twórczą i kreatywną edukację oraz żeglarskie szkolenie dzieci i młodzieży, które zaowocowało wieloma zdobytymi przez podopiecznych tytułami mistrzowskimi. Nieustannie podejmuje nowe wyzwania, cyklicznie organizując Letnie Zajęcia Żeglarskie dla dzieci i młodzieży, realizując na sławskich wodach Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej dla dzieci PolSailing, a także niezliczoną ilość regat, zawodów i zgrupowań dla podopiecznych. Wykazywane przez Pana Michała zaangażowanie przyczynia się do promocji i propagowania, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych żeglarstwa, aktywnego wypoczynku na wodzie, a także walorów całego Pojezierza Sławskiego.

Agata Mierzwiak

Pani Agata Mierzwiak to wieloletnia wychowawczyni w Domu Dziecka w Sławie, dla której dobro podopiecznych zawsze było na pierwszym miejscu, i która po dziś dzień zabiega o zachowanie pamięci o miejscu szczególnym dla wychowanków – dawnej siedzibie – Pałacu w Sławie. Od zawsze zaangażowana jest w ogrom akcji prospołecznych, inicjatyw mieszkańców, w szczególności tych o charakterze kulturalnym. Pani Agata aktywnie i z wielkim zaangażowaniem działa w sławskiej Akademii Dorosłego Człowieka, gdzie z pasją dokumentuje historię zarówno stowarzyszenia, jak i Sławy, której piękno niezmiennie sławi w swoich utworach literackich. Stale współpracuje z Urzędem Miejskim w Sławie, Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku oraz wieloma innymi podmiotami współtworząc i rozwijając kulturalną stronę naszej gminy.

Jolanta Markiewicz

Pani Jolanta Markiewicz to nauczycielka matematyki, która od ponad 20 lat z pasją i zaangażowaniem uczy i wychowuje kolejne pokolenia w szkole średniej w Sławie. Propagując wartości pedagogiczne, prowadzi działalność edukacyjną w sposób przyjazdy dla dzieci i młodzieży i otwarty na ich potrzeby. Zawsze zaangażowana wychowawczyni, która jako pierwsza reaguje na potrzeby swoich podopiecznych. W swoją pracę wkłada wiele serca oraz empatii. Oprócz działań o charakterze edukacyjnym podejmuje niestrudzoną działalność na rzecz osób potrzebujących i słabszych. Od wielu lat propaguje idee wolontariatu, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych oraz wspiera organizację punktów krwiodawstwa w naszej gminie. Pani Jolanta to wieloletnia opiekunka szkolnego koła Caritas, a także Opiekun Roku na IV Diecezjalnej Gali Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas w roku 2022. Inicjatorka niezliczonej ilości akcji prospołecznych, która swojej działalności poświęca wiele pracy i trudu. Jest laureatką wielu wyróżnień w obszarze działań wolontariackich. Podczas II Forum Aktywnych Kobiet w Sławie została wyróżniona za działalność społeczną tytułem Wolontariuszka Roku 2017. Aktywnie współpracuje ze sławskim samorządem oraz wieloma innymi podmiotami

Tomasz Kłosowski

Pan Tomasz Kłosowski to wieloletni Komendant Powiatowy Policji we Wschowie oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Podczas służby był inicjatorem wielu akcji prewencyjnych jak np. „Bezpieczna kobieta”, „Pierwszoklasista” czy turnieju „Nie rozrabiam – gram”, które to inicjatywy są kontynuowane także po zakończeniu służby pomysłodawcy. Jego osobiste zaangażowanie i inicjatywy logistyczne znalazły swoje odzwierciedlenie w wielu zdobytych wyróżnieniach, nagrodach i odznaczeniach. Wniósł nieoceniony wkład na rzecz bezpieczeństwa na terenie gminy Sława, jak i całego powiatu wschowskiego. Doświadczenie zawodowe, a także cechy osobiste takie jak sumienność, profesjonalizm, i fachowość wykorzystuje w dalszej działalności o charakterze prospołecznym. Pan Tomasz podejmuje wiele działań mających na celu krzewienie wiedzy o historii naszego kraju, aktywnie pielęgnuje idee patriotyczne, uczestnicząc w wielu wydarzeniach upamiętniających ważne daty, miejsca i wydarzenia. Od wielu lat związany ze Sławą, nieustannie współpracuje z Urzędem Miejskim w Sławie, Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku oraz wieloma innymi podmiotami w różnych obszarach współpracy.

Urszula Drożdżyńska

Pani Urszula Drożdżyńska to nauczycielka od ponad 40 lat związana ze szkołą średnią w Sławie. Polonistka z zamiłowania, powołania i pasji, która wykształciła i wychowała wiele pokoleń mieszkańców Sławy i okolic. Pedagog, która w swojej pracy zawsze szanuje i propaguje szeroko pojęte wartości kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, przekazując kolejnym pokoleniom tę pasję i umożliwiając obcowanie ze sztuką przez m.in. przez organizację wyjazdów na spektakle. Jest inicjatorką innowacji pedagogicznej „Polubić teatr”, dzięki której tysiące już osób mogły obcować z kulturą wyższą w ramach współpracy z Teatrem Komedia we Wrocławiu. Prowadzi działalność edukacyjną w sposób kreatywny, twórczy, przyjazny dla młodzieży. W swoją pracę wkłada wiele serca oraz empatii, wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi. Pani Urszula nieustannie współpracuje ze sławskim samorządem oraz wieloma innymi podmiotami. Nie boi się podejmować trudnych wyzwań. Jest pomysłodawcą wielu rozmaitych akcji np. Misterium Chleba, które to wydarzenie miało za zadanie nie tylko wskazać silny związek człowieka z małą ojczyzną, ale również promować miejscowych przedsiębiorców. Jest członkiem Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, a także organizatorką zjazdu przedstawicieli tego Towarzystwa w Sławie. Pomysłodawczyni wyjazdów do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego na coroczny Festiwal Dyni oraz niezliczonej ilości wydarzeń i spotkań integrujących wiele pokoleń sławian.

Stanisław Derenda

Pan Stanisław Derenda to regionalista, osoba od wielu lat niezmiennie zaangażowana w działalność patriotyczną, kultywowanie tradycji ułańskich i dziedzictwa 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz w promowanie pamięci o historii naszej Ojczyzny. Jego niewzruszone wsparcie dla działalności Stowarzyszenia „Szwadron Nadgoplański”, założonego przez jego syna, Artura, jest wyrazem głębokiego patriotyzmu, czynnego udziału w życiu społecznym i zasługuje na najwyższy szacunek i wdzięczność za nieocenioną służbę. Poświęcenie Pana Stanisława i wszystkie działania podejmowane na rzecz patriotyzmu mają znaczący wpływ na kształtowanie lokalnej tożsamości mieszkańców gminy Sława i okolic. Pielęgnowanie pamięci walk o Niepodległość Ojczyzny ma niezmiernie istotny wpływ na postawę młodych mieszkańców gminy, którzy dzięki podejmowanym aktywnościom niejednokrotnie mieli możliwość czerpać żywą wiedzę o trudnej historii Polski. Pan Stanisław wielokrotnie współpracował ze sławskim samorządem, aktywnie uczestnicząc w życiu gminy. Współorganizował zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. Wielokrotnie nagradzany był różnymi odznaczeniami m.in. okolicznościowym medalem wybitym z okazji 50- lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Andrzej Borkowski

Pan Andrzej Borkowski to wieloletni Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego - Oddziału WOPR we Wschowie z siedzibą w Sławie. Od wielu lat prowadzi pełną zaangażowania działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom przebywającym na wodach powiatu wschowskiego. Nieustannie zabiega o odpowiednie i profesjonalne wyposażenie sławskiego oddziału w nowoczesny sprzęt ratowniczy umożliwiający skuteczną i szybką pomoc. Oprócz działań związanych z aktywną pomocą inicjuje i podejmuje działania edukacyjne dotyczące bezpiecznego zachowania na wodzie. Jest inicjatorem szkoleń na ratowników wodnych, aktywnie wspiera innowację pedagogiczną, jaką są zajęcia ratownictwa wodnego w Zespole Szkoło Ponadpodstawowych w Sławie. Pan Andrzej w swoich działaniach stale współpracuje z samorządem gminnym, a także z wieloma innymi instytucjami i szkołami z terenu gminy, powiatu oraz wieloma podmiotami prywatnymi.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (19)

avatar

avatar
~X
04.08.2023 20:36

Gratulacje dla wszystkich uhonorowanych

avatar
~XyZ***
05.08.2023 00:03

Co to a kpina z tym TK ???.

avatar
~Wschowianin
04.08.2023 21:02

CO takiego uczynił Pan TOMEK dla Sławy, że stawiają go na piedestał?

avatar
~Bryk
05.08.2023 12:17

Jest w PiS myślę że burmistrz stracił połowę głosów

avatar
~Wur
05.08.2023 05:59

Porażka

avatar
~"TOŻSAMOŚĆ Plus"***
05.08.2023 07:56

Suwerenie - Mieszkańcu Sławy i Gminy , czy to widzisz, czy to słyszysz , czy my żyjemy w świecie Barei ???. Proszę Was zwróćcie jeszcze raz uwagę na te słowa, dot. TK ,cytat ..." zaangażowanie w działania prewencyjne oraz edukację historii naszego kraju jest doceniane i wpływa na tożsamość społeczności..." :):):). Ze szczególnym akcentem na słowa , cytat ..." edukacja dotycząca historii naszego kraju ..." :):):) i .." wpływa na tożsamość społeczności...",:):):) . Na miły Bóg , Szanowny Mieszkańcu Miasta i Gminy Sława czy Ty to słyszysz ?. " tożsamość społeczności i historie naszego kraju ..." :):):). Takiego uzasadnienia ten Nasz Kraj nie słyszał od czasów samego Barei !. Szczyt Obłudy i Cynizmu !. Ostatnio byliśmy świadkami " piknik plażowy plus" , a teraz uznanie " dla kraju" mieszkańca ze Wschowy wyróżnionego na wniosek waszego burmistrza i radni to akceptują . Szok !.:):):)

avatar
~nie mieszkaniec.pl
05.08.2023 08:07

Do powyżej --- I Wy Sława się na to godzicie ?. Brrr,,,

avatar
~Adaś
05.08.2023 10:21

Ad. - "TOŻSAMOŚĆ Plus..." - forumowiczu......, dzięki że, jesteś i robisz to za nas bo mnie za ten "urok" polityczny jaki jest obecnie prowadzony chce się już tylko "haftować" . Okazuje się, że można przekroczyć każdą granicę blagierki, nie ma dna..... zastanawia mnie gdzie jest ten ostatni punkt nieetyczności ? Za sam pomysł burmistrza Sandrakuły stworzenia takiej certyfikacji obywatelskiej duży plusik ale za desygnację tak budzącej wątpliwości osoby olbrzymi minus. Do tej pory nadzwyczaj ceniłem profesjonalizm p. burmistrza Sławy, tym razem bardzo mnie i mieszkańców Sławy zawiódł. Nie wiem co się mu stało ? Nie chcę mi przejść to przez myśli ...... może należy się już z nim rozstać, w końcu każdy musi odejść ? Adaś

avatar
~adaśśśśśśś!
05.08.2023 12:12

Panie Mirku K. , rozumiem że były komendant powiatowy policji we Wschowie nie zasługuje na laur, ale pewnie "jurny Stefan" Niesiołowski już tak. No taki jesteś mainstreamowy.

avatar
~Hahaha
05.08.2023 12:00

Pani Lidii Kominiarz gratulujemy aktywnej działalności w Akademii Dorosłego Człowieka. Portalowi zw.pl gratulujemy dziennikarskiej rzetelności :)

avatar
~Jola
05.08.2023 15:16

Gratulacje dla Pana Tomasz Kłosowskiego. Brawo. Idź dumnie z podniesioną głową!!!

avatar
~Do
05.08.2023 16:38

Pan T. Kłosowski zostanie burmistrzem Wschowy lub Sławy. Tak myślę.

avatar
~DO***~(Do)
05.08.2023 17:52

Weź facet NIE obrażaj NAS WYBORCÓW !!!!. Jaja sobie robisz z poważnego elektoratu Wschowy i Sławy ???. To nie czasy komuny, a pis nie PZPR, że wójtów, prezydentów, burmistrzów będzie nam przywoził w zaplombowanych teczkach - kopertach ???-!. ^^^ Weź NIE obrażaj Nas Wyborców !!!!. Podobnie było z ich poprzednim kandydatem mundurowym we Wschowie ///:):):):) ......?.

avatar
~DO***~(Do)
05.08.2023 17:52

Weź facet NIE obrażaj NAS WYBORCÓW !!!!. Jaja sobie robisz z poważnego elektoratu Wschowy i Sławy ???. To nie czasy komuny, a pis nie PZPR, że wójtów, prezydentów, burmistrzów będzie nam przywoził w zaplombowanych teczkach - kopertach ???-!. ^^^ Weź NIE obrażaj Nas Wyborców !!!!. Podobnie było z ich poprzednim kandydatem mundurowym we Wschowie ///:):):):) ......?.

avatar
~DO<>(Do)
06.08.2023 09:12

Kto cię upoważnił do OBRAŻANIA Naszych Wyborców ze Wschowy i Sławy ?. To nie komuna, że przywożono takich ludzi w dyplomatkach i obsadzano nimi stanowiska !. W poprzedniej kampanii już była próba lokalnego pisu we Wschowie z mundurowym i jak to się dla niego skończyło !. Promowanie tego człowieka w tej kampanii przedwyborczej od ponad roku dzisiaj sięgnęło " zenitu absurdu" ludzkiej wyobraźni !.

avatar
~ptyś
05.08.2023 18:00

jakie to zasługi dla Sławy miał Tomasz K. to, że był Komendantem Policji nie znaczy, że się zasłużył bo w ramach pracy zawodowej wykonywał swoje obowiązki służbowe i brał za to wypłatę.

avatar
~Cytat. "historii naszego kraju..."
06.08.2023 10:27

Tak historia - a zwłaszcza ta słusznie mieniona - zna takie historie . Pytanie w tej sytuacji; - i o burmistrza i radnych co to zaakceptowali ???.

avatar
~do ptysia
07.08.2023 10:31

Czysto polityczna decyzja z byłym komendantem. Zresztą proszę dokładnie obejrzeć gości i wszystko jasne. Uzasadnienie też naciągane, proszę wskazać choć jedną zasługę ponad to, za co brał niemałą gażę.

avatar
~DO POWYŻEJ@.pl
08.08.2023 08:26

Mamy tu klasyczny przykład jak lokalny "funkcjonariusz" administracji wpisuje się czynnie w PREKAMPANIĘ pis plus !!!. NIC DODAC NIC UJĄĆ --- szerszy komentarz jest tu zbędny, bowiem zamazywał by obraz tej całej USTAWKI z podtekstem Cynizmu, Obłudy i Fałszu !!!. My Wyborcy uczmy się jak nie powinna wyglądać kampania wyborcza w DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE !!!!. DEMOKRACJA TO MY i nie dajmy się im poczynaniom zwariować !!!. Wszelkim USTAWKĄ i PREKAMOPANI mówmy NIE !!!.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl