TworzymyGłos Regionu

Prokuratura podjęła na nowo sprawę sprzedaży mieszkań komunalnych

Poniedziałek, 07 lutego 2022 o 14:00, aktualizacja Niedziela, 26 czerwca 2022 o 16:25, autor: 38
Prokuratura podjęła na nowo sprawę sprzedaży mieszkań komunalnych

Wraca sprawa sprzedaży mieszkań komunalnych przez urzędników bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prokurator rejonowy we Wschowie zdecydował się podjąć na nowo sprawę dotyczącą możliwego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz notariusza przy sprzedaży mieszkań komunalnych w latach 2003-2018. Sprawa dotyczy sprzedaży mieszkań gminnych bez uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Prokuratura doszła do wniosku, że należy poszerzyć materiał dowodowy w formie czynności procesowych - komentuje Artur Dryjas, prokurator rejonowy we Wschowie. - Chcemy przesłuchać kolejnych świadków i jeszcze raz podjąć decyzję co do zakończenia tego postępowania.

Przeprowadzony w 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa audyt w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz analiza zawieranych umów dokonana podczas przygotowania odpowiedzi na interpelację jednej z Radnych Miejskich, wykazały że w latach 2003-2017, dokonano sprzedaży mieszkań, w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, bez wymaganego ustawowo pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym uznano za zasadne, złożenie zawiadomienia w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa.

O fakcie nieprawidłowości została powiadomiona Prokuratura Rejonowa we Wschowie w 2019 roku, kiedy Burmistrz Wschowy podjął decyzję o zawiadomieniu ww. instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez niedopełnienie obowiązków służbowych.

W przypadku stwierdzenia faktu działania na szkodę interesu publicznego osoby odpowiedzialne będą odpowiadać z art. 231 § 1 kk. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, zakładającego karę grzywny lub pozbawienia wolności do nawet 10 lat, w zależności od charakteru szkody.

Gmina Wschowa pozostaje stroną postępowania wyjaśniającego i dalsze działania, związane z usunięciem nieprawidłowości, będą uzależnione od decyzji, jakie w tej sprawie podejmie prokuratura i sąd.

Foto: zielona-gora.po.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (38)

avatar

avatar
~Adaś
07.02.2022 17:09

Arcyciekawa sprawa... a jak to odbywało się w g. Szlichtyngowa i Sława, sprzedaż mieszkań ? Czy był tam również nadzór WKZ ? Myślę, że mieszkańców m. Wschowa nie specjalnie interesuje jaką to winą sąd obarczy funkcjonariusza publicznego /b. burmistrza, to się okaże ale o mieszkańców chodzi i ich lokum ? Co się stanie jak zostaną podważone transakcje kupna-sprzedaży owych mieszkań z konsekwencją utraty aktu własności dla obecnych właścicieli ? Przecież mowa jest o olbrzymich pieniądzach i o fakcie, że obecny (niby) właściciel mieszkania, może nim po wadliwej transakcji i decyzji sądu, już nim nie być ? Kolejna rzecz, a często tak bywa, że taka inwestycja odbywa się za pomocą wsparcia kredytowego więc dług zostaje a mieszkanie może zostać utracone ? Zgroza....., współczuje Wam obecnego stanu posiadania, przecież dla wielu z Was to cały byt i życie w przekonaniu o pewnym własnościowym mieszkaniu. Nie mogę w to uwierzyć, że mogła zaistnieć i na pewno istnieje jeszcze, tak dalece posunięta indolencja urzędnicza . Należy również zadać pytanie : czy jest koniecznością i słusznością aby WKZ posiadał tak dalece idącą władzę w decyzji architektury i urbanizacji miast, że nawet wycięcie drzewa we Wschowie musi być zależne od jego postanowienia ? Adaś

avatar
~Jabol
07.02.2022 21:10

tak.

avatar
~Do "Jabol"
08.02.2022 09:26

Co to oznacza twoje "tak" ?

avatar
~ktoś kto kiedyś kupił mieszkanie
07.02.2022 22:37

I po co to robić? Co to komu da? Zaden mieszkaniec nie miał problemu z kupnem czy ze sprzedażą mieszkania bez tego dokumentu. Po co ludziom robić problem??? Zeby wprowadzić kolejne zamieszanie czy żeby odciagnać uwage od innych przekrętów czy pomysłów?

avatar
~Gekon
08.02.2022 08:20

Ponieważ takie czynności sprzedaży są z mocy prawa nieważne. Nabywcy nie posiadają prawa własności. Umowy kredytów hipotecznych są wadliwe a hipoteki nieważne. Odpowiedzieć za to powinni poszczególni burmistrzowie, urzędnicy ratusza, notariusze i sędziowie oraz referendarze sądowi. Ci ostatni za dokonanie nieważnych wpisów do ksiąg wieczystych.

avatar
~Do Adaś
07.02.2022 23:45

Adaś roztaczasz tak wielką rozpacz i litość wobec osób , które nabyły swoje lokum bez akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . Prawo wyraźnie określa , że decyzję ostateczną o sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków podejmuje Konserwator . Zróżnyvh powodów ustawa określająca taki sposób zbywania nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków jest słuszna i chroni zabytki m in przed brakiem dbałości o nie przez nabywców , ale o tym pewnie wiesz , a jeśli nie , to doczytasz . Chciałbym abyś przy okazji swojej wypowiedzi był bardziej obiektywny w stosunku do ludzi spoza Wschowy . Mam tu na myśli właściciela kina , który nabywając nieruchomość niebędącą w zasobach rejestru zabytków , pozbawiony był tak naprawdę swobodą dysponowania tą nieruchomością ,po wpisaniu tej nieruchomości do rejestru zabytków, kto temu nabywcy kina hel zrekompensuje ograniczenie prawa swobodnego dysponowania tą nieruchomością wynikającego z zabytkowego charakteru tej nieruchomości po jej wpisaniu do rejestru . Prawo chyba obowiązuje jednakowo wszystkich nabywców nieruchości o charakterze zabytkowym. Prawda Panie Adaś ?

avatar
~do - "do Adaś"
08.02.2022 11:10

Z twoje gadki wynika, że najlepiej, bo zgodnie z prawem, unieważnić transakcje notarialne, ludziom odebrać mieszkania i przekształcić je na komunalne a byłych burmistrzów pozamykać ? Zgodnie z literą prawa . Najpierw zadaj sobie pytanie zimną wodą "sparzony" chłopie, jaką wiedzę otrzymała firma kupująca kino HEL od v-ce burmistrza w sprawie usytuowania tego obiektu w strefie zainteresowania WKZ ? Później zestaw to z dążeniami owego burmistrza, aż trzykrotnego, aby RMiG Wschowa przyjęła uchwałą możliwość odkupienia tegoż obiektu. Czy to się trzyma kupy ?

avatar
~Mag
08.02.2022 11:06

Moim zdaniem Konserwator to jest "ktoś" . Jest WAŻNY , bo nikomu nie pomoże , ale namieszać to może ( przykład- słynne we Wschowie -Kino HEL )

avatar
~właściciel nieruchomości we wspólnocie
08.02.2022 14:12

Umowy z wadą prawną są ważne, nabywcy są pełnoprawnymi właścicielami, hipoteki są obowiązujące, proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Tylko sąd może stwierdzić nieważność aktu notarialnego, w tym wypadku jestem pewien, że do tego nie dojdzie, powody są zbyt błahe. Inną sprawą jest nadmierne według mnie uprawnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o ile jest to zrozumiałe przy transakcji kupna sprzedaży na przykład we Wschowie Ratusza, Kościoła, Zamku czy budynków Klasztoru, to w przypadku mieszkania w kamienicy we wspólnocie wpisanym do rejestru zabytków jest to zbyt daleko idące uprawnienie. Co ma badać Konserwator, to czy nabywca Kowalski może kupić mieszkanie od Nowaka? Bzdurny przepis i takie będą również sankcje z tego tytułu.

avatar
~Ja
10.02.2022 17:50

A słyszałeś o bezwzględnej nieważności czynności prawnej?

avatar
~Gekon
11.02.2022 20:18

Drogi "Właścicielu" naruszony przepis stanowi normę ius cogentis, więc jest ważny (nie ma nieważnych przepisów jak sugerujesz) i tym samym nie podlega sanacji w tym konwersji. Rozumiesz? Chyba tak, albowiem tak autorytatywnie się wypowiedziałeś.

avatar
~Do Adaś
08.02.2022 20:36

Sposób w jaki starasz się wyrazić swoje oburzenie do twojej wizji , nie mojej rozwiązania problemu sprzedaży nieruchomości będących w zasobie gminy ,oraz wpisanych do rejestru zabytków z pominięciem zapisu ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącego tego szczególnego przypadku , niepowiadomienia WKZ .świadczy o pewnych wewnętrznych obawach przed konsekwencjami . Konsekwencje takiego ,czy innego postępowania nie należą jednak, ani do twoich , ani moich kompetencji . Należy jednak , bez względu na to czy sąd i prokuratua uzna za zasadne wystosować jakiekolwiek sankcje wobec osób , czy instytucji za uchybienia związane ze sprzedażą nieruchomości zastosować , powinniśmy głośno mówić i informować mieszkańców , aby mieszkańcy nie wysnuli błędnych wniosków . Jeśli wysunąłeś tak błędne wnioski co do moich oczekiwań, na podstawie tylko bezstronnych informacji z mojej strony to raczej tobie doradzałbym nazwanie siebie , anie mnie : zimną wodą .......... Odnosząc się do zawartego w twoim komentarzu stwierdzenia jeszcze raz przypomnę interesujący nas fragment zapisu ustawy o gospodarce nieruchomościami . Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy , wpisanych do rejestru zabytków , wymaga przy sprzedaży pozwolenia WKZ . Zastanawiam się z jakiego powodu odnosząc się wulgarnie, a raczej zagłuszając wulgarnie usiłujesz odciążyć ewidentną winę pewnych osób lub instytucji . Ustawodawca wprowadzając taki zapis w ustawie , wprowadził tym samym instrumenty chroniące przed praktykami zarobkowania na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków dla których jest przewidziana preferencja przy zakupie .itd . Natomiast transakcja sprzedaży kina Hel, nie należy do szczytnych osiągnięć ć tego Pana , niestety . Może intencją tego Pana było po czasie naprawienie szkody inwestorowi lecz również , niestety, tylko intencją . Mógł nie budować ścieżki " wyborczej" , a odkupić kino Potencjalni inwestorzy tylko na myśl o wprowadzeniu takiej możliwości we Wschowie , przeżywają traumę i uciekają ze swoimi pieniędzmi do ościennych miast . Teraz nawet najwyższa rekompensata wypłacona właścivielowi kina Hel w ramach zadośćuczynienia nie zdoła zawrócić inwestorów uciekających jak najdalej od Wschowy. Wypij sobie spokojnie kawę I pomyśl ?

avatar
~Urszula Chudak
09.02.2022 09:45

Pozwolę sobie nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że sprzedaż ruiny, tak - ruiny kina, to nie jest spory sukces ówczesnego wiceburmistrza Czopka. Mając na uwadze wcześniejsze, długotrwałe, bezskuteczne usiłowania [mówiło się też o pomocy wschowskich przedsiębiorców w namówieniu Pana Lachery do zainwestowania w naszym mieście], to w tym kontekście jest to spory sukces! Inwestor, wystarczy poszukać w sieci, jest wiarygodnym przedsiębiorcą, który taki "kąsek kinowy" może kupić w każdym innym miejscu z przysłowiowym pocałowaniem w rękę. Gdyby mu swego czasu nie przeszkadzano, proszę pomyśleć, jak to miejsce wyglądałoby dzisiaj. Bardzo możliwe, że w którymś momencie wkroczyłby konserwator, ale stało się to niestety na wyraźne życzenie wschowskiego Stowarzyszenia i to bardzo boli. Doskonale też wiem, na czym polega rola konserwatora, ale jeżeli od blisko dwóch tygodni, bez jego zgody, nie możemy z własnej działki usunąć powalonego podczas ostatniej wichury starego świerka, to już naprawdę nie wiem, czy jego kompetencje nie są zbyt szerokie.

avatar
~do powyżej
09.02.2022 14:51

Sukces do pewnego momentu. Czy Pani jest pewna, że do konserwatora by nie doszło, że kino Hel zostałoby rozebrane a w to miejsce postawiony blaszak ? A czy pani potrafi sobie wyobrazić reakcje konserwatora w formie wstrzymania prac budowlanych gdzie inwestor poniósłby spore koszty bez uwzględnienia ich zwrotu. Nazywa się to strata z kara włącznie. Czy pani wie ile na dzisiaj stracił inwestor a ile by mógł postępując zgodnie z pani instrukcją - może razy 8 ?

avatar
~Paradoksalnie?
11.02.2022 08:25

Używając określenia ""ruin"" wobec Kina to tak jakby nazwać jej prywatną posesję "SKANSENEM" bowiem jest taka stara !!!!. To jest tak jak ktoś ma zielone pojęcie o tym co pisze i w jakim temacie zabiera głos!!!!. To prawie jak politycy w Polskim Sejmie ; ZREO KOMPETENCJI, ETYKI i INTELIGENCJI a ciągle zabierają w danym temacie głos i wydają opinię - ( zwróć uwagę np. na naszych posłów......).

avatar
~Adaś
09.02.2022 11:46

Ad. "Do Adasia" - forumowiczu...., cyt. "Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy , wpisanych do rejestru zabytków , wymaga przy sprzedaży pozwolenia WKZ ." - ja nigdzie nie napisałem, że tak nie jest ? Cyt. - " Zastanawiam się ............... a raczej zagłuszając wulgarnie usiłujesz odciążyć ewidentną winę pewnych osób lub instytucji . " Ależ tego nie robię ? Napisałem - cyt. " Nie mogę w to uwierzyć, że mogła zaistnieć i na pewno istnieje jeszcze, tak dalece posunięta indolencja urzędnicza . " To jednak Pan daje do zrozumienia, że bardzo Panu zależy na upupieniu b. burmistrzów ? Najwyraźniej ma Pan powody ? Z tym się absolut nie zgadzam - cyt. - " Ustawodawca ........ , wprowadził tym samym instrumenty chroniące przed praktykami zarobkowania na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków dla których jest przewidziana preferencja przy zakupie .itd " Preferencje lub tzw. zniżki wynikające z długiego czasokresu zamieszkania jakie mógł otrzymać kupujący wynikały z innego przepisu i "cierpliwości" lokatora, że mieszkał i konserwował nie swoje jeszcze, starocie. Proszę wejść w co niektóre klatki schodowe lub podwórka starego miasta a ujrzy Pan "zmory". Na pewno nie w każdej kamienicy straszy, są też i wzorowe. Co do tematu kina "HEL" nie chciałbym tu i teraz o tym pisać . To mglista i wielowątkowa sprawa na inne pogaduchy, najlepiej w "zamkniętym" pokoju . I na koniec - cyt. " Należy również zadać pytanie : czy jest koniecznością i słusznością aby WKZ posiadał tak dalece idącą władzę......" . To moje zdanie - NIE. Jestem też zdania, że przerost adm. państwowej a przez to koszty jakie ponosimy, od prezydenta po wójta, są bezzasadne . Dziękuję za poradę ale po 20h kawy już nie pijam, uelastyczniam się i odpoczywam na inny sposób. Pozdrawiam Adaś .

avatar
~Urszula Chudak
09.02.2022 18:22

Do "do powyżej" - gdyby się Pan dokładnie wczytał w mój komentarz, doszukałby się jego sensu. Chodziło mi mniej więcej o to, że inwestor już na etapie załatwiania pierwszych formalności, dowiedziałby się o potrzebnych zezwoleniach, zgodach, opiniach itd. Zresztą to pewnie nie pierwsza jego inwestycja i jest "kumaty" w temacie. Byłaby to wówczas sprawa na linii inwestor - konserwator; bez "pomocy" swoich. Proszę się nie martwić o ewentualne jego koszty - dałby radę. A tak mamy do czynienia z niedźwiedzią przysługą oddaną i jemu i nam mieszkańcom. Bo serial pod nazwą zabytkowe kino, wciąż trwa - bez widoku na happy end. A może sprawę należy rozpatrywać w kategoriach urażonej ambicji? Czyjej, pozostawiam to już do Państwa oceny.

avatar
~do pani Chudak
10.02.2022 12:40

Że to nie pierwsza jego inwestycja - zgoda ale, że "kumaty" w temacie to z pani strony chyba żart ? Jeśli pani twierdzić aby się mamy nie martwić jego kosztami to jest to oczywiste bo to jego kasa ale jak ją ma bez tzw. limitu to na co czeka z inwestycją. Przecież wkz nie wstrzymał mu inwestycji a jedynie narzuci wykonanie czegoś po jego myśli ale będzie drogo. Będzie musiał budynek pozostać i być odrestaurowany w myśl architektury starej Wschowy ale będzie drogo. Co pani o tym sądzi ? Czy byłaby pani za "blaszakiem" w tak eksponowanym miejscu miasta ? Wtedy będzie tanio ale po co my martwimy się o czyjeś pieniądze, to jego własność i jego problem ?

avatar
~Dfffd
09.02.2022 23:18

Właściciele lokali i tak żeby cokolwiek zrobić w budynku lub na zewnątrz muszą mieć zgodę konserwatora zabytków.

avatar
~Kro wie
10.02.2022 08:55

Czy w tym okresie był ten sam viceburmistrz co obecnie?

avatar
~Urszula Chudak
10.02.2022 20:31

A skąd wiadomo, że miał powstać blaszak? Może planowana była nowoczesna, elegancka bryła obiektu? Sarkastycznie rzecz ujmując - jeżeli inwestor posiadał by stosowne zezwolenia i środki finansowe, niech buduje nawet kosmodrom. Pyta mnie Pan co ja o tym sądzę? Sądzę, że musi się znaleźć jakieś wyjście z tej patowej sytuacji, by ruina po kinie jak i po byłym pawilonie mleczarskim, nie wyglądała jak sceneria do kręcenia filmu o zgliszczach wojennych. Już kilka razy pisałam tu, jak skutecznie, powtarzam skutecznie, radzi sobie z takimi problemami Gorzów, przy pomocy miejskiego radnego, znanego mecenasa, Jerzego Synowca.

avatar
~Inwestor
11.02.2022 04:05

Największym problemem jest znieczulica niektórych wschowian. Może zbyt duże ciśnienie parcjalne gazów z kopciuchów tak działa na umysły, jakoś nie bardzo mamy od kogo się dowiedzieć. Natomiast możemy zasięgnąć informacji w Sławie Lesznie Górze i innych różnych miastach i ta wiedza tam na temat wschowian nie jest tajemna ale o dziwo wszędzie jednakowa. Często się tam słyszy , że wschowiak jest jak kargul wsteczny , prowincjonalny i zawzięty . Nikt nie zamierza się zastanawiać nad tym (a powinniśmy ), w jakiej sytuacji znalazła się osoba , która na dobrą sprawę chciała kupując kino we Wschowie zainwestować i prawidłowo prowadzić biznes. .Kupując kino z myślą ojego przebudowie , nie brał pod uwagę takiego finalnego etapu swoich zamierzeń. Nie brał pod uwagę takiego zachowania się organizacji CZASART. Kiedy słuchał pełnych zachęty słów włodarzy miasta pewnie nie odczuwał wątpliwości , że inwestycja się powiedzie , przecież w innych miastach bez problemów dochodzi w takich sytuacjach do finału . Jego spostrzeżenia nie ukazały jednak specyficznych cech wschowian i tej organizacji , która tak władczo ingerowała w tą inwestycję wnioskując do WKZ o wpis kina Hel do ścisłego rejestru zabytków . Można było polemizować, czy kino spełnia wszystkie przesłanki zabytku , ale kto mógł się przeciwstawić wtedy takim "autorytetom " wtej dziedzinie . Z chwilą wpisania budynku do rejestru kino przestało być dobrem właściciela , jego interes został naruszony . Nie można od kogoś wymagać aby zmieniał plany i wydawał dodatkowe pieniądze na coś czego nie chce. Pewnie sen z powiek spędza jemu to , co zastanie każdego dnia przy "swoim" kinie . Ile szyb znowu kargule wybiją , ile dachówek z dachu spadnie . Nie ma pewności ile trzeba jeszcze czekać , aż wejdzie ustawa wymuszona przez Trybunał w Strasburgu , która zobliguje urzędy do wykupienia obiektów , wpisanych do rejestru zabytków wbrew zamierzeniom właścicieli . Bo tak naprawdę wpisanie do rejestru zabytków kina Hel w tej sytuacji jest równoważne z wywłaszczeniem właściciela , ponieważ przestaje on swobodnie tym budynkiem dysponować. Obserwując sprawę kina Hel miałem możliwość zobaczyć przykład ewidentnego nieodpowiedzialnego zachowania się wschowian , na naszych oczach został"utopiony"i wyśmiany inwestor z zewnątrz, z którego podatków przecież byliby opłacani ci , którzy go "utopili" Gdy myślę o tym wszystkim i widzę jak tu we Wschowie postępuje się z tymi którzy coś chcą zrobić I mogą zrobić , to dziękuję Stwórcy , że uchronił mnie przed zakusem zainwestowania w tym mieście i będę prosił Stwórcę , by nigdy w życiu nie doszło do spotkania z ludźmi , którzy tak postąpili z właścicielem kina . Zamiast pomóc mu się uwolnić wy gnębicie .

avatar
~do ja
11.02.2022 07:56

Z bicia tej piany masła nie będzie, alkoholu też bo cukru, słodyczy brakuje, jedynie co może powstać to kwas.

avatar
~były radny do "paradoksalnie"
11.02.2022 11:50

to jest również tak, jak ty każdy temat sprowadzasz do krytykowania obecnie rządzących używając przy tym caps locka. Nas już to bardzo znudziło i kiedyś już cie prosiłem byś przestał. Widać nic to nie dało.

avatar
~do "inwestora"
11.02.2022 11:52

Kiepski z ciebie człowiek interesu skoro w tak ewidentnej sprawie nie widzisz winy obustronnej ? Kupujący ponosi taki sam koszt ryzyka jak i sprzedający, nie był czujny. A WKZ czy to stowarzyszenie by "zadziałało" czy nie, to i tak by wkroczył w inwestycje robiąc swoje korekty.

avatar
~Do -***były radny***
11.02.2022 14:46

I całe szczęście, że jesteś już były radny, bowiem jak sam zauważyłeś za twojej - waszej kadencji było ZERO inwestycji i remontów - do dziś tkwi OSPiR w stanie opłakanym, ten basen i nie wspomnę jako była krytyczka o Kinie i Mleczarni Wizytówki Wschowskiego SKANSENU !!!!!!!.... 30 lat zmarnowane dla Wschowy przez takich radnych jak ty !!!!!!****.

avatar
~Inwestor
11.02.2022 16:23

To czy ja jestem kiepskim człowiekiem interesu jest Pana bardzo indywidualnym stwierdzeniem , ponieważ w większości sytuacji kiedy realizowane były inwestycje nie spotkałem się z podobnymi do Pańskiej opiniami. Z punktu widzenia wywodzonej przez Pana opini należy uznać , że co do zasady , nie należy ufać organom administcji gminnej , którą reprezentował w tamtym czasie z -ca burmistrza . Niestety drogi Panie każdy przedsiębiorca uznaje , że słowa władzy publicznej stanowią działania legalne, dlatego wzruszenie tych działań przez organizację CZASART , zdaniem inwestora nie powinno było rodzić jemu negatywnych skutków w postaci niemożliwej do zrealizowania inwestycji dotyczącej kina Hel. Obecnie znamy już jaką zastosowano we Wschowie zasadę , aby pozbyć się kłopotu z kinem Hel, bez względu na to , czy inwestor inwestycję zrealizuje , czy też nie. Przykład kina Hel spowodował, że liczymy się z możliwością niedochowania przez władze miasta zapewnień i zachowujemy wymaganą ostrożność , o której Pan nadmienia, ale teź w konsekwencji unikamy inwestycji zagrożonych . Niestety Wschowa ma złą opinię , co do swobody i bezpieczeństwa inwestycji . W związku z tym tak trudno tu o nowych inwestorów . I tą kwestia dla władz miasta , a przede wszystkim dla organizacji CZASART powinna być najważniejsza .

avatar
~były radny
11.02.2022 12:47

ale nie proszone stowarzyszenie zadziałało i oto w tym wszystkim chodzi. Nie rozumiesz?

avatar
~NORMALNIE@.Nn
11.02.2022 14:51

Normalnie dla Normalnych - proszę o referendum w sprawie likwidacji tzw. straży miejskiej z przeznaczeniem jej funduszy na odnowę elewacji budynków przy uli. ks. Kostki !!!!!. Top wstyd, aby na głównej ulicy były tak obskurne elewacje i to ma być miasto powiatowe ???. Miasto emerytów i seniorów nie musi być aż tak obskurne !

avatar
~Gekon
15.02.2022 10:19

A kto będzie pilnował tych emerytów jak wyprowadzą swe psy, które obsrywają ul. ks. Kostki? No... ci dzielni strażnicy miejscy, których chcesz zlikwidować. Pomyśl, zanim złożysz kolejny wniosek racjonalizatorski.

avatar
~Do "Inwestor"
12.02.2022 11:25

Prawie z niczym się nie zgadzam z Panem. Pan naprawdę robi wrażenie człowieka który albo zaczyna w branży albo jeszcze nie otarł o bardziej "męski" biznes ? Krótko odpowiadam: 1. Zaufanie do drugiej strony kontraktu zawsze musi być co do zasadności ostrożne i z dozą krytycyzmu. 2. Co do ufności do organów adm. państwowej w tym przypadku proszę rozdzielić - na ufność co do urzędu i na ufność personalną, do konkretnego wymienionego przez Pana stanowiska-osoby ? . 3. Skoro inwestor tak bezkrytycznie i nonszalancko zaufał przyczynowo-skutkowo, to do kogo teraz pretensje ? Czy do Urzędu czy do burmistrza ? 4. Nikt nie zakazał wykonania inwestycji, jedynie zostały zmienione reguły gry i prawdopodobnie zostałyby bardzo zwiększone koszty jej realizacji ? Tu jest ten ból. 5. Co do obrażania mieszkańców Wschowy - kargul wsteczny , prowincjonalny i zawzięty - zalecałbym większą powściągliwość. . 6. Co do Stowarzyszenia CzasArt lub skutków ich działania w Pana ocenie ? Tu wyraźnie nie wie Pan o czym Pan pisze. Cała Wschowa jest w strefie WKZ - cała. Czy Panu i mnie to się podoba czy nie, nawet na wycięcie drzewa (chorego) musimy uzyskiwać jego zgodę . Niech się Panu nie wydaje, że inwestor mógłby sobie cokolwiek wykonać na zasadzie - wolność Tomku w swoim domku. Konkluzja: to tylko przypuszczenia - osoba kupująca, z braku doświadczenia możliwe, że była zapewniana o prostocie sprawy i obopólnym sukcesie i to jedynie może być kwestią żalów. A atrakcyjna cena, wyjątkowo niska, stała się kluczem do rozczarowania więc kupcu drogi, tym razem klops.

avatar
~Do do "inwestor"
12.02.2022 14:35

Jedno można o Panu powiedzieć ,że buta ,arogancja może brak perspektywicznego spojrzenia na omawiany tutaj problem przez Pana przemawia.Życie nie jest czarno białe jak Pan sugeruje .Musi być Pan bardzo butnym człowiekiem skoro wydaje się Panu,że są wśród biznesmenów ,bo o tej grupie społecznej mówimy ,ludzie nie popełniający błędów czy tacy ,którzy nigdy nie zawiedli się na swojej intuicji.Wracając do kwestii kina ,inwestor prosił ,by CzasArt wycofał wniosek o wpisanie budynku kina na listę zabytków.Od tego uzależnił dalsze prace z w.w budynkiem.Jeżeli i tak stałoby się z budynkiem kina ,bo stoi w strefie zabytkowej jak Pan w swoim wywodzie sugeruje ,po co było wtracanie się CzasArt w tę sprawę .Nie wiem czy te Panie leczą takimi zadymami swoje kompleksy czy mają jakieś inne zamiary,o których jeszcze nie wiemy .Czopkowi chciały zrobić na złość i przy okazji zrobiły całemu miastu .Trzeba było zostawić inwestora z konserwatorem zabytków sam na sam,a najprawdopodobniej doszłoby do porozumienia jak to w innych miastach ma miejsce.Swoja drogą CzasArt nie pokazał jako społeczny opiekun zabytków nic pożytecznego .Sà stowarzyszenia mające na swoim koncie spore sukcesy w ratowaniu obiektów zabytkowych np. oałac w Zatoniu.W czym bryluje CzasArt? Wg mnie w pisaniu donosów i robieniu wielkich rabanów z małych inicjatyw.Gdyby zostawić inwestora z konserwator inwestor mógłby mieć pretensje sam do siebie za brak czujności.A Pan na jakiej podstawie twierdzi ,że zakończenie tej sprawy byłoby takie jak Pan opisuje w swoim wywodzie .Nie przemawia przez Pana zbytnią zarozumiałość? Kimże Pan jest?Jakoś nie widzę w swoim mieście wybitnego człowieka sukcesu na miarę Rockefellera .I tutaj moim zdaniem odzywa się niestety kargulowatość ,z której tak bardzo śmieją się mieszkańcy ościennych miejscowości .Ktoś bardzo zorientowany w jednym komentarzu napisał ,że wtrącenie się radnej uchroniło inwestora przed strata nawet 800000 .Ciekawe kto tym stwierdzeniem mógł sobie dodawać otuchy ?Szkoda ,że radna jako obrońca zabytków nie zachowała czujności i pozwalała latami sprzedawać mieszkania w kamienicach zabytkowych beż pozwolenia konserwatora. Ciekawe prawda ?Co Pan znajdzie na jej obronę w tej kwestii.Dla mnie jest to osoba ,która tyle szkód w mieście zrobiła ,że dla zachowania resztek przyzwoitości powinna złożyć swój mandat .

avatar
~Jan
12.02.2022 17:54

Gościu , co ty takie" mądrości "wypisujesz . Z takim nastawieniem do inwestora możesz ty sam , i w imieniu czas art możesz. Tylko kontynuować tradycję karguli . Cechą wspólną twoją i osób , które wpisały hel do księgi zabytków jest zajadłe udowadnianie swoich uciskających przerostów wyobrażeń o swojej nieomylności . Co ty sam prezentujesz sobą " empatyczny , szanujący ludzi i ceniący uczciwość " biznesmenie alfa !!!

avatar
~Inwestor
12.02.2022 13:51

Oczywiście każdy ma prawo się zgadzać lub nie . Nie zamierzam wdawać się w dyskusje , które niczego nie rozwiązują są li tylko dziwnym przekomarzaniem , mającym nacelu przekonywanie środowiska niebiznesowego do jakichś wytłumaczalnych racji . Niestety inwestorzy nie bardzo przejmują się tym , co Pan , ta organizacja , czy ktokolwiek ze Wschowskiego grona zwolenników takiego przedstawiania obrazu sprawy kina hel , ma do powiedzenia ,konsekwentnie realizując swój plan. Niestety nie ujmując w tym planie inwestycji w tym, przypuszczam i Pana mieście . Niestety ekscytująca Pana sprawa , zmieniła się w dramatyczną . Pozwolę sobie jeszcze kiedyś przypomnieć się Panu i to będzie wtedy wyjątkowy dla Pańskich teorii czas , czas w którym Gmina na powrót zostanie właścicielem kina Hel. Wtedy wrócę do Pańskiej wydumanej teorii biznesu i spytam o rozwiązanie problemu , bez nas , jak Pan twierdzi nie dość doświadczonych inwestorów . Do usłyszenia w niedalekiej przyszłości .

avatar
~Do do "inwestor"
13.02.2022 08:57

Zachowuje się Pan tak jakby miał klapki na oczach ,jakby nie słyszał o możliwościach negocjacji m.in.z konserwatorem.Tak ,tak negocjacji ,ale tej rzeczowej. Nie chce mi się podawać przykładu z pobliskiego miasta w woj.dolnośląskim dochodzenia do porozumienia dla dobra zabytku i inwestora .Zresztą i tak nie jestem w stanie Pana przekonać,bo widzę narrację ,która przypomina mi tę ,która miała miejsce w internecie przy okazji ucieczki z rady miasta ,by nie został uchwalony WPF.

avatar
~do "inwestora"
14.02.2022 16:18

Kończę z Panem polemikę bo niczego to nie zmieni. Pan jest w przekonaniu, że inwestor ma "wielki" plan na odsprzedanie b. kina Hel gminie Wschowa i tym samym obwieszczenie światu, że mieszkańcy Wschowy to perfidni ludzi. Gratuluję . Tylko przypomnę, że RMiW Wschowy, po którejś próbie, wyraziła już zgodę na niby odkupienie tego budynku ale nie zostało to zrealizowane przez nowe władze. I dobrze, bo w tej sprawie jest wiele niejasności które nie zostały opinii publicznej przekazane. W tej transakcji zdaje się, jest zawarta jakaś "tajemnica " co niweczy kompromis z WKZ ? Pozdrawiam

avatar
~Marek
15.02.2022 08:53

No gratuluję takiego myślenia , z takim nastawieniem inwestorzy drzwiami i oknami będą , ale uciekać jak najdalej ze Wschowy. Ty chyba masz coś wspólnego z tą organizacją, ponieważ zauważam w twoim komentarzu taką samà złą energię jaką widzę u osób które odpowiadają za wpis do rejestru zabytków kina Hel .

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl