TworzymyGłos Regionu

Posiedzenie zespołu Lokalnego Partnerstwa Wodnego w powiecie wschowskim (VIDEO)

Wtorek, 07 czerwca 2022 o 11:51, aktualizacja Wtorek, 07 czerwca 2022 o 12:34, autor: 0 874
Posiedzenie zespołu Lokalnego Partnerstwa Wodnego w powiecie wschowskim (VIDEO)

W siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się drugie posiedzenie zespołu Lokalnego Partnerstwa Wodnego organizowane przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Spotkanie poprowadziła Agata Pilecka, koordynatorka partnerstwa wodnego, specjalistka ds. ekologii i ochrony środowiska oraz operacji KSOW. Posiedzenie było okazją do wysłuchania wykładu dotyczącego racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich i miejskich, który poprowadziła dr. Wanda Czyżewska.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, Członek Zarządu Powiatu Wschowskiego Tomasz Urbański i Prezes HZZ Osowa Sień Jan Pabierowski.

Działając na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ubiegłym roku Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku utworzył pilotażowe Lokalne Partnerstwo Wodne na trenie powiatu świebodzińskiego. LODR jest na etapie tworzenia partnerstw w kolejnych powiatach naszego województwa, w tym w powiecie wschowskim.

Przybliżając ideę, Lokalne Partnerstwo Wodne powstało w 2020, a jego zadanie polegało na zainicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Zdecydowano, że partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami. Działania te miały i nadal mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektu jest zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego istota polega na stworzeniu współpracy pomiędzy istotnymi podmiotami mającymi wpływ w tym zakresie, poprzez utworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW). Jako obszar działania LPW przyjęto powiat reprezentowany przez podmioty działające na jego terenie (w tym jednostki samorządowe szczebla powiatu i gminy). Istotnymi celami LPW są:

  • Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb,
  • Diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • Wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  • Wypracowanie propozycji co do przyszłych ram prawno-organizacyjnych działania struktur LPW, o tych samych zadaniach na terenie całego kraju.
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl