TworzymyGłos Regionu

reklama

Ofera pracy w policji

- poszukiwany informatyk

Poniedziałek, 18 stycznia 2021 o 15:04, autor: 6
Ofera pracy w policji

Komendant Powiatowy Policji we Wschowie poszukuje kandydatów na stanowisko: INFORMATYKA Jednoosobowego Stanowiska do spraw Łączności i Informatyki KPP Wschowa.

Ogłoszenie o naborze w celu zatrudnienia na wakatujące stanowisko członka korpusu służby cywilnej
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Komenda Powiatowa Policji
ul. K. Wielkiego 12
67-400 Wschowa

Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Powiatowa Policji
ul. K. Wielkiego 12
67-400 Wschowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami systemów informatycznych w KWP oraz
udział w informatycznych pracach wdrożeniowych realizowanych przez KWP,
- utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy,
terminale mobilne, drukarki, radiostacje),
- utrzymanie prawidłowego funkcjonowania lokalnej sieci informatycznej,
- codzienna kontrola układu zasilania awaryjnego, klimatyzacji w serwerowni, monitoringu CCTV,
- nadzór nad centralą telefoniczną w KPP i w jednostce podległej (konfiguracja aparatów
telefonicznych),
- nadzór nad rejestratorami rozmów (kontrola poprawności działania, kopie zapasowe),
- prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki,
- sporządzanie zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne, wnioskowanie o nowy sprzęt łączności i
informatyki,
- administrowanie stroną internetową KPP (drobne modyfikacje front-end-html i css, drobne prace
graficzne, kopie zapasowe bazy danych),
- czuwanie nad właściwym wykorzystaniem zainstalowanego sprzętu i oprogramowania,
- przygotowywanie dokumentacji (wnioski wa-01, opis stanowiska, analiza ryzyka) oraz konfiguracja
stanowisk komputerowych dla systemów niejawnych celem akredytacji przez ABW,
- administrowanie systemami policyjnymi na poziomie powiatowym (zarządzanie uprawnieniami,
pomoc użytkownikom w obsłudze),
- przygotowanie, kwalifikowanie, porządkowanie i przekazanie wytworzonych przez siebie
dokumentów do Archiwum Zakładowego w KWP Gorzów Wlkp. i Składnicy Akt KPP Wschowa.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze (brak windy),
- podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, niszczarka

większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
II piętro, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu sztucznym i
naturalnym


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:
- wykształcenie: średnie informatyczne
- znajomość języka obcego – język angielski – poziom średni
pozostałe wymagania niezbędne:
- umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Office)
- umiejętność w zakresie obsługi systemów zasilania gwarantowanego central
i urządzeń łączności radiowych,
- asertywność i umiejętność argumentowania,
- doświadczenie zawodowe – 1 rok na stanowisku informatyka,
- rzetelność, dokładność, komunikatywność,
- umiejętność analizowania,
- umiejętność planowania własnej pracy,
- umiejętność podejmowania decyzji.
wymagania dodatkowe:
- umiejętność dzielenia się posiadanymi informacjami i wiedzą ze współpracownikami,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys /CV/ i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego/ stażu pracy,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- kopie świadectw pracy,
- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
inne dokumenty i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:
do 27.01.2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji
ul. K. Wielkiego 12
67-400 Wschowa
Inne informacje:
List motywacyjny CV/życiorys oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub drogą e-mail.
Brak odpowiedzi jest równoznaczna z niezakwalifikowaniem kandydata.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.  
Na kopercie należy dopisać oferta pracy na stanowisko informatyka – Jednoosobowe Stanowisko do
spraw Łączności i Informatyki KPP Wschowa.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

(KPP Wschowa)

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (6)

avatar

avatar
~Informatyk
19.01.2021 15:11

Za 1600 na rękę to wolę w garażu auta klepać.

avatar
~Maciek
19.01.2021 20:23

To prawda a obowiązków na dwie osoby.

avatar
~qaz
20.01.2021 21:57

tak się robi jak się chce znajomych wcisnąć do urzędu. Dajesz minimalną, nikt się nie zgłasza i potem można kogoś bez konkursu za wyższą stawkę zatrudnić.

avatar
~CO-coco?
21.01.2021 09:52

Czy to jest już 1 kwietnia ????. Policja szuka pracowników w lokalnych mediach, a od czego jest Powiatowe Biuro Pracy???, a od czego Są Kadry ( taka instytucja w KWP w Gorzowie)???. Niesamowite co ten informatyk porabia w takiej policji i JEST NA ETACIE CYWILNYM, a w sakli kraju od Komendy Głównej do Powiatowej mamy "ARMIĘ" tak zwanych policyjnych rzeczników od propagandy, którzy są na wysokich - płatnych - oficerskich ETATACH !!!!!! SZOK !!!!

avatar
~KORPUS..!
21.01.2021 11:43

Nie pracownik cywilny, tylko "korpus służby cywilnej" , jak widać z "zakresu zadań na zajmowanym stanowisku" podanym powyżej będzie miał - ma większy zakres dostępu do zadań policji niż nie jeden ich rzecznik prasowy i on ma być na stanowisku cywilnym, a taki ich rzecznik prasowy jest OFICEREM i w przyszłości uprawnienia do intratnej emerytury mundurowej ---- SZOK!. KORPUS !.

avatar
~sd
21.01.2021 15:41

Ta, bo któs Was weźmie na poważnie, jak nawet widełek nie podaliście

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl