TworzymyGłos Regionu

reklama

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Od odpadu do produktu - recykling w sektorze budowlanym

Czwartek, 25 stycznia 2024 o 18:40, autor: 0
Od odpadu do produktu - recykling w sektorze budowlanym

Podczas realizacji prac budowlanych, demontażu, a także w trakcie remontów, takich jak gruntowna modernizacja domów czy ich adaptacja, powstaje mnóstwo odpadów. W branży budowlanej powszechnie określa się je mianem gruzu, jednak to określenie nie ogranicza się wyłącznie do gruzu ceglanego czy betonowego, ale obejmuje także inne rodzaje odpadów, takie jak armatura łazienkowa, kafelki, czy metalowe rury. Istotne jest zrozumienie procesu recyklingu tych odpadów po zakończeniu prac budowlanych i remontowych.

Udoskonalony proces recyklingu w budownictwie

W wyniku nowelizacji ustawy o odpadach, segregacja odpadów budowlanych uległa usprawnieniu, wymagając podziału na minimum sześć frakcji. Teraz, podmioty generujące odpady w trakcie prac budowlanych, wyłączając te powstałe w gospodarstwach domowych, są zobligowane do dzielenia odpadów na kategorie takie jak drewno, metale, tworzywa sztuczne, szkło, gips oraz odpady mineralne. Możliwość wywozu niesegregowanego gruzu jest nadal dostępna, lecz tylko w sytuacjach, gdy w odpadach nie ma materiałów z żadnej z wyżej wymienionych kategorii, lub gdy prace budowlane prowadzi osoba fizyczna, a nie przedsiębiorstwo.

Nowe regulacje mają na celu ulepszenie procesu zarządzania odpadami z placów budowy. Analogicznie do segregacji śmieci domowych, podział odpadów na etapie ich powstawania przyczynia się do efektywniejszego i tańszego procesu ich późniejszego przetwarzania. Dzięki selekcji materiałów na samym początku, łatwiej jest przekierować je do odpowiednich procesów recyklingowych w sortowniach, co obniża koszty i zwiększa wydajność całego systemu przetwarzania.

Organizacja procesu odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów budowlanych

Znaczące dla efektywnego recyklingu odpadów budowlanych jest ich prawidłowe składowanie. Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów powstałych podczas budowy do domowych pojemników na śmieci komunalne. Konieczne jest zatem zastosowanie specjalnych kontenerów na gruz, które w przypadku profesjonalnych ekip budowlanych powinny być dodatkowo oznakowane zgodnie z sześcioma frakcjami surowców. Usługi wypożyczenia kontenera można uzyskać od firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Opłacalność i wygoda wynajmu takiego kontenera wynika z faktu, że odpowiada on za cały proces wywozu śmieci, eliminując konieczność samodzielnego transportu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), co jest zadaniem pracowników firmy wynajmującej kontener.

Proces przetwarzania odpadów z placu budowy

Procedury recyklingu odpadów budowlanych w różnych zakładach mogą się różnić, jednak głównym celem jest przetworzenie śmieci w celu odzyskania surowców wtórnych. Pierwszym etapem jest oczyszczanie odpadów, a następnie ich przetwarzanie za pomocą technologii dostosowanej do konkretnego rodzaju surowca. W przypadku gruzu z cegieł i betonu konieczne jest jego uprzednie oczyszczenie, po czym przekazuje się go do kruszarki, gdzie następuje mielenie odpadów na drobne lub grube kruszywo, z ziarnami o różnych wielkościach. Z przetworzonego gruzu można także uzyskać materiały takie jak keramzyt, glinoporyt czy popiołoporyt, powstające w wyniku procesów takich jak wypiekanie, spiekanie lub wypalanie. Niektóre firmy zajmujące się odbiorem odpadów budowlanych, na przykład eko-gruz.pl, oferują na sprzedaż zrecyklingowany gruz ceglano-betonowy, odsiewkę, piasek czy żwir.

Zastosowanie materiałów powstałych z recyklingu gruzu

Kruszywo, które powstaje w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych, znajduje szerokie zastosowanie, między innymi jako:

  • Materiał służący do stabilizacji podłoża, szczególnie przydatny podczas prac drogowych i remontowych,
  • Składnik mas bitumicznych oraz innych prefabrykatów wykorzystywanych w produkcji budowlanej,
  • Materiał stosowany do tworzenia podbudów i nasypów.

Ponadto, inne surowce wtórne, po odpowiednim oczyszczeniu, są przetwarzane w sposób podobny do innych materiałów z ich grupy – na przykład elementy plastikowe mogą być recyklingowane tak jak inne tworzywa sztuczne, a metalowe fragmenty, jak na przykład zbrojenia czy rury, przetwarzane są jak metale.

Kamienie i ziemia, które często gromadzą się przy pracach związanych z przygotowywaniem fundamentów, mogą być wykorzystane na terenie posesji, na przykład do wyrównywania terenu lub tworzenia skalniaków w ogrodzie.

Proces odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów budowlanych jest procesem analogicznym do recyklingu odpadów komunalnych. Jego głównym celem jest jak najbardziej efektywne przetwarzanie odpadów w celu uzyskania nowego surowca, który później znajdzie zastosowanie głównie w przemyśle.

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl