TworzymyGłos Regionu

reklama

Nowe Drzewce. Umowa na przebudowę drogi podpisana!

Czwartek, 25 maja 2023 o 17:40, autor: 1
Nowe Drzewce. Umowa na przebudowę drogi podpisana!

Dnia 25.05.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wraz z Główną Księgową Heleną Romanowicz podpisały umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 005838F, położonej na dz. nr 253 w obrębie Nowe Drzewce realizowanego w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 005838F, położonej na dz. nr 253 w obrębie Nowe Drzewce”.

Umowę podpisano z wykonawcą robót – Konsorcjum: Lider – DROGTRANZ Sp. z o.o. z Góry oraz Partner – Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna. Konsorcjum reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu DROGTRANZ Sp. z o.o. – Danutę Miszczyk. W podpisaniu umowy uczestniczył Zastępca Burmistrza Błażej Rajman oraz sołtys wsi Nowe i Małe Drzewce Andrzej Kromoliński. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z firmą Usługi Inżynieryjne "KRAKEN" – Marek Kałamajka.

Zakres prac 

W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna nr 005938F w Nowych Drzewcach na odcinku 430 m. Inwestycja zakłada przebudowę konstrukcji jezdni z nawierzchni bitumicznej, przebudowę zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem a tereny zielone obsiane mieszanką traw. Inwestycja obejmuje także budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną napowietrzną i kablową oraz wykonanie oznakowania drogowego wraz elementami brd – 2 progi zwalniające i ograniczenie prędkości do 30km/h oraz ograniczeniem tonażowym do 3,5 t z wyłączeniem pojazdów rolniczych i służb komunalnych.

Wartość zadania, termin realizacji, dofinansowanie

Wartość zadania to kwota 1 169 838,34 zł, a termin jego wykonania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na realizację tego zadnia Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 350 000,00 zł.

Źródło: Szlichtyngowa.pl

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~lechwoj
03.06.2023 11:44

06.06.2021 Pani Burmistrz pozowała do zdjęć z promesą na remont tej drogi. Dwa lata .... temu tyle czasu potrzeba było na podpisanie umowy .... Brawo Pani burmistrz!

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl