TworzymyGłos Regionu

Oferta pracy w policji

Komendant KPP Wschowa poszukuje informatyka

Środa, 13 listopada 2019 o 10:23, aktualizacja Środa, 13 listopada 2019 o 13:07, autor: 9 2558
Oferta pracy w policji

Komendant Powiatowy Policji we Wschowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko informatyk jednoosobowego stanowiska do spraw łączności i informatyki.

 • WARUNKI PRACY

  • STANOWISKO PRACY ZLOKALIZOWANE W POKOJU NA II PIĘTRZE (BRAK WINDY),
  • PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE STANOWISKA: ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM, NISZCZARKA,
  • WIĘKSZOŚĆ CZYNNOŚCI JEST WYKONYWANA W POZYCJI SIEDZĄCEJ,
  • OBSŁUGA KOMPUTERA POWYŻEJ 4 GODZIN NA DOBĘ

   

  ZAKRES ZADAŃ

  • utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami systemów informatycznych w KWP oraz udział w informatycznych pracach wdrożeniowych realizowanych przez KWP,
  • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, terminale mobilne, drukarki, radiostacje)
  • utrzymanie prawidłowego funkcjonowania lokalnej sieci informatycznej,
  • codzienna kontrola układu zasilania awaryjnego, klimatyzacji w serwerowni, monitoingu CCTV,
  • nadzór nad centralą telefoniczną w KPP i w jednostce podległej (konfiguracja aparatów telefonicznych),
  • nadzór nad rejestratorami rozmów (kontrola poprawności działania, kopie zapasowe)
  • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki,
  • sporządzanie zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne, wnioskowanie o nowy sprzet łączności i informatyki,
  • administrowanie stroną internetową KPP (drobne modyfikacje front-end-html i css, drobne prace graficzne, kopie zapasowe bazy danych
  • czuwanie nad właściwym wykorzystaniem zainstalowanego sprzętu i oprogramowania,
  • przygotowanie dokumentacji (wnioski wa-01, opis stanowiska, analiza ryzyka) oraz konfiguracja stanowisk komputerowych dla systemów niejawnych celem akredytacji przez ABW,
  • administrowanie systemami policyjnymi na poziomie powiatowym (zarządzanie uprawnieniami, pomoc użytkownikom w obsłudze),
  • przygotowanie, kwalifikowanie, porządkowanie i przekazanie wytworzonych przez siebie dokumentów do Archiwum zakładowego w KWP Gorzów Wlkp. i Składnicy Akt KPP Wschowa

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie informatyczne
  • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku informatyka
  • znajomość języka obcego- język angielski- poziom sredni
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • umiejetność dzielenia sie posiadanymi informacjami i wiedzą ze współpracownikami,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • kopie świadectw pracy
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 19.10.2019
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WSCHOWIE
   ul. K.WIELKIEGO 12
   67-400 WSCHOWA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: KOMENDANT POWIATOWY POLICJI WE WSCHOWIE ul.
   K. WIELKIEGO 12 67-400 WSCHOWA
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail:iod.wschowa@go.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej lub ustawy o pracownikach urzędów państwowych, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (adres, e-mail, nr telefonu, zdjęcie) zawartych w złożonych przez Pana/Panią dokumentach, związanych z procesem rekrutacji.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  LIST MOTYWACYJNY, CV/ŻYCIORYS ORAZ OŚWIADCZENIA muszą być podpisane własnoręcznie.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub drogą e-mail.
  Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
  Ofert, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Na kopercie należy dopisać: OFERTA NA STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA - JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KPP WSCHOWA

  WZORY OŚWIADCZEŃ:

REKLAMA

Komentarze (9)

avatar

avatar
~informatykSkadInad
16.10.2019 14:30

Tysiąc wymagań, zero o najważniejszych kwestiach w tej pracy. Żadnej wzmianki o chociażby widełkach płacowych. A mamy rok 2019 w centrum Europy.. powodzenia w szukaniu naiwnych lub zdesperowanych.

avatar
~T.
17.10.2019 10:44

Ostatnio widziałem ofertę pracy jaką oferuje 13 Wojskowy Odział Gospodarczy w Grudziądzu za pracę na stanowisku osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie zasad ochrony w systemie teleinformatycznym informacji niejawnych i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pensja 2629 złotych brutto. Powodzenia

avatar
~Nie zainteresowany....
13.11.2019 14:47

Warunki pracy....powiedzmy, zakres zadań - ohohoooo.... wymagania dodatkowe....dokumenty..... ALE CO W ZAMIAN!!!????

avatar
~FSW
13.11.2019 19:35

...no wygląda na 12tyś. netto

avatar
~Greq
14.11.2019 01:01

Gdyby było tam ok, to nie uciekłby kolejny informatyk. Jakie zarobki?

avatar
~BP...
14.11.2019 08:33

Czy pensja będzie chociaż na granicy zarobków sekretarek Szefa ( zaznaczmy z pisu) NBP...?. Jeśli tak, to tak !. Zainteresowany.

avatar
~Paragraf...
14.11.2019 10:07

Jak Policja może tak dokładnie wypisywać wszystkie zadania i zakres pracy ich pracownika .....????, kiedy ich tzw, rzecznik prasowy od komisariatu do komendy głównej jest na etacie policyjnym i awansuje aż do stopnia pełnego pułkownika .....???.

avatar
~Iwo
14.11.2019 12:21

ZW.PL zamieszcza ogłoszenie: "Środa, 13 listopada 2019 o 10:23, aktualizacja Środa, 13 listopada 2019 o 13:07, autor: M" a, termin składania dokumentów: "Dokumenty należy złożyć do: 19.10.2019"? Czy wszystko w porządku ?

avatar
~Maciek
14.11.2019 18:18

A co ma informatyk do radiostacji i central telefonicznych??

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

Kupię mieszkanie
Kupię mieszkanie
Mieszkania
Alufelgi
Alufelgi
Części i akcesoria
Mazda 5
Mazda 5
Sprzedam
Koła do Zafiry
Koła do Zafiry
Części i akcesoria
REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl