TworzymyGłos Regionu

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik przy umowie o pracę na okres próbny?

Czwartek, 15 lipca 2021 o 18:13, autor: 0 724
Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik przy umowie o pracę na okres próbny?

Umowa na okres próbny może poprzedzać podpisanie umowy na czas nieokreślony lub określony, umowy na zastępstwo bądź umowy na czas wykonywania określonej pracy. Służy temu, by pracodawca mógł się przekonać, czy pracownik poradzi sobie z zadaniami powierzonymi mu na danym stanowisku pracy. Okres próby przydatny jest także dla pracownika, który może w tym czasie sprawdzić, czy dana praca go interesuje. Okres tej umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jakie wynagrodzenie należy się na okresie próbnym?

Czym jest okres próbny?

Umowa o pracę na okres próbny jest jednym z rodzajów umowy o pracę uregulowanym w Kodeksie pracy. Zawiera się ją jednorazowo na konkretne stanowisko, na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Ten sam pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem drugą i kolejną umowę o pracę na okres próbny jedynie wtedy, gdy dotyczy ona innego stanowiska pracy oraz innego zakresu obowiązków. Głównym celem tej umowy jest, mówiąc prosto, wypróbowanie pracownika - umożliwienie mu zapoznania się z panującą w miejscu pracy hierarchią i zakresem obowiązków oraz sprawdzenie, czy jest on w stanie się z nich wywiązać.

Umowa o pracę na okres próbny, jako że jest regulowana w Kodeksie pracy, ma wiele wspólnego z pozostałymi umowami o pracę. Zawiera się ją w formie pisemnej, a jeżeli wszelkie ustalenia pracodawca poczyni z pracownikiem ustnie - najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi sporządzoną pisemnie i podpisaną przez siebie umowę. W umowie określa się datę jej sporządzenia, termin rozpoczęcia i zakończenia pracy, strony umowy, jej rodzaj, miejsce zatrudnienia, wymiar pracy warunki pracy oraz wynagrodzenie. Jeśli chcesz zapoznać się z przykładowymi wzorami umów o pracę - zobacz Darmowe wzory o pracę na https://www.inewi.pl/

Wynagrodzenie przy umowie o pracę na okres próbny

Jak już wspomnieliśmy, umowa o pracę na okres próbny musi zawierać postanowienie dotyczące wynagrodzenia za pracę. Podobnie jak w przypadku innych umów o pracę, może negocjować warunki wynagrodzenia - w praktyce może być to jednak problematyczne, wszak celem umowy jest dopiero zapoznanie się z umiejętnościami i kompetencjami pracownika i sprawdzenie, czy nadaje się on do wykonywania określonych obowiązków. Warto jednak już na etapie podpisywania umowy na okres próbny przedstawić swoje oczekiwania płacowe na ewentualny dalszy okres zatrudnienia.

Wysokość wynagrodzenia za okres próbny nie została uregulowana w przepisach prawnych, jednak, rzecz jasna, nie może ona być niższa niż minimalne wynagrodzenie określone na mocy przepisów. Jeżeli w umowie wysokość wynagrodzenia nie została sprecyzowana - wówczas pracownikowi należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonywanej pracy, czyli takie, jakie otrzymują inni pracownicy zatrudnieni na analogicznym stanowisku.

Wypłata wynagrodzenia należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest także odprowadzać od wynagrodzenia podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zobowiązany jest zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zobacz: umowa o pracę - jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy?

Dzień próbny - czy należy się za niego wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za pracę przysługuje pracownikowi zawsze - nawet, jeśli przepracował zaledwie jeden dzień. Pamiętaj, że zgodnie z prawem coś takiego jak bezpłatny okres próbny i bezpłatny dzień próbny nie istnieje. Niestety, wielu nieuczciwych pracodawców wykorzystuje brak doświadczenia i wiedzy zwłaszcza młodych osób. Jeśli przepracowałeś choćby jeden dzień pracy, lecz pracodawca uchyla się od wypłaty wynagrodzenia, bądź nie otrzymałeś umowy - możesz dochodzić swoich praw za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy lub sądu pracy.

REKLAMA

    Dział "Czytelnia" może zawierać treści reklamowe oraz lokowanie produktów.

  • Czytelnia

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl