TworzymyGłos Regionu

Uczniowie ze Wschowy stypendystami.

Lubuskie Talenty

Czwartek, 26 listopada 2020 o 11:55, aktualizacja Czwartek, 26 listopada 2020 o 12:16, autor: 2 959
Uczniowie ze Wschowy stypendystami.

II edycja Lubuskich Talentów roztrzygnięta. Program stypendialny skierowany był do uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. Wśród 340 beneficjentów znajdują się Martyna Martyniuk i Franciszek Dobrzyński - uczniowie wschowskich szkół. Wysokość stypendium wynosi od 600 do 800 zł. Gratulujemy!

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;

b) uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020 średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33;

c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;

d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Dodatkowe punkty można było uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowymi;    
b) posiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;          

c) status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Źródło: Lubuskie.pl

REKLAMA

Komentarze (2)

avatar

avatar
~Nkj
26.11.2020 12:22

Brawo Franek!, uczeń wschowskiego liceum.

avatar
~rrt
27.11.2020 08:52

Brawo Martyna!

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl