TworzymyGłos Regionu

Kolejne dofinansowanie dla SP w Starych Drzewcach!

Piątek, 08 października 2021 o 14:26, autor: 0 496
Kolejne dofinansowanie dla SP w Starych Drzewcach!

Miło nam poinformować, że wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Odkrywcy swoich możliwości”, złożony przez Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach został wybrany do dofinansowania.

Wniosek został złożony w konkursie Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Szkoła otrzyma dofinansowanie w kwocie 96 759,75 zł na realizację ww. projektu, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity to kwota 113 835,00 zł.

W ramach projektu będą organizowane kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria dla uczniów klas I-VIII rozwijające kompetencje matematyczno- przyrodnicze, cyfrowe, wielojęzyczności, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć: tablety graficzne, figury geometryczne, gry dydaktyczne, sprzęt dydaktyczny dla uczniów klas młodszych.

Jest to już kolejne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane przez szkołę. Przypominamy, że w lipcu bieżącego roku, szkole przyznano środki finansowe w kwocie 159.617,33 zł na zadanie pn. „Kreatywne przedszkolaki przetrą wszystkie szlaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dziękujemy Pani Dyrektor oraz pracownikom szkoły za napisanie kolejnego projektu oraz zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl