TworzymyGłos Regionu

Jednogłośnie absolutorium dla Zarządu (ZDJĘCIA)

Wtorek, 21 czerwca 2022 o 09:37, autor: 1 1129
Jednogłośnie absolutorium dla Zarządu (ZDJĘCIA)

W dniu 20 czerwca 2022 roku odbyła się sesja absolutoryjna, na której Rada Powiatu Wschowskiego jednogłośnie zagłosowała nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Wschowskiemu absolutorium za ubiegły rok budżetowy.

Podczas obrad radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok” oraz ze sprawozdaniem z działalności za 2021 rok:

a. Komendy Powiatowej Policji we Wschowie;
b. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie;
c. Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie;
d. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wschowie.

Przed najważniejszymi punktami posiedzenia czyli głosowaniem nad wotum zaufania i absolutorium, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące raportu o stanie Powiatu Wschowskiego za 2021 r.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wschowskiego wotum zaufania oraz uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za 2021 rok.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego z wykonania budżetu za 2021 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego.

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski bardzo serdecznie podziękował za głosowanie. Podkreślając, iż jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego to wyróżnienie i zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy. W imieniu radnych podziękował Pani Skarbnik za wykonaną rzetelną i sumienną pracę.

Ponadto radni podjęli następujące uchwały w sprawie:
– przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2021 rok;
– wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wschowski prawa własności nieruchomości;
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, położonego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1C na działce o numerze ewidencyjnym 1269/16, stanowiącej własność Powiatu Wschowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
– wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wschowa nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wschowskiego;
– ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 4226F położonej na terenie miasta Wschowy;
– udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2022 – 2030;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2022.

(wschowa.info)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~dodane do powyżej (śmiechu warte)!!!
21.06.2022 12:36

A jak ma być inaczej???, jak ta "pstrokata" koalicja a naszym powiecie funkcjonuje i ma większość !!!!. Toć to jeden wielki cyrk śmiechu wart !!!. Na szczeblu Centrali PSL w opozycji do PiS, a jak widać w naszym mini-mini, mini powiecie taka koalicja ma się dobrze ?!?!....itd. I czemu ma służyć takie absolutorium ?

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

OGŁOSZENIA

dodaj ogłoszenie

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl