TworzymyGłos Regionu

„Czyste Powietrze” – spotkanie z mieszkańcami gminy Szlichtyngowa

Czwartek, 02 czerwca 2022 o 16:16, autor: 0 637
„Czyste Powietrze” – spotkanie z mieszkańcami gminy Szlichtyngowa

W czwartek, 26 maja o godzinie 15:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania zostały omówione cele programu, poziomy dofinansowania, koszty kwalifikowane oraz sposoby złożenia wniosku. Poruszono także zagadnienia związane z ostatnimi zmianami programu „Czyste Powietrze”, które zostały wprowadzone 25 stycznia 2022 roku.

25 stycznia 2022 r. ogłoszona została nowa wersja ogólnopolskiego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Wprowadzenie etapu trzeciej części programu wiąże się z możliwością pozyskania  najwyższego do tej pory dofinansowania – bo aż do 69 tys. zł oraz z kolejnymi uproszczeniami i ułatwieniami, które mają pomóc najuboższym.

Do 25 stycznia 2022 roku w „Czystym Powietrzu” obowiązywały dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób
z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia 2022 roku obowiązuje trzecia część programu – najwyższy poziom dofinansowania - nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Do tego najwyższego dofinansowania kwalifikują się także osoby z prawem do zasiłków: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kwalifikacja do części najwyższej programu następuje również na podstawie zaświadczenia, które musi zawierać wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Wśród istotnych zmian w programie znalazły się także: dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze” oraz doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych
w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa. Liczba transz rozliczeń
i wypłat dotacji dla tego najwyższego poziomu dofinansowania zwiększona została do pięciu (w pozostałych częściach obowiązują trzy).

Przypominamy, że Gmina Szlichtyngowa podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy którego w Urzędzie Miasta
i Gminy Szlichtyngowa od 1 lipca 2021 r. został uruchomiony Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla mieszkańców gminy. W ramach działalności punktu istnieje również możliwość identyfikacji budynków, których właściciele mogliby stać się potencjalnymi wnioskodawcami. Wszystkie te działania odbywają się w ramach działalności punktu, który czynny jest:

  • poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 13:30 do 15:30
  • czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 9:30.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 65 549 24 31.

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl