TworzymyGłos Regionu
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Założenie i rejestracja firmy w Polsce, proces krok po kroku

Wtorek, 18 kwietnia 2023 o 13:24, aktualizacja Wtorek, 18 kwietnia 2023 o 13:28, autor: 1
Założenie i rejestracja firmy w Polsce, proces krok po kroku

Rejestracja firmy to proces skomplikowany i wymagający od przedsiębiorcy zaangażowania oraz posiadania wiedzy na temat wymaganych formalności. W Polsce istnieją różne formy prawne przedsiębiorstw, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne. Każda z nich wymaga spełnienia innych wymagań formalnych. W tym artykule opiszę krok po kroku, jak zarejestrować firmę w Polsce, aby proces ten był jak najprostszy i przejrzysty.

Krok 1: Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa

Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa to pierwszy i jednocześnie jeden z najważniejszych kroków w procesie rejestracji firmy. W Polsce najczęściej wybierane są jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Wybór formy prawnej zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb i preferencji przedsiębiorcy, a także od rodzaju planowanej działalności oraz sytuacji finansowej i prawnej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest formą prawnej działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek. JDG charakteryzuje się łatwą i szybką rejestracją oraz prostą strukturą organizacyjną. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania finansowe całym swoim majątkiem, co oznacza, że ryzyko związane z prowadzeniem działalności spoczywa na nim samym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawnej działalności gospodarczej, w której przedsiębiorcy tworzą spółkę, dzięki której prowadzą wspólnie swoją działalność gospodarczą. Spółka ta posiada odrębną osobowość prawną, co oznacza, że przedsiębiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania finansowe spółki swoim prywatnym majątkiem. Spółka z o.o. charakteryzuje się bardziej skomplikowaną strukturą organizacyjną oraz dłuższym czasem rejestracji niż JDG.

Krok 2: Nadanie nazwy firmie

Kolejnym krokiem w rejestracji firmy jest nadanie jej odpowiedniej nazwy. Nazwa firmy powinna być unikalna oraz nie wprowadzać w błąd potencjalnych klientów. Nazwa firmy powinna być także zgodna z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i nie naruszać praw innych podmiotów.

Przy wyborze nazwy firmy warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, nazwa powinna być łatwa do zapamiętania oraz łatwo rozpoznawalna przez potencjalnych klientów. Warto zatem unikać skomplikowanych nazw, trudnych do wymówienia lub zapamiętania.

Po drugie, nazwa firmy powinna być związana z rodzajem działalności, jaką firma będzie się zajmować. Dzięki temu potencjalni klienci będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji na temat oferowanych przez firmę usług lub produktów.

Po trzecie, warto zwrócić uwagę na aspekt prawny wyboru nazwy firmy. Nazwa nie może naruszać praw innych podmiotów, jak również nie może być podobna do innych nazw już zarejestrowanych firm. W przypadku naruszenia tych przepisów, można narazić się na odpowiedzialność prawną, a nawet na konieczność zmiany nazwy już zarejestrowanej firmy.

W celu dokonania rejestracji firmy w Polsce, konieczne jest również wybranie formy prawnej przedsiębiorstwa. Forma prawna określa m.in. sposób opodatkowania firmy, a także sposób dzielenia się zyskiem i ponoszenia ewentualnych strat. W Polsce możliwe jest wybranie jednej z kilku form prawnych, w tym:

  1. jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) - to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której przedsiębiorcą jest jedna osoba. W przypadku JDG, przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych firmy, przedsiębiorca może stracić nie tylko środki przeznaczone na prowadzenie działalności, ale także swoje prywatne majątki.
  2. spółka cywilna (SC) - to forma prawna, w której dwóch lub więcej przedsiębiorców decyduje się na wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku SC, każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania firmy w określony sposób, ustalony w umowie spółki. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem.
  3. spółka jawna (SJ) - to forma prawna, w której dwóch lub więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej pod wspólną nazwą. W przypadku SJ, każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem, co oznacza, że w przypadku zobowiązań finansowych firmy, wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń od majątku każdego ze wspólników, nie tylko od majątku firmy. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sytuacja wygląda inaczej. Właściciele spółki z o.o. są odpowiedzialni za zobowiązania firmy tylko do wysokości wniesionego przez nich kapitału zakładowego. Oznacza to, że w przypadku zobowiązań finansowych firmy, wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń tylko od majątku firmy, a nie od majątku poszczególnych wspólników.

Krok 3: Uzyskanie zgody na prowadzenie działalności

Po wyborze formy prawnej przedsiębiorstwa oraz nadaniu mu odpowiedniej nazwy, kolejnym krokiem jest uzyskanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej. Bez takiej zgody, rejestracja firmy w Polsce nie jest możliwa.

Zgoda na prowadzenie działalności może zostać uzyskana poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku JDG) lub poprzez uzyskanie zezwolenia (w przypadku innych form prawnych).

W przypadku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca składa wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych lub przez pocztę.

Wymagane dokumenty różnią się w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz rodzaju wykonywanej działalności. W przypadku JDG wymagane są tylko podstawowe dane identyfikacyjne przedsiębiorcy oraz opis wykonywanej działalności.

W przypadku innych form prawnych (np. spółek) wymagane są dodatkowe dokumenty, takie jak statut czy umowa spółki, dokumenty potwierdzające wpłatę kapitału zakładowego oraz zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa gospodarcze.

Po złożeniu wniosku, przedsiębiorca otrzymuje numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) oraz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). REGON jest to identyfikator przedsiębiorstwa w rejestrze gospodarki narodowej, natomiast NIP jest to numer identyfikacyjny wymagany do rozliczeń podatkowych.

Po uzyskaniu zgody na prowadzenie działalności, przedsiębiorca może przystąpić do kolejnego kroku, czyli zarejestrowania firmy w urzędzie skarbowym.

Krok 4: Zarejestrowanie firmy w urzędzie skarbowym

Kolejnym ważnym krokiem w procesie rejestracji firmy jest zarejestrowanie jej w urzędzie skarbowym. W Polsce każda firma musi uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP), który jest przypisany do niej przez urząd skarbowy.

Aby dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym, należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym formularz NIP-8, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. Formularz ten można wypełnić zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, przy czym coraz częściej urzędy skarbowe zachęcają do składania wniosków w formie elektronicznej.

W formularzu NIP-8 należy podać m.in. dane firmy, takie jak nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, a także informacje na temat właścicieli i członków zarządu. W przypadku spółek z o.o. i SA należy również podać informacje o udziałach/akcjach i udziałowcach/akcjonariuszach.

Po złożeniu formularza w urzędzie skarbowym i otrzymaniu numeru NIP, firma zostaje zarejestrowana w systemie podatkowym. Należy pamiętać, że numer NIP jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. do wystawiania faktur i rozliczania podatku.

Warto zaznaczyć, że po rejestracji w urzędzie skarbowym firma zostanie automatycznie zarejestrowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jeśli spełnia określone warunki.

Krok 5: Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Po zarejestrowaniu firmy w urzędzie skarbowym, kolejnym krokiem jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności. W Polsce większość rodzajów działalności wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji.

Ze względu na zróżnicowaną naturę działalności, uzyskanie zezwolenia lub koncesji może wymagać od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymagań lub posiadania określonych kwalifikacji. Przykłady branż, w których wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji to np. przewóz osób, gastronomia, ochrona osób i mienia czy działalność finansowa.

W celu uzyskania zezwolenia lub koncesji należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu, który jest odpowiedzialny za wydawanie takich dokumentów. Wymagane dokumenty i procedury uzyskania zezwolenia lub koncesji mogą się różnić w zależności od branży i rodzaju działalności.

Krok 6: Rejestracja w urzędzie pracy

Kolejnym krokiem w rejestracji firmy jest zgłoszenie do urzędu pracy. Zgłoszenie to jest obowiązkowe i powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem działalności. W przypadku zatrudnienia pracowników, przedsiębiorcy muszą również przestrzegać prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

W trakcie rejestracji w urzędzie pracy przedsiębiorca powinien przedstawić m.in. formę prawna firmy, jej nazwę oraz numer REGON (jeśli już posiada). Rejestracja w urzędzie pracy jest darmowa, a zgłoszenie można dokonać osobiście, przez Internet lub pocztą.

Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy przedsiębiorca będzie miał możliwość skorzystania z usług pośrednictwa pracy oraz innych form wsparcia dla pracodawców, np. szkoleń czy dotacji na zatrudnienie.

W przypadku trudności z rejestracją firmy, warto skorzystać z: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Adaś
18.04.2023 17:07

Droga przez mękę, podaję z autopsji, a zmieniałem nie dawno tylko mały rejestracyjny szczegół w sądzie. O kosztach nie wspominam bo nie zjecie kolacji dlatego dzisiaj jej nie zjem bo sobie wspomniałem, po co mi to było, wywołany tematem przez Was (Zw). Taniej i szybciej albo się nap...ć albo wyjechać, dlatego rozumiem Was młodzieży, że np. w UK żyje Wam się lepiej, taniej, z normalnymi podatkami i bezstresowo. 3mln Polaków już to wie, nie namawiam ale Oni taką decyzją byli mądrzy. Adaś

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl