TworzymyGłos Regionu
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wszystko, co musisz wiedzieć o uprawnieniach budowlanych

Poniedziałek, 26 czerwca 2023 o 15:21, autor: 0
Wszystko, co musisz wiedzieć o uprawnieniach budowlanych

Uprawnienia budowlane są kluczowym elementem każdej działalności związanej z budownictwem. Zgodnie z Prawem Budowlanym uprawnienia te są konieczne, aby móc samodzielnie pełnić funkcje techniczne w budownictwie. W tym artykule omówimy podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych.

Czym są uprawnienia budowlane i kto może je zdobyć?

Uprawnienia budowlane to formalne zezwolenia wydawane przez organy administracji publicznej, które uprawniają do prowadzenia określonych czynności budowlanych. Ich celem jest zapewnienie, że prace budowlane są prowadzone zgodnie z przepisami prawa, normami technicznymi oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

 

W celu uzyskania uprawnień budowlanych konieczne jest spełnienie określonych warunków. Przede wszystkim należy zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Istnieją różne stopnie i typy uprawnień, takie jak uprawnienia budowlane dla architektów, inżynierów budownictwa, elektryków czy instalatorów. Każdy z tych zawodów może wymagać odmiennych umiejętności i poziomów wykształcenia.

 

O uprawnienia budowlane mogą ubiegać się osoby z wykształceniem zawodowym w zakresie budownictwa na poziomie średnim lub wyższym. Zakres wykształcenia określa rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Każda specjalność wymaga innego kierunku studiów I lub II stopnia. O uprawnienia mogą także starać się osoby z tytułem technika. Wymagane jest również odbycie praktyki zawodowej adekwatnej do zakresu uprawnień, o jakie kandydat wnioskuje. 

 

Jak zdobyć uprawnienia budowlane? 

Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga złożenia wniosku do właściwej okręgowej komisji PIIB. Wniosek ten powinien zawierać odpowiednie dokumenty, takie jak potwierdzenie kwalifikacji zawodowych i odbytych praktyk.

Po złożeniu wniosku organ administracji publicznej przeprowadzi ocenę, czy spełnione zostały wszystkie wymogi i czy wnioskodawca jest odpowiednio przygotowany do pełnienia funkcji technicznych. Dopiero wówczas kandydat zostaje dopuszczony do egzaminu.

 

Egzamin na uprawnienia budowlane. Co warto wiedzieć?

Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych odbywa się dwa razy do roku, wiosną i jesienią, zgodnie z terminami określonymi przez PIIB. Egzamin odbywa się przed państwową komisją egzaminacyjną i składa się z części ustnej i pisemnej. Weryfikowana jest wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat ma nadane uprawnienia budowlane.

Jak zatem przygotować się do egzaminu? Uprawnienia budowlane Invest Construction to program z testami przygotowujący do egzaminu w sposób kompleksowy. W aplikacji uwzględnione są zagadnienia dotyczące wszystkich specjalizacji, a większość z nich pokrywa się z pytaniami, jakie kandydaci otrzymują podczas egzaminu. Pytania testowe są na bieżąco aktualizowane oraz dostosowywane do wymogów i pojawiających się zmian w prawie. Program dostępny jest w na komputery i na smartfony oraz w wersji online. 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl