TworzymyGłos Regionu

reklama

Regulamin usługi Ogłoszenia

Regulamin zamieszczania ogłoszeń -  na portalach internetowych  grupy Głos Regionu i w gazecie papierowej.

 1. Serwis https://zw.pl/ogloszenia/, to system ogłoszeń drobnych, którego właścicielem jest PROTEKST Komputer Sprzedaż - Usługi - Serwis Mariusz Ławrynowicz, ul. Głogowska 1, 67-400 Wschowa, NIP 6971031383, będący wydawcą  gazety Głos Regionu oraz portali internetowych działających w ramach grupy wydawniczej GlosRegionu.pl.
 2. System umożliwia opublikowanie oferty sprzedaży towarów lub usług przez firmy i osoby indywidualne..
 3. Ogłoszenia mogą dotyczyć każdej branży, która znajduje się w Kategorii Ogłoszeń.
 4. Ogłoszenie w serwisie można zamieszczać bezpośrednio ze strony https://zw.pl/ogloszenia/ lub strony https://ogłoszenia.zw.pl/
 5. Ogłoszenia są płatne przelewem na podane konto lub poprzez stronę sprzedażową https://hi24.pl i serwis Paynow.
 6. Oferent umieszczając swoją ofertę-ogłoszenie i dane w serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Czas emisji ogłoszenia wynosi max.  30 dni. Po tym terminie ogłoszenie przestanie być publikowane i powinno zostać usunięte przez oferenta z bazy danych Systemu.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych na stronach https://zw.pl/ogloszenia/.
 9. Ogłoszeniodawca publikujący ofertę w serwisie https://zw.pl/ogloszenia/ wyraża zgodę na upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu mające na celu umożliwienie przeprowadzenia transakcji oraz przetwarzania i wykorzystywania podanych danych przez wydawcę serwisu w celach publikacji oraz w celach marketingowych.
 10. Jeżeli zauważysz na naszym serwisie ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, skontaktuj się z nami. Fałszywe ogłoszenie  zostanie natychmiast usunięte.
 11. Zabronione jest publikacja ofert artykułów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub erotycznym.
 12. Serwis https://zw.pl/ogloszenia/ działa jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko i powinien zachować maksymalną ostrożność i rozwagę.

13.Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.

 1. Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 2. Informacje zawarte w serwisie https://zw.pl/ogloszenia/ mogą być wykorzystane tylko zgodnie z prawem.
 3. Użytkownik akceptuje fakt, iż serwis może czasowo przestać działać z uwagi na problemy techniczne. W takich sytuacjach prosimy o kontakt z właścicielem Serwisu.
 4. Oferty niezgodne z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania oferenta będą przekazywane właściwym organom ścigania.
 5. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie https://zw.pl/ogloszenia/ treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały i produkty patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą.

Niedozwolone jest również reklamowanie:

 1. a) produktów lub usług, które nie istnieją lub którymi obrót narusza prawo,
 2. b) towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich i prawa zwierząt.
 3. Serwis https://zw.pl/ogloszenia/ nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 4. Serwis https://zw.pl/ogloszenia/ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
 5. a) treść prezentowanych ofert (ogłoszeń) oraz linki do zasobów ujętych w treści tych ofert,
 6. b) zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
 7. c) za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
 8. d) niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na komputerze czytelnika i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 9. Rezerwujemy sobie prawo do:
 10. a) nie zamieszczania lub usuwania ofert bez podania przyczyny,
 11. b) modyfikowania niniejszego regulaminu.
 12. Usunięcie ogłoszenia. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.
 13. Serwis w celu promocji ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w gazetach i innych serwisach ogłoszeniowych.
 14. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do serwisu.
 15. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.
 16. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
 17. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
 18. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.
 19. Akceptując niniejszy regulamin ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych przez wydawcę serwisu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).Przypominamy Zasady bezpieczeństwa

Pragniemy przypomnieć, iż serwis ma charakter ogłoszeniowy, czyli służy do zamieszczania ogłoszeń.

Funkcjonujemy na takich samych zasadach jak serwisy prasowe, a różni nas jedynie to, że działamy w Internecie.

Podobnie jak redakcje gazet, nie jesteśmy stroną transakcji zawieranych na podstawie emitowanych u nas ogłoszeń, a także nie mamy żadnego wpływu na ich treść. Za ich prawdziwość odpowiedzialni są wyłącznie ogłoszeniodawcy.

Dokładamy wszelkich starań, aby ogłoszenia na naszych stronach nie naruszały regulaminu serwisu, dobrych obyczajów oraz obowiązujących przepisów prawa. Należy jednak pamiętać, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenia oraz działania nieuczciwych ogłoszeniodawców. Nasz serwis nigdy nie sprawdza autentyczności ogłoszeń. Nie prowadzimy również weryfikacji danych kontaktowych podawanych przez naszych użytkowników.

Nasz serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji.

Problemy występują bardzo rzadko, ale oczywiście się zdarzają. W takim wypadku spróbuj najpierw rozwiązać problem, kontaktując się z ogłoszeniodawcą. Większość internautów to osoby uczciwe i godne zaufania, a przyczyną problemu często jest zwykłe nieporozumienie lub brak komunikacji. Zażądaj informacji kontaktowych ogłoszeniodawcy i zatelefonuj do niego.

Jeśli kontakt z ogłoszeniodawcą nie pomoże warto skontaktować się z usługodawcą lub instytucją finansową realizującą płatność i sprawdzić, czy można ją wycofać. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalną jednostką policji i złóż wyjaśnienia w sprawie. Zawsze zachowuj kopie korespondencji i innych form komunikacji, ponieważ mogą się one bardzo przydać w rozstrzyganiu sporów.

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl