TworzymyGłos Regionu

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Czwartek, 09 czerwca 2022 o 13:11, autor: 1 456
Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Przewodniczący Rady zwołuje XXXII sesję Rady Powiatu Wschowskiego w dniu 20 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawy organizacyjne.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok:

a. Komendy Powiatowej Policji we Wschowie;

b. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie;

c. Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie;

d. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wschowie.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wschowskiego z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok”.

7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

8. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Wschowskiego za rok 2021 oraz debata nad nim.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wschowskiego wotum zaufania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za 2021 rok:

a. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r.,

b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,

c. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.,

d. debata nad sprawozdaniami,

e. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za 2021 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego:

a. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego o wykonaniu budżetu oraz jej wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wschowskiego za 2021 r.,

b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wschowskiego za 2021 r.,

d. dyskusja,

e. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wschowski prawa własności nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, położonego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1C na działce o numerze ewidencyjnym 1269/16, stanowiącej własność Powiatu Wschowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wschowa nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wschowskiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 4226F położonej na terenie miasta Wschowy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2022 – 2030.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2022.

20. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

21. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

22. Wolne głosy, wnioski i oświadczenia radnych.

23. Zamknięcie obrad.

Mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Wschowskiego za 2021 rok. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Wschowskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Na stronie BIP Powiatu Wschowskiego dostępny jest druk zgłoszenia do debaty (https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/178/1549/Raport_o_stanie_Powiatu_Wschowskiego_za_2021_rok_i_debata_nad_nim/ ). Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Przebieg obrad sesji mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Powiatu Wschowskiego oraz nagrań wideo udostępnianych na stronach internetowych Starostwa Powiatowego pod adresem: http:// wschowa.info/sesja-on-line/ oraz na stronie BIP: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/177/Transmisja_sesji/ 

(Starostwo Powiatowe we Wschowie)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~MIESZKANIEC
09.06.2022 14:24

Czy porządek obrad przewiduje "Narodowy Plan Powiatu w Zbieraniu Chrustu" idąc przykładem Centrali???. Czy będą z tego tytułu dotacje i ulgi oraz czy z tak szczytnego plan możemy liczyć na obecność lokalnych posłów ??????. Życzymy owocnych obrad w tym temacie !

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl