TworzymyGłos Regionu

reklama

Zapowiedź XLIII sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Wtorek, 01 sierpnia 2023 o 11:24, autor: 0
Zapowiedź XLIII sesji Rady Powiatu Wschowskiego

7 sierpnia 2023 r., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie (III piętro), Plac Kosynierów 1c, odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/2023 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem małej sali sportowej o powierzchni 260 m2, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd tej jednostki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Wschowskiego oznaczonej numerem działki 90, położonej w Łęgoniu, gm. Wschowa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Wschowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontrolę wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Wschowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2023 – 2032.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2023.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Wschowskiego.
 15. Wolne głosy, wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Oglądaj on-line

Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dane osobowe (w tym dane wizerunkowe oraz głos) osób uczestniczących w sesji będą rozpowszechniane w internecie w postaci transmisji on-line oraz nagrań wideo udostępnianych na stronach internetowych Starostwa Powiatowego pod adresem http://wschowa.info/sesja-on-line/ oraz na stronie BIP: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/177/Transmisja_sesji/.

Źródło: Powiat Wschowski

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl