TworzymyGłos Regionu

reklama

XXIX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa

– Uchwalono budżet na 2022 rok

Środa, 29 grudnia 2021 o 13:19, autor: 1
XXIX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa

Dnia 28 grudnia 2021 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, podczas której Radni jednogłośnie 13 głosami podjęli Uchwałę Nr XXIX/229/21 Uchwała Budżetowa na 2022 rok Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Uchwalony Budżet na 2022 rok zakłada: dochody w wysokości 28.344.380,30 zł, oraz wydatki w wysokości 32.564 533,30 zł, w tym wydatki inwestycyjne w rekordowej kwocie 10.634.099,00 zł.; rozchody w wysokości 1.012.408,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich kadencjach; Deficyt w wysokości 4.220.153,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym, spłatą pożyczki oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Mam nadzieję, że wzorem lat 2019, 2020 i 2021, dzięki naszej gospodarności uda nam się uniknąć zaciągnięcia kredytu. Planowany budżet na rok 2021 był budżetem deficytowym, natomiast zamkniemy go nadwyżką podczas swojego wystąpienia powiedziała Burmistrz Jolanta Wielgus. Mam świadomość, że rok 2022, zarówno dla samorządu Szlichtyngowskiego, jak i wielu samorządów w Polsce może być rokiem trudnym, z uwagi na panującą w tym roku, jak również i w ubiegłym, pandemię, co może przełożyć się na uszczuplenie dochodów własnych. Jednak nie wolno nam stać w miejscu. Mam nadzieję, że dyscyplina wydatków bieżących, środki z zewnątrz oraz dobra współpraca i pomoc Rady Miejskiej, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i współpracowników pozwolą nam zrealizować zaplanowane zadania na rok 2022 oraz w ciągu roku budżetowego, wprowadzić do budżetu realizację innych zadań w ramach naszych możliwości finansowych, czy pozyskanych środków, gdy nadarzy się taka okazja.

Bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym, na realizację którego dnia 18 października br. podpisana została umowa z wykonawcą jest

„Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i salą wielofunkcyjną w Dryżynie”. Całkowity koszt realizacji zadania uwzględniający wykonawstwo oraz nadzór inwestorski to kwota 1.628.533,62 zł. Na jego realizację Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.020.000,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano do realizacji wiele zadań inwestycyjnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie i są to:

 • Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie.
 • Budowa dróg na osiedlu Leśnym w Górczynie.
 • Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.
 • Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 005838F w miejscowości Nowe Drzewce.
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Małe Drzewce oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola.
 • Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wyszanów
  i Zamysłów.
 • Budowa zabezpieczenia z OZE obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Ponadto zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

 • Zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Gola, Jędrzychowice i w Szlichtyngowie na ul. Jana Pawła II wraz z budową oświetlenia.
 • Przebudowa zaplecza socjalnego w świetlicy Stare Drzewce.
 • Remont drogi do cmentarza w Jędrzychowicach.

Budżet zakłada również dotację dla Województwa Lubuskiego na  „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Dryżyna” oraz dla Powiatu Wschowskiego na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zamysłów”.

Ponadto Radni podjęli następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr XXIX/224/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
 2. Uchwała Nr XXIX/225/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.
 3. Uchwała Nr XXIX/226/21 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 4. Uchwała Nr XXIX/227/21 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na 2022 rok.
 5. Uchwała Nr XXIX/228/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026.
 6. Uchwała Nr XXIX/229/21 Uchwała Budżetowa na 2022 rok Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 7. Uchwała Nr XXIX/230/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2022 rok.
 8. Uchwała Nr XXIX/231/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2022 rok.
 9. Uchwała Nr XXIX/232/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 10. Uchwała Nr XXIX/233/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2022 rok.
 11. Uchwała Nr XXIX/224/21 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa, przyjętego Uchwałą Nr X/79/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 12 września 2019 r.

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Jasia
29.12.2021 17:42

Jest się czym chwalić, w końcu spora podwyżka do czegoś zobowiązuje. Podatki ostatnio podwyższone i opłata za śmieci w gminie, teraz za energię, gaz i węgiel ogólnopolsko. Ściągają jak mogą z ludzi to maja się czym poszczycić. Nie długo jak ktoś bąka puści to będzie musiał podatek zapłacić bo zanieczyszcza środowisko. A ludzie zęby w ścianę.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl