TworzymyGłos Regionu

reklama

X Sesja Rady Powiatu w ostatnią środę sierpnia

Środa, 24 sierpnia 2011 o 12:34, autor: 0
X Sesja Rady Powiatu w ostatnią środę sierpnia

31 sierpnia w Starostwie Powiatowym we Wschowie o godzinie 15.00 odbędzie się X Sesja Rady Powiatu

W porządku obrad między innymi Komendanci Powiatowej Policji oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawią stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Planuje się podjąć uchwałę o założeniu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie oraz podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ś.p. Marka Kozaczka. Cały porządek obrad poniżej: 1.Otwarcie obrad. 2.Przypomnienie porządku obrad i jego zmiany. 3.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Wschowskiego. 4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za I półrocze 2011 r. 5.Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wschowskiego: a.informacja Komendanta Powiatowego Policji, b.informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, c.informacja o działalności Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 6.Informacja Przewodniczącego Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. 7.Informacja przedstawiciela Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/28/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie założenia Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Wschowskiego. 12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 13.Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. 14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Wschowskiego mających charakter cywilnoprawny. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wschowskiego na rok 2011. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2011-2016. 18.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wskutek śmierci. 19.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym. 20.Interpelacje i zapytania radnych. 21.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 22.Wolne wnioski i zapytania. 23.Zamknięcie obrad.
REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl