TworzymyGłos Regionu

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

Poniedziałek, 28 czerwca 2021 o 14:24, aktualizacja Poniedziałek, 28 czerwca 2021 o 14:33, autor: 3 1853
Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Po raz pierwszy od października zeszłego roku, sesja odbyła się w trybie stacjonarnym.

Przed oficjalnym otwarciem posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Pani Jolanta Denesiuk poprosiła radnych i osoby uczestniczące w posiedzeniu o uczczenie minutą ciszy pamięci Starosty Wschowskiego Marka Kozaczka, w związku z przypadającą w sierpniu br. 10 rocznicą śmierci.

 

Przed najważniejszymi punktami posiedzenia czyli głosowaniem nad wotum zaufania i absolutorium, Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz przedstawił najważniejsze informacje dotyczące raportu o stanie Powiatu Wschowskiego za 2020 r.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wschowskiego wotum zaufania oraz uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za 2020 rok.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego z wykonania budżetu za 2020 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego.

Ponadto radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2021-2024;

- w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie miasta Wschowy;

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wschowa nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wschowskiego;

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem lokalu składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 33 m2, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd tej jednostki;

- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 maja 2021 r.;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2021-2030;

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2021.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

avatar

avatar
~Mieszkaniec
30.06.2021 09:22

Starostwo Wschowskie to Wielka Pomyłka dla naszego regionu!#/@

avatar
~mieszkanka Wschowy
03.07.2021 03:31

Masz rację kto oderwie świnie od koryta

avatar
~mieszkanka Wschowy
03.07.2021 03:29

Och co za pamięć

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

OGŁOSZENIA

dodaj ogłoszenie

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl