TworzymyGłos Regionu

reklama

Wolne stanowiska w OPS Wschowa (OGŁOSZENIE)

Czwartek, 11 sierpnia 2022 o 12:26, aktualizacja Czwartek, 11 sierpnia 2022 o 12:31, autor: 0

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie zatrudni asystenta rodziny i pracownika socjalnego.

  1. Pracownik socjalny:

Wymagania:
- wykształcenie zgodne z wymogami dla pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej, 
- mile widziane doświadczenie zawodowe, 
- znajomość przepisów m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o dodatków mieszkaniowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, znajomość przepisów KPA,
- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy, 
- dobra znajomość obsługi komputera odpowiedzialność, sumienność, wysoka kultura osobista umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole.

II Asystent rodziny:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony przez Ministra Rodziny                    i Polityki Społecznej udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Klasztornej 3 we Wschowie, mailowo: sekretariat@ops.wschowa.pl lub telefonicznie; 655402525

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

(OPS we Wschowie) 

 

 

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl