TworzymyGłos Regionu

Usuń azbest ze swojej nieruchomości

z pomocą Gminy Szlichtyngowa

Środa, 18 stycznia 2023 o 15:04, autor: 0
Usuń azbest ze swojej nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Pani Jolanta Wielgus, poinformował o przystąpieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do realizacji w roku 2023 Programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jest to ważne ogłoszenie dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szlichtyngowa, ponieważ oznacza to, że będą oni mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z ich nieruchomości.

Burmistrz poinformował również, że środki finansowe na realizację tego programu zostały już zabezpieczone. Zasady udzielania dofinansowania są określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 roku, dotyczącym „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa”. Wszelkie szczegóły dotyczące tego regulaminu można znaleźć w treści Zarządzenia.

W skrócie finansowanie zadania jest zależne od tego, kto jest właścicielem terenu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest. W przypadku osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek sektora finansów publicznych, usługa usuwania wyrobów zawierających azbest będzie finansowana w następujący sposób:

  1. 30% kosztów – ze środków budżetu Gminy,
  2. 70 % kosztów – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z tego dofinansowania w 2023 roku, muszą złożyć wniosek w terminie do 28 lutego 2023 roku. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, drogą pocztową na adres Urzędu, drogą elektroniczną na adres umig@szlichtyngowa.pl oraz faxem pod nr 65 5492 341. Osobą do kontaktu w sprawie tego programu jest Pani Aleksandra Jurgielewicz. Kontakt pod nr 65 5492 327 lub adres e-mail aleksandra.jurgielewicz@szlichtyngowa.pl.

Burmistrz podkreślił również, że realizacja tego zadania będzie uzależniona od wyłonienia wykonawcy, który zaoferuje cenę usunięcia 1 Mg wyrobów zawierających azbest nie wyższą niż limit określony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz od możliwości finansowych Gminy Szlichtyngowa. Decydująca będzie kolejność złożenia wniosków.

Dofinansowanie będzie dotyczyło pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Demontażu, zbierania, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w trybie zapytania ofertowego lub przetargu.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest ważnym zadaniem z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska. Azbest jest materiałem, który po długotrwałym kontakcie może powodować poważne choroby, dlatego ważne jest, aby usunąć go z naszego otoczenia. 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl