TworzymyGłos Regionu

Uroczysta inauguracja projektu pn. Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa

Piątek, 29 kwietnia 2022 o 11:31, autor: 0 647
Uroczysta inauguracja projektu pn. Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa

Dnia 27 kwietnia br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się uroczystość oficjalnej inauguracji projektu pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne.

Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 846 612,50 zł. w tym kwota dofinansowania to 719 620,62 zł. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 roku.

Realizatorem Projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa”  jest Gmina Szlichtyngowa oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach.

Zaproszonych gości powitała Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus przedstawiając założenia projektu oraz składając podziękowania za udzielone wsparcie finansowe. W imieniu swoim i seniorów dziękuję za udzielone wsparcie finansowe. Zaznaczę, że chęci do działania, aktywności i kreatywności można tylko pozytywnie pozazdrościć seniorom z gminy Szlichtyngowa, którzy stawiają przed sobą kolejne ambitne cele do zrealizowania. W tej aktywności, szlichtyngowskich seniorów wspierają władze gminy i wsparł także Urząd Marszałkowski. Cieszę się, że dzięki tak ogromnemu dofinansowaniu stworzymy miejsca, w których mogą spotykać się osoby w jesieni życia, wymieniać się poglądami, wzajemnie wspierać i wspólnie spędzać ciekawie czas, angażując się coraz bardziej w życie kulturalne i społeczne naszej gminy – mówiła Burmistrz Jolanta Wielgus.

W uroczystości udział wzięli beneficjenci projektu – seniorki i seniorzy z terenu Gminy Szlichtyngowa oraz zaproszeni goście: Pani Joanna Ejsmont – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Pan Adam Misiaszek - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Pan Andrzej Bielawski – Starosta Powiatu Wschowskiego, Pan Waldemar Starosta – Wicestarosta Powiatu Wschowskiego, Pan Błażej Rajman – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Pani Anna Zalewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa, Pan Wojciech Krygier – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Pan Krystian Śladewski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Pani Dorota Raczycka – Skarbnik Miasta i Gminy, Pani Krystyna Zientek – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie wraz z pracownikami (p. Renata Kubiak, p. Wiesława Wardecka, p. Kinga Neć, Aleksandra Skurjat), Pani Daria Jasiewicz – Fundacja: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach.

Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci z Samorządowego Przedszkola im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowie z grup: „Sówki A” i „Sówki B” pod kierownictwem nauczycieli: Pani Katarzyny Mika i Pani Katarzyny Ilmak. Dzieci swoim występem wprowadziły wszystkich w wiosenny nastrój, gdyż taka była tematyka przedstawienia. Za wspaniały występ składamy gorące podziękowania.

W ramach realizowanego projektu będą prowadzone zajęcia w Klubie Seniora w Szlichtyngowej, Jędrzychowicach i Starych Drzewcach. W wymienionych Klubach organizowane będą warsztaty zajęciowe dotyczące rozwijania umiejętności i zainteresowań, spotkania ze specjalistami min. zdrowia, spotkania integracyjne Seniorów, wyjazdy o charakterze kulturalnym itp. Dodatkowym wparciem przy realizacji Projektu będzie świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych. Dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych przewiduje się wsparcie rehabilitanta i psychologa.

Podczas wspólnego spotkania, przy poczęstunku, w miłej atmosferze uczestnicy projektu mogli wzajemnie się poznać i zintegrować, czego wyrazem było wspólnie śpiewanie piosenek biesiadnych i życzliwe rozmowy.

Życzymy Seniorom i osobom zaangażowanym w projekt wiele satysfakcji z realizacji wytyczonych planów, owocnej współpracy i przede wszystkim dużo radości w trakcie jego realizacji. Niech ten czas spędzony razem przyniesie same dobre chwile i będzie źródłem niezapomnianych wrażeń, nowych znajomości, nabywania nowych umiejętności, czasem relaksu i odpoczynku, i stanowi jednocześnie fascynujące połączenie różnego rodzaju aktywności, wzbogacającej dojrzałe życie.

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl