TworzymyGłos Regionu

reklama

Uchwalono budżet na 2023 rok - Gmina Szlichtyngowa

Czwartek, 29 grudnia 2022 o 11:08, autor: 0
Uchwalono budżet na 2023 rok - Gmina Szlichtyngowa

Zdecydowaną większością głosów radnych Rady Miejskiej w Szlichtyngowie podjęto budżet na 2023 r. Za Uchwałą Nr XLII/314/22 zagłosowało 13 radnych, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwalony Budżet na 2023 rok zakłada: dochody w wysokości 32.731.456,79 zł, natomiast wydatki w wysokości 37.187.548,79 zł, w tym wydatki majątkowe w rekordowej kwocie 12.189.162,16 zł. Zaplanowano rozchody w wysokości 2.212.408,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich kadencjach. Zaplanowano deficyt w wysokości 4.456.092,00 zł, który zostanie sfinansowany  przychodami z kredytu  zaciągniętego na rynku krajowym, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami.

Na sesji Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus podsumowała rok 2022 i złożyła podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań budżetowych mijającego roku – radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu oraz Mieszkańcom Gminy.

W roku 2023 do zrealizowania zaplanowano wiele zadań inwestycyjnych i są to:

  • Przebudowa wraz z termomodernizacją Świetlicy Wiejskiej w Wyszanowie. Wartość zadania to kwota 2.334.885,94 zł, w tym pozyskane dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.275.000,00 zł.
  • Przebudowa ulicy Cichej i Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa (pozyskane dofinansowanie w kwocie 1.536.150,00 zł).
  • Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ulicy Miodowej w mieście Szlichtyngowa wraz z wymiana sieci wodociągowej w formule zaprojektuj i wybuduj (pozyskane dofinansowanie w kwocie 4.161.000,00 zł).
  • Przebudowa drogi do os. domków w Nowych Drzewcach, otrzymane dofinansowanie to 350.000,00 zł.
  • Budowa miejsc rekreacji w Goli, Jędrzychowicach i w Szlichtyngowie na ul. św. Jana Pawła II, na które otrzymaliśmy dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 103.503,00 zł.
  • Budowa oświetlenia drogowego w Wyszanowie, Goli i w Szlichtyngowie (przy Parku Górczyńskim).

W budżecie roku 2023 zaplanowano także środki na zadania remontowe w naszych placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Szlichtyngowie na łączną kwotę 293.000,00 zł na wymianę okien, adaptację pomieszczenia na pokój nauczycielski, remont dachu nad łącznikiem, wymiana rynien, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przedszkola.

b) Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach na łączną kwotę 130.000,00 zł na remont placu parkingowego, remont nawierzchni boiska, wykonanie ogrodzenia.

c) Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach na łączną kwotę 95.000,00 zł na dokumentację na budowę sali sportowej, naprawę dachu oraz sztandar.

Budżet zakłada również dotację dla Województwa Lubuskiego na  „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Dryżyna” w wysokości 150.000 zł.

Źródło: Szlichtyngowa.pl

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl