TworzymyGłos Regionu

Szlichtyngowa: Wsparcie dla osób udzielajacych schronienia uchodźcom z Ukrainy

(AKTUALIZACJA)

Środa, 23 marca 2022 o 12:15, aktualizacja Środa, 23 marca 2022 o 12:18, autor: 0 1358
Szlichtyngowa: Wsparcie dla osób udzielajacych schronienia uchodźcom z Ukrainy

Mieszkańcy gminy Szlichtyngowa mogą składać wnioski o 40 zł dziennie za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30, osoba do kontaktu Sandra Jankowska tel. 65549 23 27 wew. 24, e-mail: sandra.jankowska@szlichtyngowa.pl


Uwaga: pierwsze wnioski za pobyt uchodźców przebywających u Państwa w gospodarstwach domowych w dniach od 24 lutego 2022r. do 31 marca 2022r. należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, do dnia 11 kwietnia 2022 r., natomiast wnioski za pobyt uchodźców w dniach od 01 kwietnia 2022r. do 30 kwietnia 2022r. należy złożyć w tutejszym urzędzie do dnia 11.05.2022 r.

Wniosek zawiera takie dane jak: imię i nazwisko lub nazwę składającego wniosek, PESEL lub NIP, a także wskazanie okresu na jaki zapewniono zakwaterowanie. Trzeba też podać liczbę przyjętych osób. Wniosek zawiera oświadczenia, że:

  • zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do wniosku;
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Świadczenie będzie wypłacane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 60 dni.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust.1 ustawy, podano nieprawdę.

 W załączeniu:

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl