TworzymyGłos Regionu

reklama

Szlichtyngowa, Nowe Drzewce, Jędrzychowice - postępy inwestycji w Gminie Szlichtyngowa (FOTO)

Czwartek, 29 czerwca 2023 o 13:40, aktualizacja Czwartek, 29 czerwca 2023 o 13:55, autor: 0
Szlichtyngowa, Nowe Drzewce, Jędrzychowice - postępy inwestycji w Gminie Szlichtyngowa (FOTO)

Gmina Szlichtyngowa kontynuuje prace nad realizacją ważnych inwestycji, które mają na celu poprawę infrastruktury oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa na drogach. Oto co udało się zrobić w ostatnich tygodniach.

Prace w Nowych Drzewcach

W Nowych Drzewcach trwają intensywne prace związane z inwestycją pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 005838F". Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznej i nowoczesnej drogi, która spełni potrzeby lokalnej społeczności. Obecnie zakończony został etap układania kanału technologicznego, studni teletechnicznych oraz rur kanalizacji teletechnicznej. Prace rozbiórkowe dotychczasowej nawierzchni są w toku, a równocześnie układane są warstwy podbudowy betonowej oraz kruszywa. W chwili obecnej trwa także proces układania obrzeży, które będą służyć do wykonania zjazdów na posesje. Wykonano już ponad połowę prac, co dowodzi postępów w realizacji tego ambitnego projektu.

Remont drogi w Jędrzychowicach

Kolejnym ważnym zadaniem jest remont drogi w Jędrzychowicach. Prace obejmują m.in. frezowanie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i wymianę hydrantów. Aktualnie trwają rozbiórki i korytowanie drogi pod warstwy podbudowy, co jest niezbędnym etapem przed dalszymi pracami. Warto podkreślić, że inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury drogowej i zapewni lepsze warunki dla mieszkańców Jędrzychowic.

Przebudowa ulic Cichej i Sieniewicza w Szlichtyngowie

W Szlichtyngowej trwają prace związane z inwestycją pn. "Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza". Celem tych działań jest poprawa stanu technicznego dróg oraz modernizacja infrastruktury. Obecnie trwa przebudowa kanalizacji deszczowej, już osadzono studnie na kanale deszczowym oraz studzienki pod wpustami ulicznymi. Rozpoczęto również rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kamienia przy ulicy Cichej. Warto podkreślić, że wartość wszystkich realizowanych inwestycji wynosi 4 756 027,35 zł, z czego znaczący udział stanowi pozyskane dofinansowanie w wysokości 3 090 158,00 zł.

Źródło/foto: Szlichtyngowa.pl

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl