TworzymyGłos Regionu

reklama

Sanepid informuje

Wtorek, 03 września 2019 o 20:03, aktualizacja Wtorek, 03 września 2019 o 20:08, autor: 3
Sanepid informuje

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wschowskiego przedstawiona została informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli. Dotyczyła ona oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wschowskiego w roku 2018. Informacje przedstawiła pełniąca obowiązki państwowego powiatowego inspektora sanitarnego Anna Roskwitalska dzieląc ją na dwa punkty.

1. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim.

W zakresie zakażeń szerzących się drogą krwi odnotowano 5 zachorowań na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (w 2017r. – 6 zachorowań), 6 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C, przy 10 zachorowaniach w roku poprzednim. Nie odnotowano żadnego zakażenia wirusem HIV, ani zachorowania AIDS.

Odnośnie zachorowań szerzących się drogą pokarmową nie notowano zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, dur rzekomy, dur brzuszny, czerwonkę, zatruć enterotoksyną gronkowcową, a także jadem kiełbasianym ale zgłoszono 2 pojedyncze przypadki zachorowania wywołane pałeczkami Salmonella. Warto zauważyć, że zapadalność na salmonellozy pokarmowe w powiecie wschowskim w 2018 roku była 5-krotnie niższa niż w całej Polsce.

Dobra sytuacja jest również w przypadku zachorowań, przeciwko którym prowadzone są powszechne szczepienia ochronne. W 2018 roku nie zgłoszono żadnego zachorowania na błonicę, tężec, odrę i różyczkę. Zgłoszono tylko jedno zachorowanie na świnkę oraz 2 przypadki zachorowania na krztusiec. W powiecie wschowskim w 2018r. zarejestrowano 2108 przypadków grypy i podejrzeń grypy przy 2180 zachorowaniach w roku 2017. Sytuacja w tym zakresie jest więc stabilna. W 2018r. zarejestrowano 36 przypadków ospy wietrznej, tj. zdecydowanie mniej niż w 2017r., w którym zgłoszono 144 takie zachorowania.

Następnie Pani inspektor przeanalizowała grupę chorób odzwierzęcych. W 2018 r. zanotowano 12 przypadków boreliozy, tj. tyle samo co rok wcześniej. Zdecydowana większość chorych potwierdzała pokąsanie przez kleszcza oraz wystąpienie rumienia charakterystycznego dla fazy wczesnej. W powiecie wschowskim w analizowanych kilku latach zapadalność na boreliozę jest wyraźnie niższa niż rejestrowana w województwie lubuskim i w Polsce. W analizowanym roku w powiecie wschowskim zakwalifikowano do szczepień przeciwko wściekliźnie trzy osoby, tj. o jedną mniej niż w roku porównawczym. Dwie osoby zostały pokąsane przez nieznanego psa, a jedna podrapana przez kota. W pozostałych 14 incydentach pokąsania ludzi, przeprowadzono weterynaryjną obserwację zwierząt, w wyniku której wykluczono wściekliznę. Zarejestrowano również przypadek toksoplazmozy wrodzonej, rozpoznanej u 5-miesięcznego chłopca. Dziecko zostało objęte specjalistyczną opieką lekarską.

W zakresie innych jednostek chorobowych stwierdzono 8 przypadków płonicy oraz 2 zachorowania na gruźlicę.

Warto też zauważyć, że w powiecie wschowskim zarejestrowanych jest 4 dzieci, których rodzice odmawiają wykonania szczepień.

2. Stan sanitarny powiatu wschowskiego

Na terenie powiatu wschowskiego funkcjonuje ogółem 45 podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 1 szpital, 16 przychodni i poradni, 1 laboratorium diagnostyczne, 1 zakład rehabilitacji, 22 indywidualne i specjalistyczne praktyki lekarskie. W 2018r. oceniono 28 obiektów, wykonano ogółem 35 kontroli 6 kontroli szpitala, 33 kontrole podmiotów ambulatoryjnych, żaden z obiektów z tej grupy nie został oceniony jako niedostateczny pod względem sanitarno-technicznym.

Przedstawiona została też informacja dotycząca zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. W 2018 roku z wody wodociągowej korzystało ogółem 37 647 mieszkańców powiatu wschowskiego, co stanowi ok. 98% ogółu mieszkańców powiatu. Około 2% mieszkańców powiatu korzysta z przydomowych indywidualnych ujęć wody. W wyniku kontroli wydano 3 decyzje o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzje te dotyczyły wody produkowanej przez wodociąg publiczny w Kandlewie, Szlichtyngowej oraz Łupicach z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości powyżej 10 jtk/100 ml wody. W okresie trwania decyzji o braku przydatności wody do spożycia odbiorcom zapewniano wodę z zastępczego źródła (cysterny). We wszystkich przypadkach uzyskano poprawę jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych i powtórzeniu badań wody.

Ocenie poddano również kąpieliska funkcjonujące w sezonie letnim na terenie powiatu wschowskiego. Kąpieliska utworzono na wodach jeziorach Sławskiego w Sławie (Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie), na wodach jeziora Tarnowskiego Dużego w Tarnowie Jeziernym (przy ośrodku wypoczynkowym „Relax” administrowane przez Ekonaft „Bolesławiec”) oraz na jeziorze Lgińsko w Lginiu (Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie). Obiekty te oceniono jako bardzo dobre, kąpieliska były właściwie zorganizowane i przygotowane do sezonu letniego. Funkcjonowały też dwa miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zorganizowane przy Obozie ZHP Wygnańczyce na jeziorze Dąbie oraz przy obozie ZHP Chorągiew Wielkopolska Poznań na jeziorze Lgińsko (Lgiń Duży). Przeprowadzone kontrole w/w miejsc nie wykazały uchybień.

W 2018 roku kontrolowano również zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej, obiekty hotelarskie, sportowe, szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze. Stan sanitarny kontrolowanych obiektów oceniono jako dobry i stabilny. W placówkach oświatowych występują jednak potrzeby remontowe, wymagające wsparcia władz samorządowych.

Sprawowany jest również nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Stan sanitarny obiektów żywnościowo – żywieniowych w porównaniu z rokiem ubiegłym utrzymywał się na zbliżonym poziomie. W wyniku przeprowadzonych badań 241 próbek żywności (pobranych z obiektów w powiatach wschowskim i nowosolskim), zakwestionowano jakość zdrowotną 3 próbek.

W zakresie nadzoru nad substancjami psychoaktywnymi zarejestrowano tylko jeden przypadek podejrzenia o zatrucie „dopalaczami” u osoby hospitalizowanej w szpitalu we Wschowie. Nie ujawniono natomiast przypadków wprowadzania do obrotu nowych substancji psychoaktywnych. Obecnie handel „dopalaczami” odbywa się głównie za pośrednictwem Internetu oraz w drodze sprzedaży bezpośredniej („z ręki do ręki”). Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli podejmowali liczne działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Działania te były skierowane głównie do potencjalnych nabywców środków zastępczych tj. starszych uczniów. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji we Wschowie przeprowadzono wykłady dla uczniów klas III gimnazjum (SP nr 3 we Wschowie) – edukacją objęto około 100 osób.

3. Dyskusja.

Po przedstawieniu informacji radni mieli możliwość zadawania pytań. Dotyczyły one m.in. działań profilaktycznych w zakresie zdrowego żywienia i walki z otyłością, zanieczyszczeń wody, zachorowań na gruźlicę i odrę, a także jakości mleka udostępnianego dzieciom w szkołach.

(ex)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

avatar

avatar
~rabarbar
04.09.2019 10:40

a dlaczego nie ma sanepidu we wschowie

avatar
~Anonim
04.09.2019 11:58

To ciekawa sprawa ,tyle sie wozi na te same pola z oczyszczalni ścieków z Leszna, i woda jest taka dobra

avatar
~sanepid dba o polaków !!!!!!!!!!!!
04.09.2019 13:20

1 są prace naukowe i dowody na to że te produkty mleko pochodne w kartonikach to kompletny syf lepiej to omijać , nawet za komuny ten zajzajer był sprzedawany jako produkt zastępczy 2 Żywność !! /zakwestionowano jakość zdrowotną 3 próbek/a co jest w sklepach kurczaki ,mięso świeci w nocy a godzinę po terminie spożycia śmierdzi nie do wytrzymania !! jest też wiele wiele innych tematów !! Informacje przedstawiła pełniąca obowiązki państwowego powiatowego inspektora sanitarnego Anna Roskwitalska ---- do szkoły razem ze swoim szefem pani Anno albo zabierzcie się rzetelnie do swoich obowiązków

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl