TworzymyGłos Regionu

reklama

Rehabilitacja 25 Plus w SOSW - zajęcia multimedialno-czytelnicze

Wtorek, 15 lutego 2022 o 00:54, aktualizacja Wtorek, 15 lutego 2022 o 01:23, autor: 0
Rehabilitacja 25 Plus w SOSW - zajęcia multimedialno-czytelnicze

22 października 2021 roku w Zielonej Górze została zawarta umowa o realizacji pilotażowego programu „ Rehabilitacja 25 plus” pomiędzy Pełnomocnikami PFRON-u, który reprezentowali: Pani Dorota Czerwińska oraz Pan Andrzej Gonia a Powiatem Wschowskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Andrzeja Bielawskiego i Wicestarostę Powiatu Waldemara Starostę.

Plan wsparcia to realizacja zajęć plastycznych, ogrodniczych, kulinarnych, multimedialno-czytelniczych, zajęć z sylwoterapii i z treningu umiejętności społecznych. Całkowita kwota otrzymanej dotacji to 157.500,00zł. Realizacja projektu od października 2021 do czerwca 2022r. Projekt napisała Lucyna Kowalczykowska - dyrektor SOSW we Wschowie, która pełni funkcję koordynatora projektu. Drugim koordynatorem jest Pani Justyna Górczak.

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczestników:

- wprowadzenie uczestników w świat literatury,

- zainteresowanie uczestników książką, czasopismem,

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania.

Każde zajęcia w ramach programu osnute są wokół tekstu literackiego - opowiadania, wiersza, fragmentu książki, legendy. Wybrany utwór czytany jest na głos przez nauczyciela prowadzącego spotkanie.

Podczas zajęć:

- Uczestnicy zapoznali się ze sposobem powstawania książki poprzez prezentację multimedialną „Jak powstaje książka” oraz stworzyli własną książkę. Poznali historyjkę obrazkową „ Od autora do czytelnika”.

- Przybliżono uczestnikom utwory literatury polskiej i światowej poprzez głośne czytanie wybranych fragmentów książek, oglądanie ilustracji przedstawiających postaci z czytanych utworów oraz inscenizowanie ruchem bajek , opowiadań , baśni.

- Prezentowano różne utwory literatury w formie słownej, plastycznej , muzycznej i ruchowej. Wykonywanie prac plastycznych po wysłuchaniu utworów literackich.

- Wyrabiano szacunek do książki poprzez naprawianie zniszczonych książek oraz wykonanie zakładek do książek.

Uczestnicy programu brali udział w zajęciach czytelniczych w Bibliotece Szkolnej SOSW we Wschowie oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wschowa gdzie zapoznali się z pracą bibliotekarza, zasadami korzystania z zasobów bibliotecznych oraz zachowania w miejscu publicznym.

W ramach programu zostało zakupione 7 komputerów dla odbiorców programu, dzięki czemu uczestnicy zapoznali się m.in. z zasadami bezpiecznego używania komputera i Internetu, z systemem operacyjnym Windows, edytorem tekstu Word, poznali tajniki Internetu i poczty e-mail.

Realizator zajęć multimedialno-czytelniczych Monika Balińska.

(SOSW Wschowa)

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl