TworzymyGłos Regionu

reklama

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubuskiego w gminie Szlichtyngowa

Piątek, 14 października 2022 o 11:29, aktualizacja Piątek, 14 października 2022 o 13:19, autor: 0
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubuskiego w gminie Szlichtyngowa

W dniu 13 października 2022 r. Gmina Szlichtyngowa była gospodarzem i organizatorem posiedzenia wyjazdowego Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W posiedzeniu uczestniczyli: dh Edward Fedko Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, który przewodniczył obradom, druhna Elżbieta Polak Dyrektor Biura Zarządu, druhna Jolanta Wielgus Burmistrz Miasta i Gminy i W-ce Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego, bryg. Maciej Iwko Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp., dh Mariusz Herbut Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze, dh Andrzej Nowicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego we Wschowie, bryg. Krzysztof Piasecki Komendant Powiatowy PSP we Wschowie, Pani Anna Zalewska Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa, dh Zenon Chrząstowski Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, dh Marcin Dederek Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Szlichtyngowie, Prezesi Oddziałów Gminnych ZOSP RP w Sławie i Wschowie oraz członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Po otwarciu posiedzenie głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Pani Jolanta Wielgus, która przedstawiła działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szlichtyngowa i stale rozbudowującą się infrastrukturę towarzyszącą statutowej działalności strażaków ochotników podkreślając ich zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnych społeczności i obecność w życiu kulturalno-społecznym naszej gminy. Podkreśliła także ogromne zaangażowanie naszych strażaków w walkę z ASF oraz z pandemią, a także skuteczne pozyskiwanie dodatkowych funduszy ze środków zewnętrznych na swoją działalność. Skierowała także słowa podziękowania za wspieranie naszych jednostek do: druhny Elżbiety Polak, dh Mariusza Herbuta, bryg. Macieja Iwko oraz bryg. Krzysztofa Piaseckiego.

Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Powiatowego dh Andrzej Nowicki oraz Prezesi Zarządów Gminnych przedstawili informacje o funkcjonowaniu Oddziałów Związku na terenie powiatu wschowskiego. Prezes Zarządu Edward Fedko omówił przebieg XV Zjazdu Krajowego ZOSP RP. Kolejnym tematem posiedzenia była sytuacja pożarowa w województwie lubuskim z uwzględnieniem udziału jednostek OSP w akcjach, którą przedstawił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego. Zostały omówione również sprawy dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych przyznanych w 2022 roku. Druhna Elżbieta Polak przedstawiła wytyczne do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej w OSP na rok 2022/2023 oraz wytyczne do przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Przedstawiony został również projekt planu pracy Prezydium i Zarządu na 2023 rok. Ukonstytuowały się komisje problemowe Zarządu.

Na zakończenie posiedzenia dh Edward Fedko złożył podziękowania dla Burmistrz Miasta i Gminy Jolanty Wielgus za przyjęcie roli gospodarza i zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego, które odbywało się w sali restauracji Cristina w Górczynie.

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl