TworzymyGłos Regionu

Partnerstwo Gmin Lubuska 9: Mieszkańcy Wschowy, Sławy i Szlichtyngowej

mogą wypełniać specjalny formularz

Czwartek, 09 lutego 2023 o 09:35, aktualizacja Wtorek, 21 lutego 2023 o 10:58, autor: 0
Partnerstwo Gmin Lubuska 9: Mieszkańcy Wschowy, Sławy i Szlichtyngowej

Partnerstwo Gmin Lubuska 9 udostępniło formularz zgłaszania propozycji projektów strategii terytorialnej. Inicjatywa ta jest wyjątkową okazją dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, instytucji publicznych i samorządów lokalnych, aby zgłosić swoje pomysły na działania, które chcieliby zrealizować w ramach współpracy partnerskiej swoich samorządów. Formularze przyjmowane są do 24 lutego br.

Czym jest partnerstwo samorządów?

To współpraca miast i gmin mająca na celu prowadzenie wspólnej polityki rozwoju, opartej o wspólne potrzeby. Jest to dobrowolne zrzeszenie się samorządów lokalnych, które łączą np. bliskie sąsiedztwo, wspólne wyzwania rozwojowe czy potrzeby ich mieszkańców. Samorządy decydują się na współpracę, gdyż w rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (która obejmuje lata 2021-27) wspólna realizacja projektów rozwojowych będzie dawała gminom i miastom możliwość realizacji większej liczby działań niż ubieganie się o środki samodzielnie. Poza tym, zarówno z perspektywy regionu lubuskiego, jak i całego kraju, ważne jest, żeby w najbliższych latach zmierzyć się z problemami, których zasięg często wykracza poza możliwości techniczne, organizacyjne czy finansowe pojedynczych samorządów, np. współpraca w zakresie transportu publicznego, ochrony środowiska czy rozwoju usług publicznych dla mieszkańców. Dobrowolne i aktywne partnerstwo gmin jest odpowiedzią na te wyzwania.

Dlaczego takie Partnerstwo?

Samorządy Bytomia Odrzańskiego, Kolska, Kożuchowa, Gminy Nowa Sól, Nowego Miasteczka, Siedliska, Sławy, Szlichtyngowej i Wschowy zdecydowały się na współpracę i utworzenie wspólnego Partnerstwa Gmin z południowo-wschodniej części województwa lubuskiego pod nazwą "Lubuska 9". Łączy je sąsiedztwo, historia, położenie wzdłuż pradoliny Odry, bliskość funkcjonalna i wspólne pomysły na rozwój!

Samorządy Lubuskiej 9 przystąpiły do projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, realizowanego przez Związek Miast Polskich wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Fundacją Fundusz Współpracy, w ramach którego otrzymały wsparcie doradcze ze strony ekspertów ZMP - efektem wspólnej pracy będą dokumenty strategiczne Partnerstwa.

Czym jest strategia Partnerstwa?

To dokument, który określa czym i na jakich zasadach Partnerstwo samorządowe będzie się zajmowało. Jest wynikiem pracy samorządów, społeczników i ekspertów Związku Miast Polskich, którzy przez kilka miesięcy przeprowadzili proces badań, analiz i warsztatów, których efektem są dokumenty określające politykę Partnerstwa. Pierwszym etapem było opracowanie Diagnozy obszaru Partnerstwa - czyli dokumentu opisującego realne problemy i wyzwania rozwojowe dotyczące wszystkich gmin i miast. Kolejnym etapem jest opracowanie Strategii - dokumentu, który określi, jakie kroki należy podjąć, by zdiagnozowane problemy w najbliższych latach rozwiązać. 

Dlaczego zbieramy projekty?

Jedną z najważniejszych podstaw Strategii są projekty, które samorządy będą chciały wspólnie zrealizować. Mogą one pochodzić zarówno od administracji lokalnej, jak i od samych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Dlatego prowadzimy nabór propozycji projektów, które pomogą nam w opracowaniu Strategii.

Najważniejsze zasady zgłaszania propozycji projektów

Propozycje projektów mogą składać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, społeczne, przedsiębiorcy, instytucje, samorządy.

Projekty powinny mieć walor partnerski - to znaczy, że ich realizacją zajmie się więcej niż jeden podmiot z obszaru Partnerstwa (np. 3 gminy lub gmina wspólnie z organizacją pozarządową, bądź szkoły z dwóch różnych gmin wspólnie ze stowarzyszeniem itp.).

Efekty realizacji projektu powinny obejmować obszar więcej niż 1 gminy (np. cykl zajęć sportowych dla młodzieży z 4 gmin, szlak rowerowy łączący 4 gminy).

Należy określić wartość projektu oraz środki niezbędne do jego realizacji (w tym źródła finansowania, np. pochodzące z funduszy europejskich, środków krajowych, środków własnych gmin, środków partnerów itp.).

Propozycje projektów muszą być zgodne z celami strategicznymi Partnerstwa.

Jak wygląda wybór propozycji projektów

Ocena propozycji projektów należy do Partnerstwa Lubuska 9, które - wspólnie z ekspertami Związku Miast Polskich, w oparciu o zasady projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus - przeprowadzą analizę i wybór zgłoszonych propozycji projektów.

Link do formularza

Źródło: Lubuska 9
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl