TworzymyGłos Regionu

reklama

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Obsługa prawna fundacji przez kancelarię prawną

Środa, 08 maja 2024 o 08:28, autor: 0
Obsługa prawna fundacji przez kancelarię prawną

Własna fundacja to doskonały sposób na realizowanie ambitnych celów, jednak prowadzenie takiej działalności nie jest tak proste, jak się początkowo może wydawać. Pojawia się wiele pytań i wątpliwości, a odpowiedzi często są sprzeczne lub niezrozumiałe. Profesjonalna obsługa prawna fundacji pomaga przejść przez gąszcz przepisów, a także chroni przed podjęciem decyzji, które mogłyby doprowadzić do problemów finansowych lub kolizji z prawem.

Na czym polega prowadzenie fundacji?

Fundacja to rodzaj organizacji pozarządowej, której środki majątkowe służą do realizowania celów wartościowych dla społeczeństwa lub gospodarki. Założycielem fundacji może być osoba fizyczna lub osoba prawna (art.2 ustawy o fundacjach). Nie ma tutaj znaczenia obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy lokalizacja siedziby (choć siedziba samej fundacji powinna znajdować się już w Polsce). Fundacja realizuje cele określone w swoim statucie, np. przy pomocy sponsorów i dotacji dla organizacji pozarządowych. Również zyski z ewentualnej działalności gospodarczej muszą zostać przeznaczone na realizację celów statutowych.

Dlaczego fundacja może potrzebować pomocy prawnej?

Obsługa prawna może okazać się niezbędna jeszcze przed założeniem fundacji, gdy trzeba przygotować umowy, akty notarialne i statut, a następnie dopełnić formalności w związku z wpisem do KRS. W trakcie działalności fundacja może potrzebować pomocy prawnej z zakresu wydatkowania pozyskanych środków, prowadzenia działalności gospodarczej czy postępowań procesowych i administracyjnych. Trzeba bowiem pamiętać, że działalność fundacji jest nadzorowana przez starostę powiatowego lub prezydenta miasta (w miastach na prawach powiatu), a także ministra właściwego ze względu na charakter celu statutowego. Fundacja może być również kontrolowana przez sponsorów, urzędy i instytucje, w tym np. przez Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Kontroli Skarbowej czy Najwyższą Izbę Kontroli.

Jakie usługi obejmuje obsługa prawna fundacji?

Stała współpraca z kancelarią prawną daje pewność, że fundacja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i swoim statutem. Ponadto osoby prowadzące fundację mogą uzyskać w ten sposób niezwłoczną i profesjonalną pomoc w razie problemów związanych z bieżącą działalnością.

Obsługa prawna fundacji obejmuje między innymi:

  • pomoc w założeniu fundacji, w tym sporządzenie dokumentacji (np. statutu) i uzyskanie wpisu do KRS;
  • sporządzanie dokumentów związanych z bieżącą działalnością;
  • konsultacje prawne na potrzeby organów fundacji;
  • czynności prawne związane z pracownikami fundacji;
  • wsparcie przy staraniu się o status organizacji pożytku publicznego (OPP);
  • prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych, sądowych i arbitrażowych;
  • pomoc w zakończeniu działalności fundacji.

Jak może wyglądać współpraca fundacji z kancelarią prawną?

Outsourcing usług prawnych ma różne oblicza, ponieważ nie wszystkie organizacje potrzebują wsparcia prawnego w takim samym zakresie. Rodzaj usług prawnych zależy m.in. od tego, czy fundacja prowadzi działalność na skalę lokalną czy ogólnokrajową, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą i czy zatrudnia pracowników. Obsługa prawna fundacji może mieć charakter doraźny lub stały. W drugim przypadku klient może zdecydować się na abonament zawierający określone usługi (dostępne są różne pakiety w zależności od potrzeb). Klient może również zlecać pojedyncze usługi i płacić za nie według określonej stawki godzinowej.

Która kancelaria świadczy usługi prawne dla fundacji?

Obsługa prawna fundacji to wąska specjalizacja, która wymaga doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi, elastycznego podejścia do klienta oraz nieustannego pogłębiania wiedzy. Kompleksowe wsparcie w tym zakresie oferuje Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego z siedzibą w Krakowie (ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków). Zakres usług świadczonych na rzecz fundacji oraz dostępne modele współpracy można sprawdzić na stronie internetowej kancelarii: www.kpgio.pl Więcej informacji odnośnie wsparcia prawnego dla organizacji pozarządowych można uzyskać przez e-mail: kancelaria@kpgio.pl oraz telefonicznie: +48 533 940 018

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl