Wyciek danych i błędy w projektach. Co dalej ze Wschowskim Budżetem Obywatelskim

Środa, 30 sierpnia 2017 o 16:25, aktualizacja Piątek, 01 września 2017 o 09:12, autor: 24 3470
Wyciek danych i błędy w projektach. Co dalej ze Wschowskim Budżetem Obywatelskim

25 sierpnia, w piątek, na stronie wschowa.pl umieszczono zeskanowane projekty zgłoszone do III edycji Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przez kilka godzin na stronie Urzędu dostępne były chronione prawem dane osobowe pomysłodawców projektów, listy poparcia wraz z peselami i adresami mieszkańców Wschowy, ale także Leszna i Kowalewa. Łącznie udostępniono 100 numerów PESEL oraz około 300 adresów zamieszkania wraz z imionami i nazwiskami,  a gdzieniegdzie pojawiły się również wzory podpisów. Po naszej interwencji drażliwe dane zostały zdjęte ze strony. Cała ta sytuacja pozwoliła nam zbadać czy złożone projekty zgodne są z regulaminem Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. Okazało się, że na 44 projekty, tylko 3 z nich są w pełni zgodne z regulaminem. Powstaje zatem pytanie, czy III edycja Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego powinna się odbyć?

Do tej pory, teoretycznie, poza komisją do spraw opiniowania projektów budżetu obywatelskiego, nikt więcej nie miał dostępu do wszystkich danych, jakie należało zamieścić w projekcie WBO. Nikt poza komisją nie miał wglądu, czy pomysłodawcy pochodzą ze wschowskiej gminy i czy jest ich minimum 10 osób. W związku z tym nikt do tej pory poza komisją nie wiedział, czy składane projekty są zgodne z regulaminem Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dlaczego? Dlatego, że te informacje są zakrywane przed mieszkańcami gminy z powodu ochrony danych osobowych. Tak więc mieszkańcy musieli do tej pory ufać komisji, że komisja działa zgodnie z regulaminem Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kto złożył projekty do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego

Na 44 projekty, które wpłynęły do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego, 13 pochodzi od radnych związanych z ugrupowaniem rządzących. 15 projektów ma być zrealizowanych na terenie jednostek samorządowych gminy, w tym 9 na terenie szkół, 2 projekty na terenie należącym do CKiR, a 4 na terenie przedszkoli. 14 projektów zostało złożonych przez sołectwa, mieszkańców wsi, klub sportowy i działkowców. 2 projekty pochodzą od osób, niezwiązanych z żadną z wyżej wymienionych grup mieszkańców.

Które projekty bezwzględnie nie spełniają wymogów regulaminu Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego

9 projektów bezwzględnie nie spełnia wymogów, opisanych w regulaminie WBO - w tym wszystkie projekty złożone przez radnego Przemysława Kuchcickiego i Wschowskie Towarzystwo Strzeleckie im. Batalionu Parasol. Regulamin WBO mówi, że projekty zgłaszane są przez minimum 10 osób, a te osoby muszą pochodzić z gminy Wschowa. W przypadku WTS im. Batalionu Parasol osoba, która podpisała się pod wnioskami pochodzi spoza terenu gminy. Wiemy o tym, ponieważ każdy z tych projektów zawiera adres zamieszkania jednej osoby spoza terenu gminy. W przypadku projektów radnego Przemysława Kuchcickiego ta sama osoba złożyła podpis pod projektami radnego, a że jest tych podpisów łącznie 10, a wśród nich podpis osoby spoza terenu gminy, to te projekty nie spełniają wymogów regulaminu. Podobnie rzecz się ma z dwoma projektami Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Obydwa projekty zawierają podpisy jednej osoby wraz z adresem zamieszkania, z którego jasno wynika, że nie jest mieszkańcem gminy.

Osobną kwestię stanowią dwa projekty radnej Emanueli Stanek-Juśkiewicz. Na 44 projekty zamieszczone w piątek (25 sierpnia), 42 z nich zawierały podpisy pomysłodawców lub osób wspierających projekt. Tylko dwa projekty radnej nie posiadały żadnej dodatkowej listy osób, ani żadnych adresów. Z tego wynikają dwie wątpliwości. Albo osoba, która skanowała te projekty świadomie nie zeskanowała z jakichś powodów listy osób popierających projekt radnej, albo radna takiej listy nie zamieściła. Jeżeli prawdziwa jest pierwsza teza, to powstaje pytanie, dlaczego tylko lista osób popierających projekt radnej nie została zamieszczona. A jeżeli druga, to bezwzględnie te projekty są niezgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego, ponieważ muszą zostać złożone przez minimum 10 mieszkańców gminy. Istnieje jeszcze trzecia teza, która mówi, że brak wymaganej przez regulamin listy 10 osób, to czysty przypadek. Taka lista jest, tylko przez przypadek nie została zeskanowana i zamieszczona na stronie Urzędu. 

Listy poparcia, czy listy pomysłodawców projektu

Wątpliwości z formalnego punktu widzenia budzą listy poparcia, które zostały zamieszczone w większości projektów. Regulamin Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego nie mówi w żadnym punkcie o listach poparcia. Mówi natomiast w rozdziale 2: Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić minimum 10 mieszkańców miasta i gminy.

W związku z tym, że załączniki do uchwały, dotyczącej budżetu obywatelskiego, nie dają możliwości wpisania tych 10 osób, utarło się, że pomysłodawcy dopisują na osobnej stronie listę 10 wymaganych osób.

W związku z tym tylko 3 projekty zgłoszone w tym roku do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego spełniają wymagania formalne. Należą one do Ryszarda Ratajczaka dyrektora SP2, ponieważ pomysłodawcy na osobnej stronie zamieścili następującą formułę, która brzmi: Podpisy mieszkańców Miasta i Gminy Wschowa zgłaszające projekt.

Komisja mogłaby wziąć pod uwagę jeszcze 22 projekty, gdzie takiej formuły nie zamieszczono ale jednocześnie poinformowano, że zamieszczona lista osób popiera dany projekt, a sama lista adresów wskazuje na to, że są to mieszkańcy gminy.

Osiem projektów zawiera tylko imiona i nazwiska pomysłodawców lub osób, które popierają te projekty, ale nie wiadomo, czy są one mieszkańcami gminy, czy też nie. A jak wykazaliśmy wyżej, zdarza się, że osoby podpisujące się pod projektami nie pochodzą z terenu gminy.

W sumie można by uznać, że łącznie 25 projektów mogłoby przejść weryfikację formalną. Jednak warto zwrócić w tym miejscu uwagę na pewien szczegół. Projekty, które są składane do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego mają uczyć obywatelskości. To miały być projekty, które wynikają z potrzeb co najmniej 10 mieszkańców gminy. Niektóre podpisy pod projektami mogą świadczyć o tym, że ta idea jest zupełnie obca pomysłodawcom. Zbierane są podpisy od kolegów radnych lub urzędników, których akurat spotkają na drodze podczas pobytu w Ratuszu. Nikt radnemu nie odmówi przecież złożenia podpisu, szczególnie jeżeli jest to radny z ekipy rządzącej miastem. Takie podpisy składane pod różnymi projektami raczej należą do kategorii podpisów poparcia tego lub innego projektu, ale nie są to podpisy osób zgłaszających dany projekt. Różnica niby subtelna, ale w tej konkretnej sprawie bardzo ważna i naszym zdaniem przesądzająca, czy projekt jest zgodny z regulaminem, czy nie jest.

Nie pożyczajmy własnego PESELU

Warto dodać, że na 44 projekty zgłoszone do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego, 41 projektów zostało złożonych w ostatnim dniu przyjmowaniu wniosków, czyli 21 sierpnia. Tylko 3 projekty złożono kilka dni wcześniej.

Ponadto wątpliwości budzą wnioski, gdzie w rubrykę pomysłodawca wpisano instytucję lub stowarzyszenie. Regulamin wyraźnie mówi, że projekty zgłasza minimum 10 osób. Nie ma nigdzie mowy o tym, że projekt może zostać zgłoszony przez jakąkolwiek zorganizowaną grupę. Na podstawie tegorocznej praktyki zgłaszania projektów można wyciągnąć wniosek, że część pomysłodawców albo nie rozumie zapisów regulaminu, albo jest przyzwyczajona do tego, że nie musi rozumieć zapisów, bo i tak projekty zostaną pozytywnie zweryfikowane. Jakkolwiek pomysłodawcy myślą, wydaje się, że po to stworzono regulamin, aby jego zapisy były przestrzegane.

Na koniec trzeba jeszcze raz zaznaczyć, że tylko komisja miała wgląd w treść projektów oraz w to, czy pomysłodawcy liczą się z regulaminem Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego, czy też nie liczą się. Jak to wyglądało do tej pory, trudno powiedzieć. Jak wyglądają wnioski, które złożono do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego wiemy zdecydowanie więcej. Co z tym zrobią władze miasta? Naszym zdaniem III edycja Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego nie powinna się odbyć z powodu wszystkich, opisanych wyżej mankamentów oraz z powodu chronionych prawem, a jednak  udostępnionych 100 numerów PESEL oraz około 300 adresów zamieszkania. Tym bardziej, że wiceburmistrz Miłosz Czopek w ulotce, która w sierpniu była rozprowadzana na terenie gminy, pisał: ,,Przy głosowaniu potrzebne są nasze dane osobowe. Uważajmy, aby dobrze je chronić. Nie ,,pożyczajmy" własnego PESELU". Gmina pożyczyła 25 sierpnia 100 numerów PESEL. To chyba wystarczy, żeby tę edycję obywatelskości unieważnić, przemyśleć jeszcze raz regulamin i wprowadzić zmiany, które nie będą budzić wątpliwości.

Rafał Klan

Pobierz załączony plik: Regulamin WBO.pdf

REKLAMA

Komentarze (24)

avatar
~Aneta
29.08.2017 15:01

Brawo władza! Jestem zawiedziona wasza postawą... Mój podpis i numer pesel był wpisany na liście poparcia dla danego projektu. Widzę że nawet nie warto udzielać się obywatelsko w tym mieście bo i tak zostanie się oszukanym

avatar
~Student
29.08.2017 15:10

Dane mieszkańców Wschowy zostały bezprawnie udostępnione wszystkim oraz mogą być wykorzystane przez każdego.. Mam nadzieję, że ktoś poniesie za to odpowiedzialność. Skandaliczne zachowanie pracowników Ratusza!

avatar
~eMIL
29.08.2017 16:02

Nie ma podpisów do projektu Stanek-Juśkiewicz ? Czyżby równi i równiejsi ?

avatar
~Adaś
29.08.2017 16:37

To jest bardzo niejasna sprawa, .... Pan zdemaskował i upublicznił pewien proceder niezgodny z polskim prawem ..... co dalej ? Czy ten fakt , jako posiadacz takiej wiedzy , zgłosił Pan do Prokuratury , czy wstrzymał Pana się jeszcze od tej decyzji aby "wysłuchać" suwerena ? Ta "prolongata " nie może trwać wiecznie bo i Pana posądzi ktoś o współudział ,......upublicznienie niejawnych danych jest zagrożone reperkusją. Dla mnie jest jasne, .... WBO jest pisany na "zamówienie" , o tym tu było pisane już wielokrotnie przez wielu forumowiczów, to co Pan przedstawia i dokładnie zanalizował wynika, że grupa SOS ( i nie tylko) po otrzymanych dyrektywach (prawdopodobnie) tworzy wnioski według "zapotrzebowania" , co oczywiście powinno wchodzić w normalny obowiązek wykonawczy UMiG. Jednocześnie tłumaczy to pobłażliwość Komisji oceniającej i kwalifikującej wnioski , bo przecież są to tylko podwładni burmistrza a więc podkomendni którzy nie mają odwagi lub możliwości obiektywnej oceny ? Co do lat 2015-2016 ...... czy było tak samo , na pewno radny Giezek to prześwietli i poda do oceny publice ? Chyba , że sam swój wniosek na plac "zabaw" dla dorosłych koło "szamba" traktował podobnie , tego nie przesądzam , ale inwestycja w hierarchii potrzeb miasta powinna być traktowana jak "złoty ogier" w stajni szejka. Trzecia edycja WBO jest ponownie osłonięta we Wschowie parasolem kompromitacji i całkowitym brakiem profesjonalizmu . O tym już mówiłem i jedynie to potwierdza , .... ten program i taka demokracja nie jest jeszcze zbalansowana w głowach obywateli , to staje się tylko dla instytucji (głównie szkół) kolejnym pionem finansowania ich potrzeb. Dyrektorzy już tylko oczekują na terminy i potęgują liczbę wniosków , są w tym dobrzy , przecież to pedagodzy ale czy to jest uczciwe ? Pan sugeruje unieważnienie tego "dziadostwa" ...... a na co Pan liczy , czy do pażdziernika burmistrz jest w stanie poprawić i ponownie ogłosić nabór na lepsze pomysły 10-ciu wspaniałych ? Dajmy temu spokój , tego nie ma w najlepszych demokracjach , od tego powinni być dobrze wyszkoleni i opłaceni fachowcy i to Oni powinni w sposób bezkompromisowy realizować programy zespołu miejskiego i wiejskiego . Adaś

avatar
~Zenek
29.08.2017 17:46

Za mordę tych odpowiedzialnych i do kryminału ! . I oni śmią zwalniać ludzi dyscyplinarnie a sami jacy z nich wykształciuchy . Poziom tych z ratusza sięgnął już bruku . Nie ma miesiąca żeby jakaś afera z tymi nieudacznikami nie wyszła na jaw . Panie redaktorze zgłaszaj pan do prokuratury o ujawnianiu danych osobowych . Należy raz na zawsze skończyć z tą amatorszczyzną . I tak z nich nie ma żadnego pożytku tylko same wydatki .

avatar
~Jacek
29.08.2017 17:59

Gdzie można sprawdzić, czy nie podano moich danych i numeru PESEL (pomimo, że nie byłem pomysłodawcą)?

avatar
~ja
29.08.2017 18:19

Tam był mój pesel i adres!!! Czopek, czy zgłosisz to łaskawie do GIODO? Czy gmina pisemnie poinformuje mnie o tym, że udostępniła publicznie moje dane? Taki jest obowiązek!

avatar
~Marek
29.08.2017 21:19

Niestety - sprawy nie powinien zgłosić Nadburmistrz, lecz ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji), przepraszam - w tym momencie już IDO (Inspektor Danych Osobowych). Mało tego - w tym momencie po rączkach dostaje głównie ADO (Administrator Danych Osobowych), którym jest Pani Burmistrz. Jeżeli bylibyśmy po dacie 25 maja 2018 r. to mogłoby się skończyć dla UMiG Wschowa karą nawet 20 mln. euro wg nowego RODO. A jeżeli ktoś koniecznie chce pójść dalej tą drogą - na oficjalnej stronie UMiG Wschowa oraz w sekretariacie (dokładniej - pomieszczeniu ogólnie dostępnym) powinien znajdować się tzw. jawny spis zbiorów danych osobowych (zgłoszony również do GIODO). Co się tyczy sprawy - osoby widniejące w jakimkolwiek zbiorze danych osobowych powinny na to wyrazić zgodę i być poinformowane na każdym etapie przetwarzania, co się z ich danymi dzieje. Dodatkowo - istnieje coś takiego jak prawo do bycia zapomnianym, dzięki któremu pokrzywdzone osoby mogą "wymazać" swoje dane osobowe z udostępnionego zbioru. Tak, czy inaczej, publikując te dane popełniono przestępstwo i na tej podstawie można dochodzić swoich praw przed sądem.

avatar
~Janek
29.08.2017 20:04

Nie dziwię się. Jeżeli Pan Czopek zwolnił pracowników z czarnych list oraz zatrudnił ludzi bez kompetencji, tylko po znajomości, często (...) konkursem, to takie są tego efekty. Pani Patalas niestety nie może tego skandalu zwalić na poprzednią władzę. Mam nadzieję, że polecą zwolnienia dyscyplinarne, a sprawą zajmie się prokuratura!

avatar
~regulamin
29.08.2017 23:23

Rozdział 2 regulaminu § 5. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego składa się na formularzu zgłoszenia projektu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały do Biura Obsługi Interesanta UM lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza na adres:budzetobywatelski@wschowa.pl Na mój nos żaden projekt nie jest zgodny z tym zapisem. I to jest skandal. Ktoś napisał bubel, ktoś zatwierdził bubel, ludzie muszą dokładać kartki do załącznik nr 2, ale nie jest to zgodne z regulaminem. Tutaj nic się nie trzyma kupy. Żal.

avatar
~OK
30.08.2017 00:45

Zgadzam się w 100%. Natomiast moim zdaniem jest to wyłącznie chwyt marketingowy Nadburmistrza, który chce pokazać, że mieszkańcy sami decydują o losach swojego miasta :)

avatar
~SN
30.08.2017 11:04

Już słychać z ratusza - NIC SIE NIE STAŁO

avatar
~Kredyt
30.08.2017 13:19

Jeśli KTOŚ posłuży się tymi danymi do wzięcia pożyczek w parabankach to kto będzie za to płacić? Są dane, pesele i wzory podpisów. No gamonie...

avatar
~do kredyt
30.08.2017 14:36

Ja bym się bał na miejscu tych osób. Dane osobowe, adresy, pesele i wzory podpisów. Grubo, grubo, grubo. Trzeba to zgłosić na policję bo inaczej jak udowodnić ze to nie ja wziąłem kredyt? Żeby później nie było, że ja nic nie wiedziałem a komornik tez człowiek, żyć z czegoś musi.

avatar
~Nad
30.08.2017 17:37

Ciekawe co powie nadburmistrz jak wroci z urlopu.Ciekawe czy turne było udane?Trzeba bedzie zapytac.Napewno wiele widzial może jakies nowe pomysly przywiozl ?Bo jak widac u nas obraz nędzy i rozpaczy nawet jego sztandardowy pomysl Budzetu Obywatelkiego legnie zachwile w gruzach.

avatar
~O
30.08.2017 21:32

grube odszkodowanie!

avatar
~obserwator
31.08.2017 08:11

Szkoda mi was ZW jesteście zwykłym szkodnikiem piszecie tylko to co wam pasuje.

avatar
~Do obserwatora
31.08.2017 10:12

Panie obserwator rozumujesz pan jak komuniści ! Nie opisując wydarzeń które miały miejsce to nie znaczy że tych wydarzeń nie było . A co pisać pozytywnego o tych nieuków z ratusza , tan nie ma żadnych sukcesów tylko jakieś afery . Pisać o czym o pogodzie , romansach sławnych wschowian ? . Na sukces trzeba sobie zapracować solidną pracą , a tu klapa same wpadki i to jakie . O finansach też jest cicho bo gdzie się nie obrócisz w tym ratuszu to szlak człowieka trafia za co oni biorą taką kasę , żadnych sukcesów , żadnych miejsc pracy , żadnych inwestycji . To o czym tu pisać ,no chyba że przepiszą artykuły Czopka z jego gazetki to zapewne ludzie czytając to na Z.W zmienili by portal na inny .

avatar
~panie Czopek
31.08.2017 10:00

Powtórzę jeszcze raz swój komentarz, bo się okazuje trafiony, wręcz proroczy: Do (...) z tym pana budżetem obywatelskim. Jeżeli się do zadań wpisuje remont łazienki w przedszkolu albo utwardzenie drogi na cmentarz albo remont chodników na Kopernika i Niepodległości to ja się pytam po co nam gmina i burmistrzowie? Za co do cholery bierzecie pieniądze? To są wasze (...) obowiązki aby takie zadania bez pytania obywateli wykonywać! Władza tego nie wie, że się musi obywateli pytać na której wiosce albo ulicy zrobić oświetlenie uliczne? To jest wstyd, że władza musi chwytać się takich numerów aby później w czasie kampanii wyborczej móc się chwalić inwestycjami w ramach WBO. Jakimi inwestycjami? Naprawą sracza w przedszkolu albo oświetleniem drogi gminnej o długości 85 mb?

avatar
~do "panie Czopek"
31.08.2017 14:16

Przecież ty cytujesz Adasia, to jest głupie ?

avatar
~Poparzony władzą
31.08.2017 21:46

Zamiast bić tutaj tak zwaną przysłowioną pianę w kwestii upublicznienia danych osobowych, wystarczy jedna informacja do GIODO. Tym bardziej, że przepisy naruszyli pracownicy urzędu. Za to są kary. I TO BARDZO BARDZO WYSOKIE. Ktoś chętny i odważny? ☺️

avatar
~do poparzony władzą
01.09.2017 12:05

Podaj adres

avatar
~Marek
01.09.2017 13:47

Z oficjalnej strony GIODO dla ~do poparzony władzą: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE SKARG Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, że rozpatruje skargi, które spełniają wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanych skarg powinna zawierać co najmniej wskazanie: osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi, adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków i skarg do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej. Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny.

avatar
~wyborca
04.09.2017 20:20

Mnie zastanawia to ze dowiedzielismy sie o tej liscie od pana Klana ktory mial nosa i pilnowal strony gminy ze takie cos moze sie ukazac , dobry refleks

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl