TworzymyGłos Regionu

Obywatelski budżet niezgody

Piątek, 05 lipca 2019 o 15:21, aktualizacja Piątek, 05 lipca 2019 o 22:21, autor: 36 3103
Obywatelski budżet niezgody

Interpelacje radnych na ostatniej sesji Rady Miejskiej we Wschowie zdominowane zostały przez dyskusję dotyczącą Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dawno już nie byliśmy świadkami tak długiej i tak obfitej w różne argumenty i stanowiska wymiany zdań.

Rozpoczął Przemysław Gliński: „Po raz kolejny zapytam: co się dzieje z budżetem obywatelskim na 2019 rok? Odpowiedź na moją poprzednią interpelację zawiera opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która mówi, że RIO nie wypowiada się na temat tego, co wydarzyło się we Wschowie. Dzisiaj mamy już koniec czerwca i chciałbym, abyśmy temat budżetu obywatelskiego na ten rok już zakończyli. Sądzę, że Pan burmistrz powinien powołać komisję, która policzy głosy, które są i ogłosić wyniki, a potem trzeba zrealizować budżet.”

Dołączył do niego Wiesław Widera, który powołał się na rozmowy z sołtysami wsi, na których miały być realizowane projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Sołtysi pytają - co dalej będzie?

Prośbę do burmistrza skierowała również Emanuela Stanek – Juśkiewicz: „Proszę Pana burmistrza, aby nam odpowiedział od razu na pytanie o budżet obywatelski, ponieważ już dwóch moich przedmówców poruszyło ten temat”. Przywołała też wizytację szkół przeprowadzoną przez Komisję Oświaty. To podczas niej dyrektorzy SP1 i SP2 wyrazili oczekiwanie na realizację ich projektów z WBO w ich placówkach. Radna zaznaczyła, że środowiska związane z tymi szkołami mają nadzieję, że głosy tylu setek ludzi nie zostaną zlekceważone. Kończąc stwierdziła: „Od paru miesięcy prosimy Pana burmistrza, aby wypowiedział się na ten temat. Nie mamy odpowiedzi, mimo że na początku Pan mówił, że odpowie na kolejnej sesji, a teraz to już w ogóle jest cisza w tym temacie. Szukaliśmy na stronie urzędu informacji o tych 6 projektach, które wygrały. Nie ma takiej informacji. To tak jakby konkurs się nie odbył. Nie wiem czy jest to działanie celowe”.

W polemikę z Emanuelą Stanek – Juśkiewicz wszedł radny Piotr Buczek: „ Ja tylko przypomnę proszę Państwa, że niemal dokładnie rok temu 5 lipca 2018 roku uchwaliliśmy nowy regulamin budżetu obywatelskiego. Uchwaliliśmy go dlatego, że pojawiały się wielkie wątpliwości dotyczące poprzednich edycji. Chodziło m.in. o brak protokołów liczenia głosów. Ten nowy regulamin w sposób dosyć przejrzysty wypowiada się na temat w jaki sposób te głosy liczyć. W tym momencie prawo lokalne zostało złamane. Jeżeli Państwo macie jakieś pretensje, to nie wiem do kogo. Może do Pana wiceburmistrza” (Miłosza Czopka - przyp. red).

Emanuela Stanek – Juśkiewicz ripostowała: „Ja zapytałam Pana burmistrza, a nie jego adwokata”.

Piotr Buczek kontynuował swoją wypowiedź: „Konkluzja moja jest oczywista. Co chcecie Państwo liczyć? Przytoczę punkt z regulaminu. Obliczenia wyników głosowania przeprowadza komisja, która składa się z  trzech przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, po jednym przedstawicielu klubów radnych. Skład komisji powołuje burmistrz Miasta i Gminy Wschowa w drodze zarządzenia. Proszę mi pokazać protokół z liczenia tych głosów i dopiero mówić, które projekty wygrały. Nie wygrał żaden ponieważ złamaliście prawo. I mówię tu o poprzedniej administracji”.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Hanna Knaflewska – Walkowiak przypomniała, że w ubiegłym roku w tej sprawie została złożona skarga na działalność burmistrz Danuty Patalas i po rozpatrzeniu została ona uznana za zasadną. Z Piotrem Buczkiem zgodziła się Katarzyna Owoc – Kochańska stwierdzając: „Uważam, że w związku ze złamanym regulaminem, nie powinno zostać uznane to głosowanie i wszystkie środki powinny przejść dodatkowo na następny rok”. Dodała również, że wiarygodność budżetu obywatelskiego zostaje zachwiana.

Odmienne zdanie wyraził Przemysław Gliński: Regulamin precyzuje wyraźnie w jaki sposób się liczy głosy, natomiast w ogóle nie mówi o tym, w jaki sposób głosy są wyciągane z urny, przewożone itd. W związku z tym, skoro te wszystkie głosy są zdeponowane w jednym z wydziałów, to dziś one są. I dziś najprostszym wyjściem jest to, aby Pan burmistrz zgodnie z regulaminem powołał komisję. Ta komisja przeliczy głosy, wybierze projekty, które wygrały i to trzeba zrealizować. Nie oszukujmy ludzi, którzy się naprawdę napracowali. Dajmy im szansę zrealizować te projekty. O tym mówiłem już ze trzy miesiące temu”.

Po wymianie zdań przez radnych przyszła pora na stanowisko burmistrza. Konrad Antkowiak stwierdził: „Śledząc realizację Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego, nie z samej Wschowy, dostrzegłem to, że każda edycja, nie wiem ile ich było dotychczas, no może nie każda, wzbudzała jakieś kontrowersje. Mam taki apel do Państwa, abyście nie wrzucali słów, których ja nie wypowiadam, bo nikt nikogo nie oszukuje, szanowny Panie radny. Jeżeli chodzi o realizację WBO, widzę jak bardzo kontrowersyjna jest realizacja tego budżetu. Część Państwa radnych jest przeciwko, a część jest za tym, żeby go zrealizować. Tak naprawdę to w mojej gestii leży czy ja go zrealizuję, czy nie. Podejmę w najbliższej przyszłości, a to będzie szybko i obiecuję, że to nie będzie tak, że będziemy czekać następne 3 miesiące i zdecyduję czy będziemy realizować WBO. Zapewniam też Państwa, że pochylę się nad regulaminem i spróbuję wypracować wspólnie z pracownikami, być może z Państwem, bo będziecie go uchwalać, taki regulamin, aby w przyszłości nie budził on takich kontrowersji”.

Wypowiedź burmistrza Antkowiaka nie wyczerpała zdaniem radnych tematu i kontynuowali oni dyskusję. Przewodnicząca Rady Hanna Knaflewska – Walkowiak stwierdziła: „Ja zawsze byłam zdania, że budżet obywatelski to nie powinno być 600 tys., to powinno być  dużo mniej, a to co zostaje powinno być przeznaczone na wkład własny na najrozmaitsze konkursy. Na wiele rzeczy z budżetu obywatelskiego nie zgadzałam się, bo według mnie śmieszne było realizowanie łazienek w przedszkolach. W tej chwili na przykład mamy oczko wodne  i mini zoo w Szkole Podstawowej nr 2. Kto będzie potem ponosił koszty? Zwierzęta trzeba odpowiednio karmić, o oczko wodne trzeba dbać, musi być weterynarz. Kto poniesie koszty z tym związane?

Piotr Buczek wrócił do regulaminu: „Środki finansowe przewidziane na realizację Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na każdy rok budżetowy określa burmistrz Miasta i Gminy. Informację o wysokości środków podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej UMiG. Nie było takiego ogłoszenia, nawet w tym punkcie regulamin nie został dotrzymany”.

Miłosz Czopek próbował wrócić do idei budżetu obywatelskiego: „To były pierwsze działania w gminie Wschowa, które dopuszczały ideę uczestnictwa mieszkańców. Proszę zauważyć, że wszystkie zmiany w przepisach samorządowych wskazują właśnie to, że ranga współdecydowania ma wzrastać, ponieważ jest to jedyna droga, aby mieszkańcy zainteresowali się i współpracowali z władzą. Te budżety w krajach, które są bardziej od nas dojrzałe są zdecydowanie większe, ponieważ wychodzi się z założenia, że ogół ludzi podejmuje lepszą decyzję niż jedna osoba”. 

Do szczegółów realizacji budżetu obywatelskiego przeszedł wiceburmistrz Marek Kraśny: „Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie realizować budżetu obywatelskiego. Powinniśmy jednak przyjąć pewne wagi. Jeżeli na remonty dróg w całej gminie mamy 250 tys., a na budżet obywatelski 600 tys. to te wagi są zachwiane. Ja jestem też za tym, żeby obywatele decydowali o wydatkowaniu środków na pewne rzeczy, które są dla nich istotne, ale czy  nie powinniśmy się zastanowić nad tym, czy nie odwrócić tych proporcji, bo dzisiaj proszę się przejechać po tych miejscach, gdzie nie ma utwardzeń, gdzie nie ma chodników, po terenach wiejskich, jak to wygląda, i pytanie jest takie co jest ważniejsze dla ludzi? Czy to, że będą mieli proste, równe drogi, czy to że stworzymy mini zoo w szkole podstawowej nr 2? Jestem za budżetem obywatelskim. Tylko jest kwestia i regulaminowa i wyważenia na ile tak naprawdę nas stać. Ja uważam nie jako wiceburmistrz, ale jako mieszkaniec Wschowy, że mamy poodwracane proporcje”

I na tę wypowiedź nie było pełnej zgody radnych. Katarzyna Owoc – Kochańska szybko zareagowała mówiąc: „Bardzo mnie smuci ta kwestia. Ja bym absolutnie nie odwracała proporcji”. Przywołała następnie aktywność stowarzyszeń i grup nieformalnych we Wschowie i ich nieustającą potrzebę wsparcia finansowego i organizacyjnego ze strony gminy. Zakończyła swoje wystąpienie emocjonalnym stwierdzeniem: „Tyle rzeczy się dzieje, a Państwo tego nie widzicie, ani tego nie chwalicie. Coś jest nie tak. W miastach, które wspierają aktywność obywateli nie ma dyskusji o zmniejszaniu budżetu obywatelskiego”. 

Czy Wschowski Budżet Obywatelski w roku 2019 zostanie zrealizowany? To pytanie pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Jedno natomiast jest pewne. Budżet obywatelski jest wciąż powodem sporów i kontrowersji. Być może nowy regulamin zapowiadany przez burmistrza Antkowiaka utnie spory oraz zakończy kontrowersje i pozwoli zrealizować projekty obywatelskie w nowym 2020 roku spokojnie i efektywnie.

REKLAMA

Komentarze (36)

avatar

avatar
~Adaś
05.07.2019 16:34

Jeszcze deszczu nie było a chciałoby już się chwalić plony ? To taka moja wstępna ocena wypowiedzi p. Kraśnego . Już wiem jaką rolę ma tam spełniać i po co tam się znalazł …… mógłbym nawet to zaakceptować ale pod warunkiem, p. Panicz powinna zostać poza prezydium. Co do WBO - to absurd - 600tys./rok na coś z wątpliwym uzasadnieniem społecznym a 250tys./rok gminy budżet drogowy…….. czytałem ten fragment 3x , poprawiłem okulary , upewniłem się co do mojego stanu jaźni...… bogatemu to i można molekularne "ptasie mleczko" podać ale nam ubogim powinno się jeszcze "wapnia" zapodawać, dla wzmocnienia "kośćca" . Adaś

avatar
~Budżet
08.07.2019 07:47

Szkoda, że Burmistrz Kraśny nie jest precyzyjny w swoich wypowiedziach. W budżecie na 2019 rok w dziale: transport i łączność po odjęciu 500.000 zł na infrastrukturę kolejową zostaje ok. 1.300.000 zł na drogi gminne, wewnętrzne i pozostałą działalność w tym dziale. I jeszcze jedno: Panie Burmistrzu to jest WASZ budżet bo uchwalony już za obecnej kadencji Burmistrza i Radnych - 20 grudnia 2018 r.

avatar
~Pani Katarzyno
05.07.2019 16:43

Ja rozumiem, że Pani chce wspierać aktywność mieszkańców, aleeee zgadzam się z Panem Wiceburmistrzem. Ja bym wolała jednak, żeby niektóre osiedla zyskały jakąś namiastkę drogi czy chodnika, bo narazie wisi widmo tego, że przez najbliższe 40 lat nic się nie ruszy w tym temacie, a mieszkańcy dalej będą topić się w błocie na wiosnę i jesień.

avatar
~G
05.07.2019 18:17

Cz znajdzie się ktoś kto zorganizuje referendum za odwołaniem Burmistrza.?

avatar
~do G
06.07.2019 16:41

Jak wygrać wybory czy referendum we Wschowie- to chyba żaden problem-każdy może ....jakbyś nie zauważył/a....

avatar
~Aszer
05.07.2019 19:05

Szkoda czasu na komentowanie wypowiedzi poszczególnych radnych czy burmistrza. Budżet obywatelski musi być, trzeba go rozwijać i środki na niego zwiększać. Jest to instytucja nowa, która wciąż się wdraża w polską rzeczywistość, potrzeba czasu aby przekonali się do tego radni oraz mieszkańcy. Jedna to jedyny słuszny kierunek aby stworzyć prawdziwe i aktywne społeczeństwo obywatelskie. Sytuacja związana z głosowaniem powinna zostać wyjaśniona i powinny zostać wyciągnięte wnioski na przyszłość. JEDNAKŻE głosowanie jest ważne i BUDŻET musi zostać zrealizowany. NIE MOŻNA ZIGNOROWAĆ głosów wyborców, ponieważ w ten sposób niszczy się wiarygodność i traci zaufanie społeczne. ZAGARNIĘCIE środków z poprzedniego budżetu obywatelskiego to będzie zwyczajny skok na kasę i ratowanie bieżącego budżetu miasta. Moja dobra i darmowa rada. Rozwijajcie budżet, podzielcie budżet na okręgi. Wschowa północ-wschód, Wschowa północ-zachód, Wschowa południe-wschód, Wschowa południe-zachód. Niech każdy okręg ma zagwarantowane zrealizowanie przynajmniej jednego projektu. Zamiast głosowania przez internet, wyjdźcie do ludzi, Wschowa to miasto, gdzie istnieje bardzo duże wykluczenie cyfrowe sporo osób nie ma internetu. Miasto powinno zorganizować mobilny punkt głosowania, a nie tylko w urzędzie. Niech każda część miasta odczuje istnienie budżetu obywatelskiego.

avatar
~Mieszkaniec
06.07.2019 00:09

Zgadzam się z Panem całkowicie ,bardzo dobry pomysł z tym podziałem !

avatar
~do Aszer
05.07.2019 21:51

Chyba śnisz! Kto wyjdzie do ludzi: Antkowiak, który nie ma czasu dla mieszkańców, Panicz, która tylko wręcza jakieś medale, dyplomy i gratulacje, Kraśny - pierwszy krytykant Gminy czy pracownicy UMiG - teraz jest ich zbyt mało i są zbyt dumni. Czekam na referendum!

avatar
~Mieszkaniec
06.07.2019 00:10

Zgadzam się z Panem całkowicie ,bardzo dobry pomysł z tym podziałem !

avatar
~Mieszkaniec
06.07.2019 00:17

Widzę że bardzo chcę się nas Wschowian przekonać do tego że budżet obywatelski to zbędna rzecz ? Okroić do minimum i niech spadają na szczaw . Ktoś podczas wyborów obiecywał współżadzenie z młodymi ? Dżem to za mało . Jak przekręcie ten budżet to będzie referendum na 100%

avatar
~Tomasz
06.07.2019 09:29

W jaki sposób można korzystać po południu z powstałych dotychczas inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego? Czy jako mieszkaniec Wschowy kończący pracę o 16 godzinie mogę skorzystać np. ze ścianki wspinaczkowej lub innych podobnych atrakcji które zrobiono z pieniędzy budżetu obywatelskiego dla wszystkich mieszkańców gminy?

avatar
~G jak Gumiś...
06.07.2019 11:06

"G" mruczy coś pod nosem i wydaje mu się, że wypowie magiczne słowo "Referendum na burmistrza" i to wszystko na co Jego stać!. On sam jak i większość z naszych mieszkańców czeka na "Księcia z bajki", albo może na rycerza na "Białym Koniu" co to za Niego i innych wykona ta czarną robotę i zorganizuje Referendum, by pogonić obecnego burmistrza i jego dworzan gdzie pieprz rośnie .....!. Panie "G" zamiast marzyć samemu należy zawinąć rękawy i zacząć DZIAŁAĆ w tej sprawie - referendum same się nie zorganizuje i z takiego pańskiego pisania również. Do roboty, jak nie teraz to po wakacjach !!!!!!. Nara !

avatar
~do G jak Gumiś
07.07.2019 20:49

We Wschowie burmistrzem (jak widać) może zostać każdy:Ty, ja, on, ona, wystarczy dobry pijar.

avatar
~Hehe
06.07.2019 12:55

Zachowanie równowagi, nieproporcjonalność środków? Jak to się ma do zatrudnienia 2 vice, dyrektorów, którym wynajmuje się mieszkania, pokrywa koszty dojazdów? O ile wzrosły koszty utrzymania Umig w zakresie kosztów zatrudnienia? Można powiedzieć, że spadły, bo sporo osób odeszło :) ale interesuje mnie rachunek ilość etatów w umig I koszt ich zatrudnienia przed wyborami i teraz tj. Na dzień dzisiejszy ilość etatów w umig I koszt zatrudnienia. Koszt zatrudnienia to pensja z jej pochodnymi, zwrotami za dojazdy i kosztami wynajmu mieszkań jeżeli ponosi je urząd :)

avatar
~Xd
06.07.2019 23:03

Dziwne, że żaden radny nie chce o zapytać o wynagrodzenia obecne interpelacji.

avatar
~V
06.07.2019 14:55

Ale Burmistrz szuka pieniędzy! Nie ma co!

avatar
~DO-Hehe...
06.07.2019 18:15

Cała prawda : - należ jeszcze dodać zatrudnienie "kolesia" w Spółce Komunalnej co to pochłania niepotrzebne koszty na szkodę naszego miasta i gminy !!!!!. Zwracam uwagę jak cicho w jego sprawie ..."przycupnął facet na foteliku Prezesa SK i siedzi cichutko jak kitajec pod miedzą, aby tylko o nim jak najmniej mówiono i pisano....", a koszt nam generuje !!!!!!. Nara !

avatar
~Dyrektor finansowa
07.07.2019 22:17

I jeszcze sprowadził sobie koleżankę - nową Dyrektor finansową. A tak rada nadzorcza krytykowała sposób rządzenia poprzedników (Patalas, Czopek, Janik i prawnicy z Wrocławia).

avatar
~do powyżej
08.07.2019 09:01

Najlepiej zrobisz jak się napijesz zimnej wody zamiast pisać takie bzdury i głupoty . Koszty to zrobiła ta poprzedniczka zwana brutto , netto . Doprowadziła niemal do upadku firmy wraz z tą swoją " księgową " nie mającą zielonego pojęcia o działaniu spółki .

avatar
~Do zw
06.07.2019 23:10

Ta wladza potrzebuje referendum!!!

avatar
~Do powyżej...
07.07.2019 07:20

Po prostu -"jacy radni taki i ci burmistrz..."; - ta władza potrzebuje referendum, ale jest to realne po tych jesiennych wyborach i nie pisania o tym referendum tylko konkretnego działania, - co do aktywności radnych z "przedłużonego ramienia pis" to były by one na miejscu ale zadane na Radzie Powiatu Wschowskiego co do aktywności tej Rady i Zarządu Powiatu, bo na razie kierownictwo tej powiatowej administracji pozoruje swoją aktywność, panowie i panie nie należy się bać tej powiatowej egzotycznej koalicji a la pis + psl i pozostali od pani Joli do pani Danusi ????. - ciekawym czy pan radny "mundurowy" byłby taki aktywny w Radzie Powiatowej wobec swoich ????. Jak referendum to już i w sprawie Powiatu i MiG we Wschowie - PYTAM i SPRAWDZAM już na wyborach w październiku 2019 roku !!!!!. Nara !

avatar
~Do powyżej
08.07.2019 12:37

Myślę że swój nie narobi we własne gniazdo , a na Glińskiego było poparcie .może by się właśnie sprawdził ktoś kto chce coś zrobić !!!! . Masz rację z tymi jesiennymi wyborami sprawdzi się już na jesień ,albo Wschowa pójdzie w prawo w końcu ,albo skończy się to jak z Panem Burmistrzem ?

avatar
~Sylwia
07.07.2019 16:33

WBO to budzet obywatelski, czyli ma byc dla obywateli. Nieuczciwe jest zatem realizowanie projektow w placowkach np. szkolnych, gdzie dostep maja jedynie uczniowie a nie przecietny mieszkaniec Wschowy. Moze lepiej kazdego roku robic za wyznaczona przez UMiG kwote remont/naprawe poszczegolnych miejsc w miescie/gminie. Drogi, chodniki, oswietlenie, place zabaw, lawki, doposazenie i rozbudowa plazy nad jeziorem lginskim... jest tyle do zrobienia. Idzmy w tym kierunku a na scianki wspinaczkowe niech szkoly szukaja innych dofinansowan.

avatar
~BO
07.07.2019 22:25

Budżet obywatelski to wyraz mieszkańców czego chcą w swoim mieście. Zadania gminy są ogólnie formułowane w budżecie np. drogi, a potem to Burmistrz decyduje, które drogi wybuduje lub wyremontuje, bo oczywiste jest, że nie da rady wszystkich. To jego indywidualna decyzja i działania pewnych grup, które mają swoje domy lub firmy przy tych drogach. Mieszkańcy nie mają wtedy nic do gadania. A przy BO jeżeli mieszkańcy chcą np. placu zabaw dla psów bo było dużo głosów to Burmistrz musi to zrealizować i nie mu krytykować wybór mieszkańców. Niestety obecnie rządzący wiedzą lepiej czego my mieszkańcy potrzebujemy i chcemy niż my sami. Trąci mi to trochę komuną, zresztą nie tylko przy dyskursie o budżecie obywatelskim.

avatar
~Widz
08.07.2019 08:02

Co się stało z radnym panem Piotrem B. Za rządów pani Patalas on i pozostali radni atakowali i krytykowali działania wladzy a teraz siedzom cichutko i bez krytyki obecnej władzy.

avatar
~Aszer
08.07.2019 12:23

chorągiewka

avatar
~X-aszer
08.07.2019 16:27

Wschowa to jedna wielka chorągiewka - myśli i działa jak wiatr zawieje....., w czasach słusznie mienionych prawie każdy sprzyjał ówczesnej władzy i tak po kolei co się władza zmieniała tym aktualnie sprzyjali, obecnie zachowują się w myśl powiedzenia, że ..." byt kształtuje ich zachowanie...."...... ! - dla przykładu ; w Starostwie i Radzie Starostwa nic, a nic się nie dzieje na potrzeby naszych mieszkańców i co CISZA, ZERO reakcji Suwerena, bo tam jest pis i psl !!!!, Urząd Miasta i Gminy działa bez pisu i jak widać TOTALNA krytyka - nie zależnie co by Ci biedacy zrobili.... -, Bo!!!, bo tu nie ma pisu....!!!!!, proste jak świński ogon - jak widać dzisiejszego Suwerena ŚWIADOMOŚĆ jest kształtowana prze BYT ( byt w postaci 500+ z naszej wspólnej kasy) !!!!. Pytanie; - na jak długo starczy tego sztucznego BYTU dla tego suwerena ?????. Narka !

avatar
~do powyżej
08.07.2019 17:29

A co się dzieje na potrzeby naszych mieszkańców w UMiG?

avatar
~Ja cie nie mogę .....
08.07.2019 20:14

Czy "do powyżej" nie potrafi czytać ze zrozumieniem tekstu forumowicza/ki "-X-aszer" ??? toć tam pisze jak byk o co chodzi w tym krytykowaniem miejscowych władz od Starostwa do UMiG, kto i dla czego krytykuje i kto i dla czego nie krytykuje tam gdzie jest pis !!!!!!. Proszę czytać ze zrozumieniem i pisać na temat !!!!!!. Ja cię nie mogę ....!

avatar
~Znowu
08.07.2019 21:28

Znowu brak rozstrzygnięcia naboru pracownika w biurze gospodarki komunalnej z 27 czerwca!

avatar
~Odp
09.07.2019 10:26

I BIP dalej nieaktualny w zakładce „co i jak załatwić”. Kto tam tymi sprawami zajmuje się?

avatar
~do Znowu
10.07.2019 16:52

Akurat z TEGO biura pracownicy uciekają byle dalej lub zamierzają to zrobić, dlaczego...niech sobie pomyśli pracodawca....

avatar
~Biuro
11.07.2019 14:16

W UMiG obowiązuje posłuszeństwo absolutne, jak za komuny. Nie wszyscy się na to godzą i odchodzą, albo dostają podwyżkę - za ciszę.

avatar
~Radni
11.07.2019 10:33

Szkoda, że Radni pracują tylko na sesjach i zadają pytania i składają interpelacje, ale my mieszkańcy czytamy Wasze interpelacje i odpowiedzi Burmistrza, a wiele pytań pojawia się też w okresie międzysesyjnym i warto je zadać. Na sesji warto byłoby zadać pytanie do udzielonej odpowiedzi np. w interpelacji radnego Wielanda było pytanie o wynagrodzenie Pana Sobczaka, a w odpowiedzi brak tej informacji.

avatar
~Mieszkaniec
11.07.2019 17:26

Wydaje mi się że Pan Burmistrz nie odpowie na to pytanie , to byłby strzał w kolano .Ale warto ponawiać to pytanie

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl