TworzymyGłos Regionu

Gmina Szlichtyngowa: Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2023

Piątek, 04 listopada 2022 o 16:32, autor: 1 274
Gmina Szlichtyngowa: Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji w roku 2023 Programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jednocześnie poinformował o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości gwarantowanej, wynoszącej w przypadku Gminy Szlichtyngowa, do 70% kosztów kwalifikowanych.

Zasady udzielania dofinansowania usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szlichtyngowa określa Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa.

Dofinansowanie będzie dotyczyło pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Demontażu, zbierania, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w trybie zapytania ofertowego lub przetargu.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem, finansowanie zadania jest zależne od tego, kto jest właścicielem terenu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest. W przypadku osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek sektora finansów publicznych, usługa usuwania wyrobów zawierających azbest będzie finansowana w następujący sposób:

  1. 30% kosztów – ze środków budżetu Gminy,
  2. 70 % kosztów – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostałe szczegóły dotyczące zasad udzielana dofinansowania są dostępne w treści ww. Zarządzenia.

W związku z powyższym, zainteresowani właściciele nieruchomości, zamierzający skorzystać z dofinansowania w 2023 roku winni złożyć wniosek w terminie do 25 listopada 2022 rokuWnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa,
  • drogą elektroniczną na adres: umig@szlichtyngowa.pl (podpisany wniosek zeskanowany bądź zdjęcie wniosku),
  • faxem pod nr: 65 5492 341.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Jurgielewicz, tel. 65 5492 327, e-mail: aleksandra.jurgielewicz@szlichtyngowa.pl.

Uwaga: informujemy, że zadanie będzie realizowane pod warunkiem wyłonienia wykonawcy zadania oferującego cenę usunięcia 1 Mg wyrobów zawierających azbest nie wyższą niż limit określony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz w przypadku możliwości finansowych Gminy Szlichtyngowa (decyduje kolejność złożenia wniosków).

Do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa”
  2. Wniosek wraz z załącznikami.

Druk zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (dotyczy wniosku w zakresie demontażu pokryć dachowych) nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem prac - do złożenia w STAROSTWIE POWIATOWYM WE WSCHOWIE:

  1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2): https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/system/obj/4928_zgloszenie.pdf
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Ja
04.11.2022 17:15

W Szlichtyngowej można co roku organizować zbiórkę. We Wschowie niestety od kilku lat nie ma takowej.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl