TworzymyGłos Regionu

Dodatek węglowy w gminie Szlichtyngowa

Wtorek, 16 sierpnia 2022 o 15:42, aktualizacja Czwartek, 18 sierpnia 2022 o 08:53, autor: 1 1297
Dodatek węglowy w gminie Szlichtyngowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie informuje, że dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa w godzinach urzędowania:

- Poniedziałek 7:00 – 16:00

- Wtorek - Czwartek 7:00 – 15:00

            - Piątek 7:00 - 14:00

Informujemy, że na terenie Gminy Szlichtyngowa obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel. 655492263, 655492319.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Załącznik: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. 

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~TOTALNE PARADOKSY+
17.08.2022 08:24

Czy ktoś jeszcze panuje nad kolejnymi paradoksami - totalnymi - tej władzy ?, bowiem jeszcze nie tak dawno, tj. przed tą totalną podwyżka środków opałowych i grzewczych z nakazu tej totalnej władzy przy użyciu straży miejskiej i policji ścigano tych tzw. "kopciuchów" - ba, nawet sprawdzano ich paleniska czym palą, by ich następnie karać !!!!. A teraz w czasach totalnej podwyżki i braku opału na rynku ta totalna władza postanowiła nagrodzić wybraną przez siebie grupę kwotą 3 tysięcy złotych i o zgrozo właśnie tych zaliczanych do tzw, "kopciuchów" !!!!!. Pytanie; - co tu jest totalnie grane ?????. Co z pozostałą grupą użytkowników ciepła w naszym kraju ?????, - czy oni - my nie pasujemy do totalnej władzy , przecież to sa pieniądze z Naszej - Suwerena Kasy, a nie osobiste ich "milionerów" - co podały ostatnio media ile to milionerów za Suwerena pieniądze wydala ta totalna władza ?????????????????

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

OGŁOSZENIA

dodaj ogłoszenie

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl